Adı: Soyadı: Numara: Sınıfı: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 8.Sınıf

advertisement
Adı:
Soyadı:
Numara:
Sınıfı:
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi
8.Sınıflar 2.Dönem 2.Yazılı Yoklama Sınav Sorularıdır
A- Aşağıdaki bulmacayı anahtar harflerden yararlanarak sorulara göre tamamlayınız.
1. Peygamber efendimizi gören Müslümanlara denir.
2. Hristiyanların ibadet yerlerine verilen ad.
3.”Secde edilen yer” anlamına gelen Müslümanların ibadet
yeri
4. Yahudiliğin en önemli peygamberi.
5. Allah’ın bir ve tek kabul etme, birleme inancı.
6.Hristiyanlığın üçlü tanrı inancına verilen ad.
7.Allah katındaki son din.
8.Hristiyanlığın peygamberi.
9.Hz İsa’ya inanan ve yardımcısı olan 12 kişiye verilen ad.
10. Budizm dininde mutluluğa ve huzura kavuşmak için
ulaşılması gereken son nokta.
(10 Puan)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B
İ
S
M
İ
L
L
A
H
İ
B- Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına ( D), yanlış olanların başına ( Y) yazınız.
(10 Puan)
‘’Aleyhinize bile olsa yalan söylemeyiniz’’ ayeti doğruluğun önemini ifade eder.
Zekat; zenginle fakiri birbirine yaklaştırarak toplumu kaynaştır ve sınıf farklılığını
kaldırır.
Az içildiğinde sarhoş etmeyen şeyler haram değildir.
Üç ilahi dinin de kutsal kabul ettikleri şehir Mekke’dir.
Kurban ibadeti, zengin ve erkek Müslümanların yerine getirmesi gereken bir
ibadettir.
C- Aşağıdaki kutucuklarda verilen kelimeleri doğru cümlelerle eşleştiriniz.
(10 Puan)
1
İstişare
İslamın ilk mescidi.
2
Taassup
Bir fikre ve inanışa körü körüne
bağlanma
3
Tevekkül
İslamda yapılması farz olan fikir
alışverişine denir.
4
Mescid-i Nebi
Allah’a her konuda güvenip
dayanmak.
5
Mescid-i Kuba
EŞLEŞTİRELİM
Medine’de yapılan ilk mescid
D- İhlas suresi ve anlamını yazınız.
Fatiha Suresi ve Anlamı
Bismillahirrahmanirrahim
Bismillahirrahmanirrahim
Rahman ve Rahim Allah’ın Adıyla
Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla
1.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
Din evrensel bir gerçekliktir
İlk insan, ilk peygamberdir
Dinlerin benzer yönleri yoktur
Dinlerde bozulmalar olmuştur
2.Aşağıdakilerden hangisi dinlerin ortak
yönlerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
11.Üzerinde yaşadığımız dünyanın da içinde bulunduğu güneş sistemi,
kendilerine takdir edilmiş bir yörüngede hareket eder. Dünyamız, ne
diğer gezegenlere çarpar, ne de onlardan uzaklaşır. Yeryüzünde de
hayatın devam edebilmesi için canlılar arasında bir besin zinciri vardır.
Bu metni aşağıdaki ayetlerden hangisi destekler?
A) "Her nefis ölümü tadacaktır." (Âl-i İmran suresi, 185. ayet)
B) "Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık." (Kamer suresi, 49. ayet)
C) "Yeryüzündeki her canlının rızkı yalnızca Allah'a aittir." (Hûd
suresi, 6. ayet)
D) "...Allah yaptıklarınızdan haberdardır." (Münafikûn suresi,11. ayet)
12. Kerem, bir konuyla ilgili bilgileri doğru (D) ve yanlış (Y) olarak
işaretleyecektir. Buna göre kaç numaralı cümleleri işaretlerken
hata yapmıştır?
İnanç konuları vardır.
Ahlaki öğütlere önem verilir.
İbadetler ve ayinler vardır.
Aynı tarihte ortaya çıkmışlardır.
Acaba niçin birden
çok din vardır?
1
D
Dini sorumluluk ergenlikle başlar.
2
Y
İlim öğrenmek kadın erkek her müslümana farzdır.”
3
D
Kur’an’da aklı kullanmayla ilgili ayetler çokça yer alır.
4
D
Ölüm sonrası hayatla ilgili bilgileri deney gözlem ve
akıl yürütmeyle elde edebiliriz.
A) Sadece 2
C) 2 ve 3
D) 2 ve 4
“Müslüman, ……………..den ve ………………..den diğer
insanların zarar görmediği kimsedir”
Çünkü …
3.Aşağıdakilerden hangisi soruya verilen doğru bir cevap olamaz?
