dosyayı indir - Ortaokul fen bilimleri dersi sitesi

advertisement
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
CANDAROĞULLARI ORTAOKULU 5/B SINIFI FEN BİLİMLERİ DERSİ
1.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI
Adı soyadı
No
:
:
A. Aşağıdaki besinleri yapılarında en fazla bulundurdukları besin içeriklerine göre sınıflandırınız.(12 puan)
a. Tereyağ
b. Peynir
c. Zeytin
d. Ekmek
e. Makarna
f. Yumurta
g. Patates
h. Süt
ı. Fındık
i. Balık
j. Tavuk
k. Simit
Protein içerenler
:……………………………………………………………………………………………………………..
Yağ içerenler
: ……………………………………………………………………………………………………………..
Karbonhidrat içerenler : ……………………………………………………………………………………………………………..
B.Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D” yanlış ise “Y” harfi yazınız. (16 puan)
(……)Meyvelerde vitamin yoktur.
(……)İçme suyumuzun içerisinde mineral bulunur.
(……)Yutakta sindirim olayı gerçekleşmez.
(……)Mide, sindirim sisteminde besinlerin bulamaç hâline getirildiği organdır.
(……)İnsanda sekiz tane kesici diş bulunur.
(……)Sindirilmiş besinlerin emilimi kalın bağırsakta gerçekleşir.
(……)Sindirilen besinler vücutta su yoluyla taşınır.
(……)Vitaminler yapıcı ve onarıcıdır.
C.Aşağıda verilen şekildeki yapıların adlarını yazınız ve soruları cevaplayınız.(16 Puan)
a)Sindirimin başladığı yer neresidir?
...............................................................................................................................................................................
b)Sindirimin gerçekleşmediği yapılar hangileridir?
...............................................................................................................................................................................
c)Besinleri salgısıyla ve kaslarıyla bulamaç hâline getiren organ hangisidir?
...............................................................................................................................................................................
d)Sindirilen besinlerin emilmesini ve kana karışmasını sağlayan organ hangisidir?
...............................................................................................................................................................................
e)Kana geçmeyen besin atıklarının geldiği, su ve tuz gibi maddelerin emilerek kana geçtiği yapı hangisidir?
...............................................................................................................................................................................
D.Aşağıda verilen ifadelerde boş bırakılan yerleri tamamlayınız.(20 puan)
 Karbonhidratların vücudumuzda öncelikli görevi ........................................ vermektir.
 Kaslarımızın, kemiklerimizin, saçlarımızın yapısında ........................................ vardır.
 Karbonhidrat içeren besinlere tentürdiyot damlatılırsa ........................................ renk oluşur.
 Yağlar, ..................................................... daha fazla enerji verir.
 Vücudumuzda düzenleyici olarak görev yapanlar mineraller ve ........................................ dir.
 ........................................ ve ........................................ bütün besinlerde bulunur.
 .................. vitamini gece körlüğünü önler.
 .................. vitamini nezle, grip gibi hastalıkları önler.
 .................. vitamini kanın pıhtılaşması için gereklidir.
 ………………………………..proteinlerin ayıracıdır.
E.Aşağıdaki seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.
1. Besinleri karıştırıp ezerek bulamaç haline getiren sindirim sistemi organı aşağıdakilerden hangisidir?
a)mide
b)yutak
c)ince bağırsak
d)ağız
2.Aşağıdaki besin içeriklerinden hangisi protein açısından zengindir?
a)Elma
b)Fındık
c)Yumurta
d)Tereyağı
3.Aşağıdaki besinlerden hangisinin öncelikli görevi enerji sağlamaktır?
a)Makarna
b)Et
c)Süt
d)Armut
4.Besinler ve vücuttaki görevleri ile ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangi doğrudur?
a)Karbonhidrat-Yapıcı onarıcı
b)Vitamin-Enerji verici
c)Protein-Düzenleyici
d)Su-Düzenleyici
5.Sindirim atığı posa, aşağıdakilerden hangisiyle dışarı atılır?
a)anüs
b)ince bağırsak
c)kalın bağırsak
d)ağız
6.Aşağıdaki besin maddelerinden hangisine lügol(iyot çözeltisi) damlattığımızda mavi renk oluşur?
a) portakal
b) zeytinyağı
c) yumurta
d) ekmek
7.Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici göreve sahip değildir?
a) su
b) vitaminler
c)karbonhidratlar
d) mineraller
8.Yağlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)Vücut sıcaklığının korunmasını sağlar.
b)Ceviz, fındık ve ayçiçeğinde bol miktarda bulunur.
c)Enerji ihtiyacının karşılanması için ilk olarak yağlar kullanılır.
d)İç organların çevresini sarar onları korur.
9.Yediğimiz besinlerin parçalanarak kana geçebilecek hale gelmesine ne denir?
a)Solunum
b)Boşaltım
c)Dolaşım
d)Sindirim
Download