File

advertisement
ITEC 5. FAZ DERS PLANI
Okul
ALPER GÜNBAYRAM ORTAOKULU
Öğretmen
MURAT ÇETİN
Sınıf
7
Ders
FEN BİLİMLERİ
5. Faz Öğrenme
Aktiviteleri
Drama yöntemi öğrenme aktivitesi
Öğrenme Hikâyesi
*Öğrencilerin ‘sindirim sistemi konusunun öğrenilmesini sağlamak dersi sevdirmek,
bilgileri pekiştirmek
Konu
Sindirim sistemi
Ne Öğreneceğiz
1.1
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/ veya şema
üzerinde gösterir
1.2
Besinlerin vücuda yararlı hâle gelmesi
tahmin eder.
1.3
Besinlerin kana geçebilmesi için
fiziksel
sindirime uğraması gerektiğini belirtir.
1.4
Enzimin kimyasal sindirimdeki işlevini
açıklar.
1.5
Karaciğer ve pankreasın sindirimdeki
görevlerini ifade eder.
1.6
Sindirime uğrayan besinlerin
bağırsaklardan kana geçişini açıklar.
1.7
Sindirim sistemi sağlığını olumlutartışır.
olumsuz etkileyecek etkenleri özetler ve
için değişime uğraması gerektiğini
(mekanik)
Online Araçlar: Movie Maker, Power Point, Weebly
Offline Araçlar: Fotoğraf Makinesi, Tablet bilgisayar
1. Araçlar
Sindim sistemini oluşturan organlarla ilgili drama yapar.
2. Hayal Et
3. Araştır
Hangi sindirim sistemi organı ne tür sindirim yapar
1
ve
kimyasal
Sindirim sistemiyle ilgili tasarladıkları oyunu sınıfta sunarlar
4. Yansıt
Kamera ile oyunu çekerler
Aktivite
Sınıf içerisinde aşağıdaki kavramlar verilerek akıllarına ilk gelenler sorulur.
Böylece konunun daha iyi anlaşılması ve pekiştirilmesi sağlanır.
5. Haritalama
ENZİM,KARACİĞER
,PANKREAS,SİNDİRİM,FİZİKSEL,KİMYASAL,BESİN,AĞIZ,MİDE ,İNCE
BAĞIRSAK
Araştırmalar yapılır. Tercih edilen seçeneğe göre site tamamlanır.
Powerpoint kullanılarak konunun animasyonu yapılır.
6. Yap
7. İşbirliği
8. Yansıt
9. Tekrar Yap
Movie Maker ile çekilen videolar düzenlenir.
Sitelerini arkadaĢları ile paylaĢırlar.
Sitelerini nasıl geliĢtirebilecekleri konusunda grup tartıĢması yaparlar.
Yaptıkları çalışmaları sınıfa sunarlar
Yapılan çalışmalar kayda alınır.
Kazanımlar dile getirilir
Verilen geri bildirimler doğrultusunda çalışmalarını yeniden düzenlerler.
Kazanılan deneyim ile çalışmalar bir üst aşamada gerçekleştirilmiş olur.
Çalışmalar blog ve web sayfasına yüklenir.
2
Konuları sınıf ve grup sayfalarında paylaşırlar.
Konuları diğer öğretmen ve idarecilere sunarlar.
10.Göster
11.Değerlendirme
Sunum Becerileri 20 Puan
Takım Çalışması 20 Puan
Yöntem Geliştirme ve yaratıcılık 20 Puan
Teknoloji Kullanımı 20 Puan
Uygulama 20 Puan
Murat ÇETİN
Fen Bilgisi Öğretmeni
3
Download