CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI / ANLATMAYA

advertisement
KAVRAMA
Test
38
STİ
TE
KAZ
AN
IM
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
LYS
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
TÜRK EDEBİYATI
1. Hikâyede asıl olan olay değildir. Hikâye, sona erdiği zaman her şey bitmiş değildir. Hikâye, asıl bundan sonra
başlıyor demektir zira kişiler tamamıyla tanıtılmadığı,
olaylarda kesinlik hâkim olmadığı için okuyucunun hayal
kurması devamlı hareket hâlindedir ve kendine göre yorumlar yapmaya uygundur.
Bu görüş aşağıdaki yazarlardan hangisi tarafından
benimsenir?
A) Ömer Seyfettin
B) Refik Halit Karay
C) Sait Faik Abasıyanık
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI / ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİNLER
4. Modernist yazarlar, geleneksel romancıların aksine kişilerin iç dünyalarını romanlarına katmayı ve “dün-bugün-yarın”dan oluşan zaman zincirini kırmayı hedefler. Artık
yolculukları “dış”a değil “iç”e yöneliktir. Karakterlerin anılarını, kafalarından neler geçtiğini, dillerinden dökülmeyip
kalplerine gömdüklerini okuyucuya aktarabilmek içinse
bilinç akışı, geriye dönüş ve monolog tekniklerine sıklıkla
başvururlar.
Bu tanımlamaya göre aşağıdaki sanatçılardan hangisi modernist romancılardan değildir?
A) Oğuz Atay
B) Rıfat Ilgaz
C) Leyla Erbil
D) Sevgi Soysal
II. Irazca’nın Dirliği
III. Sis ve Gece
IV. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
Numaralanmış eserler arasında aşağıdaki roman türlerinden hangisinin örneği yoktur?
A) Realist roman
B) Postmodern roman
C) Psikolojik roman
D) Tarihî roman
E) Polisiye roman
3. Aşağıdaki kahraman-eser eşleştirmelerinde hangisi
yanlıştır?
5. Başta, 1971 yılında yayımlanan ilk romanı Fadiş ve yabancı dilden uyarlama bir hikâye serisi olan Ayşegül olmak üzere, tüm çocuk ve gençlik kitapları, kesintisiz baskılarla hâlâ, kuşaktan kuşağa hizmet vermeyi sürdüren
yazar roman ve öyküleri dışında gezi kitapları ile radyo ve
televizyon oyunları kaleme almıştır.
Bu parçada kendisinden söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nezihe Meriç
B) Sevinç Çokum
C) Nazlı Eray
D) Leyla Erbil
MEB 2016 - 2017
2. I. Tutunamayanlar
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
E) Oktay Akbal
E) Gülten Dayıoğlu
6. Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren roman ve
hikâye yazarları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Hayri İrdal - Saatleri Ayarlama Enstitüsü
A) Millî romantik bir bakış açısına sahiptirler.
B) Yüzbaşı Cemil - Kurtlar Kanunu
B) Çehov tarzı hikâye anlayışını benimsemişlerdir.
C) Hasan Kocabaş - Susuz Yaz
C) Eserler aracılığıyla sosyal ve tarihî meselelerle ilgili
tezler öne sürmüşlerdir.
D) Raif Efendi - Kürk Mantolu Madonna
E) Tolunay - Toprak Ana
D) Anadolu ve Anadolu insanı üzerine odaklanmışlardır.
E) Yalın ve akıcı bir İstanbul Türkçesi kullanmışlardır
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
LYS
Test
38
TÜRK EDEBİYATI
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI / ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİNLER
7. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi diğerlerinden farklı
bir roman tarzına sahiptir?
10. Aşağıdakilerden hangisi bireyin iç dünyasını esas
alan roman kahramanlarını tanımlayan kavramlardan
biri değildir?
A) Ferit Edgü
A) Durgunluk
B) Sabahattin Ali
B) Yalnızlık
C) Orhan Duru
C) Yoksulluk
Bu parçada tanıtılan kişi aşağıdaki romanlardan hangisinin ana kahramanıdır?
A) Aylak Adam
B) Murtaza
C) Cemile
D) Kelleci Mehmet
E) Handan
9. I. Toplumcu gerçekçilik
II. Modernizmi esas alma
III. Bireyin iç dünyasını esas alma
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi eserlerini numaralanmış sanat görüşlerinden herhangi birinin etkisinde vermemiştir?
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
8. Yalnızca bir baş harften oluşan adı romanda ancak sayfalar sonra beliren C., yirmi sekiz yaşında bir gençtir. İçinde
yaşadığı topluma yabancılaşmış olan C. nin hayatta tek
ideali, toplumsal normların baskısına tutsak düşmeyen,
sadece insanî değerlerden beslenen gerçek sevgidir.
D) Çalkantı
E) Bilinçaltı
11. Aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisi toplumcu gerçekçi roman ve hikâye anlayışı ile bireyin iç dünyasını esas alan roman ve hikâye anlayışı arasındaki bir
farkı ifade etmez?
A) Dış - İç
B) Diyalog - Monolog
C) Realizm - Sürrealizm
D) İyimserlik - Kötümserlik
E) Hareket - Fikir
12. Aşağıdakilerden hangisinde aynı sanat anlayışıyla
eser veren yazarlar bir arada verilmiştir?
MEB 2016 - 2017
E) Aziz Nesin
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
D) Sadri Ertem
A) Rasim Özdenören - Ahmet Hamdi Tanpınar - Halide
Edip Adıvar
B) Kemal Tahir - Fakir Baykurt - Sevgi Soysal
C) Tomris Uyar - Elif Şafak - Kemal Bilbaşar
D) Reşat Nuri Güntekin - Leyla Erbil - Samiha Ayverdi
A) Samim Kocagöz
E) Adalet Ağaoğlu - Haldun Taner - Oğuz Atay
B) Orhan Pamuk
C) Refik Halit Karay
D) Bilge Karasu
IM
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
E) Samiha Ayverdi
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download