anatomia

advertisement
ANATOMİK MODELLER
A30201
Mide Modeli 2 Parça
Bu mide modeli 2 kat büyütülmüş ve enine kesitle
2 parçaya bölünebilmektedir. Bu kesit sayesinde,
mide kıvrımları, pilorik kapakçıkları, pilorik sfinkter
kasları, gastrik mukoza ve gastrik özofagus geçiş
mukozasının yapıları görülebilmektedir.
Sert plastik, PVC malzemeden imal edilmiştir.
A30202
Karaciğer, Pankreas ve
Duodenum Modeli 3 Parça
Bu model, karaciğer, dalak, kan damarları ve pankreasın temel
yapılarını incelemek ve öğrenmek için geliştirilmiş temel bir modeldir.
Pankreasın dış yapılarındaki pankreas kanallarını göstermektedir.
Aynı zamanda abdominal aort ve vena kava inferioru da
göstermektedir.
Plastik tabanlı bir kaideye monte edilmiştir. Ölçüleri: 23x12,5x26,5 cm.
A30203
Karaciğer Modeli
Bu karaciğer modeli, karaciğerin temel yapısını incelemek için en
uygun anatomik modeldir. Karaciğer içinde farklı renklerde gösterilen
kompleks damar ağları bulunmaktadır. Bunlar; hilus damarları, ekstra
hepatik safra ve intra hepatik safra keseleridir.
Plastik tabanlı bir kaideye monte edilmiştir.
A30204
anatomia
®
Sindirim Sistemi 3 Parça
Bu model üzerinde sindirim sistemi, gerçek boyutlarda grafik kabartma methodu ile tüm sistem gösterilmiştir.
Sindirim sistemi şu bölümleri içerir; burun, ağız boşluğu ve yutak, yemek borusu, gastrointestinal, safra kesesi,
pankreas, dalak, karaciğer. Sindirim sistemi 3 parçaya ayrılabilir ve duodenum, çekum ve rektum açılabilmektedir.
Plastik bir taban üzerine yerleştirilmiştir.
20
www.anatomia.com.tr
Download