A GRUBU DİKKAT! Doğru seçeneği soru kağıdı üzerine kodlama

advertisement
2013 -2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SİVEREK ANADOLU LİSESİ SEÇMELİ
TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ 11/D-E SINIFLARI 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI
ADI VE SOYADI:
PUANI:
SINIFI:11/.... NO:.........
A GRUBU
DİKKAT! Doğru seçeneği soru kağıdı üzerine kodlama
şeklinde
işaretleyiniz. (Daire çizerek içini
karalayınız.)
6- İslam’ın birinci temel kaynağı aşağıdakilerden
hangisidir? (5 puan)
{A}--Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.(5 Puan)
A) Bilim Kitapları
D) Kur’an-ı Kerim
1-Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın “bir” olduğunu en güzel ifade
eden surelerden biri ihlâs suresidir. İhlâs suresinin ilk
ayetinde şöyle buyrulmaktadır: “De ki: Allah birdir.”
Yukarıda altı çizili ayet aşağıdakilerden hangisini
vurgulamaktadır?
A) Ahiret B) Tevhit C) Fıtrat D) Nübüvvet E) Kader
2- Aşağıdakilerden hangisi Allah’a ortak koşmak anlamına
gelen kelimedir.? (5 puan)
A) Tevhid
B) Şirk C) Münafık
D) Mü’min
E)Ateist
“İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi
sevmedikçe de gerçek manada iman etmiş
olamazsınız.”
3- Yukarıda verilen hadis-i Şerife dayanarak islam’ın nasıl
(Müslim, man, 22.)
bir din olduğunu söyleyebiliriz? (5 puan)
A)Savaş Dini
B) Barış Dini
C)Din Adamlarının Dini
D) Sevgi Dini
E) Aşırıların Dini
B) Tarih Kitapları
C) Sünnet
E) İlmihal Kitaplar
7- “Tekvin” sıfatı ile Allah’ın hangi özelliğine dikkat
çekilmiştir? (5 puan)
a) Her şeyi bilen
b) Rızık veren
c) Her şeyi yaratan
d) Her şeyi duyan
8. “Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı
yaratıldılar?...” (Tur suresi 35. ayet) (5 puan)
Yukarıdaki ayette yaratılış ile ilgili hangi özelliğe
dikkat çekilmektedir?
a) Yaratılışın önemli olduğu
b) Yaratılışı Allah’ın gerçekleştirdiği
c) Tüm yaratılanların kendi kendine de var olabildiği
d) Yaratılışın her zaman gerçekleşebileceğ
4-Hz. Âdem’den son peygamber Hz. Muhammed’e kadar
gönderilen ilahî dinlerin ortak adı “……….”dır.
Yukarıda verile boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
(5 puan)
A) İslamiyet
D) Mecusilik
B) Hiristiyanlık
C) Musevilik
E) Budizm
5-Kur’an-ı Kerim’de dinî konularda aşırılığa giden kimseler
kınanmıştır.Tarihe baktığımız zaman Hristiyanların Hz. İsa’yı
ilahlaştırmaları, Yahudilerin Hz. Üzeyir’e, her iki din
mensuplarının kendi din adamlarına ve müşriklerin
meleklere ilahlık sıfatı vermeleri inanç konularındaki
aşırılıklara bir örnektir.
Yukarıda İslam düşüncesinin bir konu hakkında fikri
açıklanmaktadır. Buna göre İslam’ın nasıl bir din olduğunu
söyleyebiliriz? (5 puan)
A) Savaşı kınayan bir dindir.
B) Barışa önem veren bir dindir.
C)Evrensel özellik taşıyan bir dindir.
D) Aşırılıklardan uzak bir dindir.
E) Aşırılıklar dinidir.
9-İslam’ın Temel Özelliklerinden 5 madde yazınız.
(10puan)
14- Aşağıda boş bırakılan yerleri doldurunuz. (10 puan)
13-Aşağıda verilen soruları cevaplayınız.
*İslam’ın kuralları Hz. Âdem’den kıyamete kadar,
……………………. için geçerlidir.
1Evrenin yaratılışının mükemmel olması ne
anlama gelir,bir örnekle açıklayınız. (10 puan)
*İlk insan olan Hz. Âdem aynı zamanda ilk
peygamberdir. Kendisine verilen din ………….. dinidir.
“İşte O, her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz
………………..”(Mümin suresi 62. ayet)
*Allah’ın yarattığı ilk insan Hz…………’dir.
*Evrenin Allah tarafından yaratıldığına inanmak …………
temel esaslarındandır..
*Rahman olan Allah’ın yaratışında hiçbir …………….
bulunmaz.
2- Hz. Âdem ve eşinin yaratılış olayını kısaca
açıklayınız. (10 puan)
…………. İnsanın İslam’ı kabullenmeye yatkın olarak yaratılmasıdır.
Başarılar Dilerim!....
. Aşağıda
boş bırakılan yerleri doldurunuz.
*………….. kendisiyle dostluk kurulabilen kişidir.
3- İnsanın başıboş yaratılmamış olması ne anlama
gelir? Allah tarafından insanlara yüklenen görev ve
sorumluluklar nelerdir? (10 puan)
4-Allah tarafından insanlara yüklenen görev ve
sorumluluklar nelerdir?Belirtiniz. (10 puan)
Osman ÇÖRTÜK
Din Kült. Ve Ahl.Bilg. Öğr.
Download