A) Allah’ın gönderdiği dinden uzaklaşılmıştır.
B) Bazı insanların fikirleri din haline gelmiştir.
C) Dinlerin varlığı evrensel bir gerçekliktir.
D) Bazı gelenekler toplumlarda din haline gelmiştir.
4.Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm ile ilgili olarak yanlış bir
bilgidir?
A) Çok tanrılı bir dindir.
B) MÖ 1500 yıllarından itibaren ortaya çıkmıştır.
C) Toplumda herkes eşit haklara sahiptir.
D) Geleneklerin birleşiminden oluşan bir dindir.
5.Peygamberimizin hadisine göre gerçek “müflis (iflas eden)“
aşağıdakilerden hangisidir?
a) ilmiyle amel etmeyen
b) Kumar oynayan
c) Kul hakkı yiyen
d) Parasını kaybeden
6. Ölen bir Hindu için nasıl bir dini tören yapılır?
A) Toprağa gömülür
B) Mumyalanır
C) Cesedi yakılır
D) Hiçbiri
"İki nimet vardır ki insanların çoğu bunda aldanmıştır. Biri…………..,
diğeri de …………..tır."
8.Yukarıda verilen hadiste boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Boş vakit - sağlık
B) Para – Sağlık
C) Gençlik- Hayat
D) Boş vakit- Para
9. Hindu inancına göre ruh ölümsüzdür. Ölen bir insanın ruhu
başka birine geçerek yaşamaya devam eder. Ruhun bu şekilde
başka bedenlere geçmesi inancına ne ad verilir?
A) Berzah B) Reenkarnasyon C) Ba’s
D)Karma inancı
10. Aşağıdakilerden hangisi ilahi olmayan bir dindir?
C) Hristiyanlık
13.Yukarıda Hz. Muhammed’in sözündeki boşluk nasıl
tamamlanmalıdır?
A) meslek- para
B) göz- kulak
C) el- dil
D) iş- güç
14.İhrama girerken niyet ettikten sonra okunan duaya ne ad
verilir?
a) Salât b) Salâvat
15.Aşağıdakilerden
a) Kopya çekmek
c) Teşrik tekbiri
d) Telbiye
hangisi
kul
hakkına
b) Kumar oynamak
c) Namaz kılmamak
girmez?
d) İftira etmek
“İslam; aklı, canı, nesli, malı ve dini korumayı esas almış, bu
değerlere herhangi bir şekilde zarar verilmesini de yasaklamıştır.”
16. Buna göre aşağıdakilerden hangisi İslam’ın yasakladığı
şeylerden birisi değildir?
a)
Sigara-Alkol
b) Uyuşturucu
c)
Spor yapmak
d) Kumar-İddaa
17. Fakiri çaresizlikten, zengini de Allahu Tealaya isyan etmekten
1-Rahipler ve bilginler
2-Prensler ve askerler
3-Esnaflar ve çiftçiler
4-İşçiler ve köleler
7. Yukarıdaki sıralama aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) Kast sistemi
B) Reenkarnasyon
B) Karma yasası
D) İndus
A) İslamiyet B) Yahudilik
B) 1 ve 3
D) Budizm
kurtarıp yoksulluğun ortadan kalkmasına yardımcı olan ibadet
aşağıdakilerden hangisidir?
A- Namaz
B- Zekât
C- Oruç
D- Hac
“Ey İman Edenler! Mallarınızı
yemeyin.” (Nisa Suresi 29.Ayet)
aranızda
haksızlıkla
18- Yukarıdaki ayette biz Müslümanlara yasak edilen
davranış aşağıdakilerden hangisidir?
a)İçki b) Sigara
c) Uyuşturucu
d) Kumar
19- Aşağıdakilerden hangileri hac ve umre ile ilgili kavramlardan
biri değildir?
1-İhram 2-Fitre 3-Sa'y 4-Tavaf 5- Miraç 6-İmsak 7-Vakfe 8-Mikat
A) 2 – 6 - 5
B) 5 – 4 – 8
C) 8 – 5 – 2
D) 1 – 4 – 6
“ İyilikle kötülük asla bir olmaz. O halde sen kötülüğü en güzel
şekilde uzaklaştır. O zaman seninle aranda düşmanlık bulunan
kimse candan, sıcacık bir dost oluvermiştir. “ ( Fussilet Suresi 34)
20- Yukarıdaki ayette vurgulanmak istenene temel mesaj
nedir?
a) Kardeşlik
c) İyilikte bulunmak
b) Hoşgörü ve bağışlama
d) Tevazu
Download