tıklayınız.

advertisement
KULLANIM KLAVUZU
Materyalin adı: Sindirim sistemi
Amacı: Bu öğretim materyali İlköğretim 7. sınıfında yer alan sindirim
sistemi konusuna ait;
 Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde
göstererek açıklar;
 Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel ve kimyasal sindirime
uğraması gerektiğini Kavrar;
 Sindirim sisteminin sağlığının korunması için yapılması gerekenleri
araştırma verilerine dayalı olarak tartışır” kazanımlarının öğretimi
için tasarlanmıştır.
İlgili ünite ve kazanımları:
 Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/ veya
şema üzerinde gösterir (FTTÇ-4)..
 Besinlerin vücuda yararlı hâle gelmesi için değişime uğraması
gerektiğini tahmin eder.
 Besinlerin kana geçebilmesi için mekanik ve kimyasal sindirime
uğraması gerektiğini belirtir.. Enzimin kimyasal sindirimdeki işlevini
açıklar.
 Karaciğer ve pankreasın sindirimdeki görevlerini ifade eder.
Sindirime uğrayan besinlerin bağırsaklardan kana geçişini açıklar.
 Sindirim sistemi sağlığını olumlu-olumsuz etkileyecek etkenleri
özetler ve tartışır (BSB-25, 27, 32).
Hazırlayanlar:
DİLAN GÜRGEN
FERHAN KAYA
SÜLEYMAN EREN
ŞÜKRÜCAN BİRHAN
Malzemeler:







İp
Oyun hamuru
Mukavva
Çorap
Katon
El işi kağıdı
Şeker
Materyalin yapılışı:
 Mukavvaya insan vücudu çizilir.
 Yutağı yapmak için karton yuvarlanıp kesilir ve yutak oluşturulur.
 Yutak el işi kağıdı ile kaplanarak daha düzgün bir görünüm elde edilir ve
mukavvaya yapıştırılır.
 Mide ve karaciğer oyun hamuruna şekil verilerek oluşturulur ve
yapıştırılır.
 Kalın bağırsağı yapmak için karton küçük küçük kesilerek çorabın içine
doldurulur ve şekil verdikten sonra yapıştırılır.
 İnce bağırsağın yapımı için ip kesilir ve yapıştırılır.
 Fiziksel ve kimyasal sindirimi göstermek amacı ile şeker bütün olarak
ağız kısmına , parçalandığını göstermek için yutak kısmına parça
seklinde , ve mide deki sindirimi göstermek amacıyla toz olarak
yapıştırılır.
 İlk yapım aşaması şekil 1de son halide şekil 2de gösterilmiştir.
ŞEKİL 1
Download