aklın korunması - video.eba.gov.tr

advertisement
AKLIN KORUNMASI
Koruma altına alınması gereken haklar
•
•
•
•
•
Din
Can
Akıl
Nesil
Mal
Her doğan İslam fıtratı
üzere doğar.
İnsan, sorumluluktur.
• Akıl sağlığını bozan
şeyler nelerdir?
İnsanların sahip oldukları; fakat çoklarının kıymetini takdir edemeyip aldandıkları iki
nimet vardır:
Sıhhat ve boş vakit.
Buhari, Rikak, 1;
İbn Mâce, Zühd, 15
• “Allah’tan mağfiret ve sağlık dileyin.
Çünkü bir kimseye imandan sonra
sağlıktan
daha
hayırlı
bir
şey
verilmemiştir.”
• Ahmet bin Hanbel, Müsned, C 1, s. 3.
“Ey iman edenler! İçki, kumar,
putlar ve fal okları şüphesiz şeytan
işi pisliklerdir, bunlardan kaçının ki
saadete eresiniz. Şeytan şüphesiz
içki ve kumar yüzünden aranıza
düşmanlık ve kin sokmak ve sizi
Allah’ı anmaktan alıkoymak ister.
Artık
bunlardan
vazgeçersiniz
değil mi?”
Mâide Suresi, 90 ve 91. ayetler
• “İnsanın duaları
içinde Allah’ın
en sevdiği şey,
sağlıklı olma isteğidir.”
Tirmizi, Daavat,
85, 102;
İbn Mace, Dua, 5
• Rabbim bizleri çaresini bulamadığımız
hastalıklarla imtihan etmesin.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Create flashcards