اِﻧﱠﻣَﺎ اٰﻣَﻧُٓوا اَﯾﱡﮭَﺎ ﯾَٓﺎ اﻟْﺧَﻣْرُ اﻟﱠذ۪ﯾنَ وَاﻻَْز

advertisement
Ağustos-1998
KUMAR VE ZARARLARI
‫َٓيا ايُّها الَّ ۪ذين ٰامنَٓوا اِنَّما ْالخ ْمر‬
‫و ْالم ْي ِسر و ْاْل ْنصاب و ْاْل ْزْلم‬
‫ان فاجْ تنِبوه‬
ِ ‫ِرجْ س ِم ْن عم ِل ال َّشيْط‬
‫لعلَّك ْم ت ْفلِحون‬
Muhterem Müslümanlar!
Yüce Allah'ın yasaklamış olduğu
fiillerden birisi de kumar oynamaktır. Yüce
Mevla'mız bu hususta Maide Suresi 90.
ayette şöyle buyurun "Ey inananlar! İçki,
kumar, dikili taşlar (yani putlar), fal ve
şans okları şüphesiz şeytan işi birer
pisliktirler. Bunlardan uzak durun ki
kurtuluşa eresiniz."
Ayeti Kerime'ye dikkat edersek;
kumarın şeytan işi bir pislik olduğunu
görürüz. Müslüman olan kişinin ise, şeytan
işiyle ve pislikle asla uğraşmaması gerekir.
Ama ne yazık ki, günümüzde çok sayıda
insanın
kumarhanelerde
zamanlarını
beyhude geçirip, aile efradı için kazanılmış
nafakalarını dahi kaybettikleri bilinmektedir.
Aziz Mü'minler!
Kumar, başkasının kesesine göz
dikmektir. Kısa yoldan zengin olmak
isteyenlerin gittiği kötü bir yoldur. Kendi
aile fertlerini aç ve sefil bırakıp;
başkalarının yuvasını yıkmaya yönelik bir
iştir.
Kumar
oynamak,
Allah'ın
insanoğluna vermiş olduğu akıl, zaman
sağlık nimetini ve sermayesini en verimsiz
ve zararlı bir şekilde kullanmaktır.
Bünyedeki enerjiyi iyi ve yararlı şeylerde
değil, kötü ve zararlı bir yönde kullanmaktır. Düzenli bir hayatı, düzensiz bir
yaşantıya çevirmektir. Milletin temel taşı
olan aile ocağını yıkmak ve dağıtmak
demektir. Aile fertlerinin nefretini çekmek
ve onlara kötü örnek olmaktır. Sosyal
yaşamı temelden sarsmak demektir.
Çalışma hayatını ve helal kazancı
baltalamak, tembelliği ve miskinliği hayata
hakim kılmaya yönelmektir. Rahmetten,
bereketten, huzurdan, mutluluktan uzak
kalıp; şeytan ve süfli arzularla yaşamaktır.
İşte bu saydığım ve daha bir çoğunu
sayabileceğimiz sebeplerden dolayı, İslam
Dini kumarı kesin bir ifade ile haram
kılmış ve onu büyük günahlardan
saymıştır. İslam Dini helal kazanç elde
etmeyi emretmiş, haram kazancı kesinlikle
yasaklamıştır.
Aziz Mü'minler!
Kumar oynayanlar; "Biz bunu kendi
rızamızla oynuyoruz" diyerek bir avuntuya
kapılabilirler. Halbuki Allah Teala'nın
haram kıldığı bu kötü işi, buna benzer
yakıştırmaca sözlerle helale çevirme gibi
söz ve davranışlar, Mevla korusun-,
Müslümanı yüce dinimizin dışına da çıkarabilir. Ayrıca unutulmamalıdır ki,
kumarda kaybeden, devamlı hırs ve kin
duyguları içinde olacak, kaybettiklerini
geriye almak ve kazanmak için tekrar
tekrar oynayacak, kazanan ise, daha çok
kazanmak için yine oynayacak, sonuçta
yine birisi kaybedecektir. Her iki tarafın
gözünü hırs ve düşmanlık bürüyecektir.
Çünkü, kazanmak hırsıyla işe başlayan
kumarbaz, gözü önünde paraları, malları,
sermayesi alınırken herhalde gülüp
eğlenmeyecektir.
Sonuçta-,
parası,
sermayesi, malı, hatta en değerli
varlıklarını
bile
kumar
masasında
kaybederek belki bir ailenin yok olmasına
kadar gidecektir.
O halde, hem Allah'ın gazabını, hem
de toplumun nefretini celbeden bu ilahi
yasaktan uzak duralım ve çevremizi de
uzak tutmaya çalışalım.
Download