BOĞAZİÇİ YÖNETİCİLER VAKFI SOSYOLOJİK ANALİZ

advertisement
BOĞAZİÇİ YÖNETİCİLER VAKFI
SOSYOLOJİK ANALİZ OTURUMLARI
2014-2015 PROGRAMI
Geçtiğimiz yıl Sosyolojik Analiz Oturumlarında “Din Sosyolojisi ve Antropolojisi” başlığını inceleme ve
müzakere konusu olarak belirleyerek bu alanda hem temel teorik tartışmaları belirleyen hem de
sahadan deneyimler sunan birtakım eserleri okumuş ve mütalaa etmiştik. Geçtiğimiz yıl
seminerlerimize devam eden arkadaşlarımızın talep ve istekleri doğrultusunda bu yılki başlığımızı ise
“Toplumsal Değişim: Direnişler, Devrimler ve Dönüşümler” olarak belirledik. Yıl boyunca modern
döneme gerek küresel çapta gerekse yerel olarak etki eden belirgin siyasi, sosyal, ekonomik ve
düşünsel dönüşümlere sebep olan olaylar ve süreçleri ele almaya çalışacağız. Bu minvalde, Endüstri
devriminden küreselleşme çağındaki dönüşüme dek çeşitli konulara değineceğiz. Fakat bu yıl çalışma
materyallerimizde de küçük bir değişikliğe gittik. Bu sefer teorik ve akademik kitaplar üzerinden değil
konu ile ilgili sinema ve edebiyat alanında verilmiş eserler üzerinden “toplumsala dair” bir okuma ve
tartışma yürütmeyi planlıyoruz. Üzerinde tartışacağımız konu ile ilgili bir oturumda film izlemeyi bir
oturumda ise roman okumayı ve bu eserlerdeki anlatılar üzerinden tarihsel ve toplumsal bir olayı
veya süreci irdelemeyi ve üzerinde mütalaa ve müzakere yapmayı düşünüyoruz. Ayrıca
oturumlarımız da bu sene her ayın ikinci Çarşamba günü yapmayı planladık. İlgilenen tüm
arkadaşlarımızı bekliyoruz.
15 Ekim Çarşamba: Sanayi Devrimi ve değişim: Modern Times (Asri Zamanlar)-Charlie Chaplin,
1936 (film)
Tavsiye eserler: Charles Dickens, Hard Times (Romanın sinema uyarlaması da vardır)
Benjamin Disraeli, Sybil, The Two Nations
Victor Hugo, Sefiller (Romanın 2012 müzikal sinema filmi de vardır)
Elizabeth Gaskell- North and South (Romanın BBC mini series uyarlaması vardır)
Emile Zola- Germinal
12 Kasım Çarşamba: Fransız Devrimi ve değişim: İki Şehrin Hikâyesi-Charles Dickens (roman)
Tavsiye eserler: Danton, Andrzej Wajda, 1983 (film)
Danton’un Ölümü, Georg Büchler, (oyun)
Stendhal, Kırmızı ve Siyah (roman)
Victor Hugo, Doksanüç İhtilali, (roman)
10 Aralık Çarşamba: Rus Devrimi ve değiştirdikleri: Boris Pasternak, Dr. Jivago (roman)
Tavsiye eserler: Dr. Jivago, David Lean,1965 (film)
Burnt by the Sun, (Güneş yanığı) Nikita Mikhalkov (1993) (film)
14 Ocak 2015: Sömürgecilik Karşıtı hareketler ve Bağımsızlık hareketleri: Battle of Algiers (Cezayir
Bağımsızlık Savaşı), Gillo Pontecorvo, 1966- Film
Tavsiye eserler: Gandhi, Richard Attenborough, 1982 (film)
11 Mart 2015: İmparatorluktan Cumhuriyete Türkiye'de devrim ve değişim: Mithat Cemal Kuntay, Üç
İstanbul (roman)
8 Nisan 2015: Latin Amerika'da darbeler ve toplumsal hareketler: Gabriel Garcia Marques, Başkan
Babamızın Sonbaharı (roman)
Tavsiye edilen: Isabel Allende, Ruhlar Evi (roman) (Roman 1993 yılında sinemaya da uyarlanmıştır)
Masis Kükçügil (derleme) Latin Amerika’nın Kaynayan Damarları, İthaki, 2004
13 Mayıs 2015: Öncesi ve sonrasıyla İran İslam Devrimi: Nun ve Goldoon- Muhsin Mahmelbaf-1996
(Film)
Tavsiye edilen: Gaav (İnek), Dariush Mehrjui, 1969
10 Haziran 2015: Küreselleşme ve anti-kapitalist hareketler: The Method/ElMetedo, Marcelo Pineyro,
2005 (film )
Download