Hutbe - KKTC Din İşleri Başkanlığı

advertisement
Kumar meşru olmayan bir kazanç yoludur. Çünkü
Bu hutbe 20 Aralık 2013 Cuma günü okunacaktır.
ŞANS OYUNLARI VE KUMAR
ِ‫بِس ِم ه‬
‫الرِحي ِم‬
‫الر ْ ه‬
َّ ‫ْح ِن‬
َّ ‫اّلل‬
ٰ ْ
ِ َّ‫َي ايُّها ال‬
‫اْلا ْمُر اوالْ امْي ِسُر‬
‫ذ‬
ْ ‫ين ا امنُوا اََِّّناا‬
‫ا ا‬
‫ا‬
ِ ‫و ْاْلانْصاب و ْاْلاْزاْلم ِرجس ِمن عم ِل الشَّيطا‬
‫ان‬
ْ
‫ا ا ُ ا ُ ْ ٌ ْ اا‬
‫اجتانِبُوهُ لا اعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُحون‬
ْ ‫فا‬
Muhterem Müslümanlar!
Yüce Allah insanı varlığın merkezine koymuş,
kumarda kazanırsa başkasını, kaybederse kendisini
zarara uğratmak vardır. Başkasının zararına sebep olan
bir kazanç helal değildir. Kumar: Servetin, zamanın,
hürriyetin, sağlığın, aile huzurunun ve insanın toplum
içindeki itibarının hırsızıdır. Kumar: İçinde her felaketi
gizleyen bir beladır. Kumar yüzünden malını, mülkünü,
dinini, namusunu, vatanını satan; her türlü kutsal
değerleri ayaklar altına alan pek çok insan vardır.
Günümüzde kumarın bulaştığı şans oyunlarının
hayat tarzı olarak İslam’ı seçmiş; bu son ve evrensel dini
oynandığı mekanlar hızla artmakta, dahası; gelişen
yaşayanlara da hem dünya hem ahiret saadeti vaat
teknoloji kumarı masa başından sanal ortama taşıyarak
etmiştir. Bir taraftan iki cihan saadetine ulaşmanın
daha büyük kitlelerin bu illete alışmasına zemin
yollarını gösterirken diğer taraftan da vaad ettiği
hazırlamaktadır. Bu tehlikeye maruz kalan en önemli
mutluluğu engelleyen, kişisel, ailevi ve toplumsal
kitle ise çocuklarımız ve gençlerimizdir. Şans oyunları,
huzursuzluklara
da
kumar ve tüm kötü alışkanlıklara karşı çocuklarımızı ve
yasaklamıştır. Yasaklanan davranışlardan biri de; akıl,
gençlerimizi korumada en önemli görev, başta aileler
ruh ve beden sağlığını etkileyerek kişiyi toplumla
olmak üzere eğitim kurumlarına ve toplum olarak
uyumsuz, problemli bir birey haline getiren ve sonuçta
hepimize düşmektedir. Onlarla sağlıklı iletişim yolları
hırsızlığa, aile felaketlerine belki de cinayete kadar
kurarak; iman, ahlak ve güzel amel noktasında onları
götüren şans oyunları ve kumar illetidir.
bilgilendirmeli, kendilerine sağlıklı, doğru ve büyük
sebep
olan
davranışları
Muhterem Cemaat!
hedefler belirlemeli, daha da önemlisi kendilerinden ve
Nasıl sonuçlanacağı önceden belli olmayan,
geleceklerinden sorumlu olduğumuz çocuklarımıza ve
ihtimalli bir şeye bağlı kalarak taraflardan birinin zarar
gençlerimize güzel örnek olmalıyız.
etmesi, diğerinin hiçbir emek sarf etmeden haksız yere
Değerli Müslümanlar!
kazanması şeklinde oynanan oyunlar kumardır. Bu
21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftasıdır.
nedenle; kumar hastalığının ilk basamağı niteliğindeki
Kıbrıs Türk Halkının milli-manevi değerlerine, eşitlik ve
(piyango loto, toto, at yarışı vb.) gibi şans oyunları
egemenlik haklarına sahip çıkmak amacıyla canlarını
kumar şartlarını taşıması durumunda adı ne olursa olsun
seve seve feda eden şehitlerini anma haftasıdır. Bu haklı
kumardır
olarak
mücadelede son nefesini verenlere Allah’tan rahmet,
yasaklanmıştır. Kumar ve benzeri kötü alışkanlıklar
kalanlara sağlık-selamet niyaz ediyoruz. Yüce Rabbimiz
hakkında Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Ey İman
böyle
edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar,
muhafaza eylesin.
ve
kumar
dinimizce
kesin
sıkıntılardan
milletimizi
ve
İslam alemini
taşlar, fal okları, ancak şeytan işi birer
Hutbemi bir ayet meali ile bitirmek istiyorum:
pisliktir. Onlardan kaçının ki, kurtuluşa eresiniz.
"Ey iman edenler! Yakıtı insanlar ve taşlar olan
Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık ve
cehennem ateşinden kendinizi ve ailenizi koruyun.
kin sokmak; sizi, Allah’ı anmaktan ve namazdan
Ateşin başında sert ve şiddetli, Allah emrine karşı
alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?”(1)
gelmeyen, verilen emirleri olduğu gibi yerine getiren
dikili
Peygamberimiz (s.a.s.) de: "Kumar oynayan
melekler vardır " (3)
kimse muhakkak surette Allah'a ve Resûlüne isyan
1- Maide Suresi Ayet 90
etmiştir"(2) buyurmuşlardır.
2- Muvatta Rüya 6
3- Tahrim Suresi Ayet 6
Muhterem Müminler!
Din İşleri Başkanlığı 2012 Hutbelerinden alınmıştır.
Download