Besinler dil yardımıyla yutağa doğru itilir. Proteinlerin sindirimi

advertisement
………………. ORTAOKULU 2013-2014 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5.SINIF 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI
Ad Soyad:
NU:
SINIFI:
PUANI:
A
Aşağıdaki bilgilerden doğruları D, yanlışları Y
ile bilginin karşısındaki kutuya belirtiniz.
10
Puan
Besinler dil yardımıyla yutağa doğru itilir.
Proteinlerin sindirimi yemek borusunda
başlar.
Böbrek,sindirim organıdır.
Buğday, mısır, yulaf ve arpada bol miktarda
karbonhidrat vardır.
Sindirim ağızda başlar
Aşağıdaki boşluk doldurmalara uygun
kelimeleri yazınız.
B
a
Yağ,ağız,böbrek,kesici,sindirim,köpek,
a
1) Kanı süzmeye yarayan organ ......................dir.
bulunup bulunmadığını anlayabiliriz.
3)Sindirim ………………… da başlar
4)Her insanda köpek, ………. ve ……… dişler
bulunur
5) Besin maddelerinin hücrelere geçebilecek hale
getirilmesi olayına ……………………. …denir.
Besinleri azı dişlerimiz ile parçalarız.
C) Şekilde numaralı yerlerin adlarını ve görevlerini boş bırakılan yerlere yazınız. ( 15
Puan )
III
IV
II
I
BOŞALTIM İLE İLGİLİ YAPI VE
………… ………………
……… Ürete
ORGANLAR
………… ………………
……… r
x
D)Aşağıda sindirim ile ilgili yapı ve organlar ile görevlerini eşleştiriniz(10 puan)
1-AĞIZ
2-YEMEK BORUSU
3-MİDE
4-İNCE BAĞIRSAK
Pua
n
2)Bir besini ezilip kağıda sürersek, içeriğinde……………
Yetişkin bir insanın ağzında 32 tane diş vardır
Besinler ince bağırsaktan emilerek kana
geçer.
Sigara ve alkol vücudumuzda sadece akciğere
zarar verir
Yutak ile mide arasında yemek borusu
bulunur.
İdrarın dışarı atıldığı kanaldır.
Kanın süzüldüğü yerdir
İdrarı, böbreklerden idrar kesesine taşır.
İdrarın toplandığı yerdir.
10
Besinler emilerek kana geçer.
Besinler dişler yardımıyla parçalanır.
Besinleri mideye ulaştırır.
Besinleri bulamaç kıvamına getirir.
E
aa
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
40
Puan
1)Dengeli beslenmek denildiğinde aklımıza aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) En fazla sebze ve meyve tüketmek.
B) Her çeşit besinden yeterince tüketmek.
C) Bol vitaminli yiyecekler yemek.
D) Bolca et, süt ve yumurta yemek.
2 ) Besinlerin işlemlerden geçerek kana geçebilecek kadar küçük parçalara ayrılmasına ne ad verilir?
A) boşaltım
B) sindirim
C) dolaşım
D) solunum
3)Besinlerin emilerek, kana karışır hale gelmesini sağlayan organ hangisidir?
A) Mide
B) Kalın bağırsak C) Yemek Borusu
D) İnce Bağırsak
4)Cevizi kağıda sürdüğümüzde kağıdı şeffaflaştırması bize cevizde aşağıdaki hangi besin
maddesinin olduğunu ispatlar?
A)protein
B) karbonhidrat
C) yağ
D)vitamin
5) Yediğimiz besinlerin yutulmasını sağlayan sıvıya ne ad verilir?
A)troit
B) özsıvı
C) tükürük
D) Su
6 ) Aşağıdaki besinlerden hangisi sindirilmeden doğrudan kana geçer?
A) Protein
B) Yağ
C) Vitamin
D) Karbonhidrat
7) Terleme yoluyla vücuttaki atıkları dışarı atma işini hangi organımız yapar?
A) Deri
B) Akciğerler
C) Böbrekler D) Anüs
8)Aşağıdakilerden hangisi sigara ve alkolün en çok zarar verdiği organlardır?
A) akciğer-karaciğer B) akciğer-mide C) mide-karaciğer
D) ince bağırsak-ağız
9) Hangisi vücudumuzdaki zararlı maddelerin atılmasında görev almaz ?
A) Deri
B) Kalın bağırsak C) Akciğer D) Böbrek
10) Sindirim …………….. başlar ve ……………. sona erer. Cümlede bırakılan boşluklara hangi
kavramlar gelmelidir?
A)yutakta, kalın bağırsakta
B) ağızda, ince bağırsakta C) ağızda, kalın bağırsakta
D) dişlerde,
midede
C
Aşağıdaki şekil üzerinde sindirim organlarının adlarını yazınız
yazınız
15
Puan
Download