Ek-1 - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri

advertisement
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
“İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI EĞİTİM PROJESİ”
FAALİYETLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR.
Detaylı Bilgiye www.gaib.org.tr Adresinden Ulaşabilirsiniz.
1) “TÜRKİYE-YUNANİSTAN GÜMRÜK İDARELERİ
TOPLANTISI”NDA DİLE GETİRİLMESİNİ İSTEDİĞİNİZ
KONULARI BİLDİRİNİZ
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) aldığımız bir yazıda; Türkiye ile Yunanistan
Gümrük İdaresi yetkililerin katılımıyla 31 Ocak - 01 Şubat 2010 tarihleri arasında İstanbul'da
“Türkiye-Yunanistan Gümrük İdareleri Toplantısı”nın gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade
edilmektedir.
Bu nedenle, söz konusu toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin
görüş ve önerilerinize ilişkin ekli formun (Ek-1) doldurularak en geç 20 Ocak 2010 Çarşamba
günü mesai bitimine kadar, TİM’e iletilmek üzere, Birliğimize ( Faks: 0.342.220 00 15 – 16 Email: [email protected] ) gönderilmesi rica olunur.
**************************************************
2) 2009/4 SAYILI “ELMA İHRACATINDA İHRACAT İADESİ
YARDIMI YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ”E AİT UYGULAMA
USUL VE ESASLARI
Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan (DTM) aldığımız bir yazıda; Para Kredi ve Koordinasyon
Kurulu’nun 18.12.2009 tarihli ve 2009/10 sayılı Kararı’na istinaden 22 Aralık 2009 tarihli ve 27440
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/4 sayılı “Elma İhracatında İhracat İadesi Yardımı
Yapılmasına İlişkin Tebliğ” ile 01 Kasım 2009 – 31 Mayıs 2010 tarihleri arasındaki elma ihracatına
mahsup sistemi çerçevesinde 50 ABD Doları/ ton tutarında (Azami ödeme oranı %15) ihracat iadesi
yardımı sağlandığı ifade edilmektedir.
Mezkur Karara ilişkin Uygulama
www.gaib.org.tr web adresinden ulaşılabilir.
Usul
ve
Esaslarına
Genel
Sekreterliğimiz
**************************************************
3) GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ (GTS)
HAKKINDA
Washington Ticaret Müşavirliği’nin bir yazısına atfen Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan
aldığımız bir yazıda; 30 Aralık 2009 tarihli ABD Resmi Gazetesi’nde yer alan 8647 sayılı duyuruya
atıfla,
2
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
“İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI EĞİTİM PROJESİ”
FAALİYETLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR.
Detaylı Bilgiye www.gaib.org.tr Adresinden Ulaşabilirsiniz.
- 131 Ülkenin yararlanmakta olduğu çeşitli ürünlerin gümrük vergisiz olarak ABD’ye
ithalatına imkan tanıyan GTS uygulamasının süresinin 2010 yılı sonuna kadar uzatıldığı,
- Hırvatistan ve Ekvator Ginesi’nin, 2011 yılı itibarıyla GTS faydalanıcısı ülkeler listesinden
çıkartılacağı,
- Cape Verde’nin 2010 yılı itibarıyla GTS kapsamında En Az Gelişmiş Ülke statüsünden
çıkartılacağı,
- Trinidad ve Tobago’ya 7411.21.50 GTİP’te yer alan ürün için verilen GTS uygulamasına
son verildiği,
Maldivlerin GTS yararlanıcısı ülkeler listesine yeniden dahil edildiği,
-
hususları bildirilmektedir.
Bahse
konu
duyuruya
ABD
Resmi
Gazetesi’den
(http://edocket.access.gpo.gov/2009/pdf/E9-31096.pdf) erişilebilmektedir.
(Federal
Register)
**************************************************
4) ÜLKEMİZ İLE SURİYE ARASINDA TREN TAŞIMACILIĞI
BAŞLAMIŞTIR
TCDD Adana 6. Bölge Müdürlüğü Hareket Müdürlüğü’nden aldığımız bir yazıda; TCDD
6. Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Çobanbey sınır kapısının 22.12.2009 tarihi itibariyle hizmete
açıldığı ve ülkemiz ile Suriye arasındaki tren taşımacılığı hizmeti verilmeye başlandığı
bildirilmektedir.
**************************************************
5) ÇEŞİTLİ DUYURU VE FUARLAR

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nden (OAİB) aldığımız bir yazıda; ; Hong Kong, Tunus,
Irak, İran ve Suriye açılan ihalelere ilişkin duyuruların birer örneğinin Genel Sekreterlikleri
web sitesi (www.oaib.gov.tr) ana sayfasında yer alan “Dosya Transferi” bölümünde bulunan
“Fuar-İhale Duyuruları” başlığı altından temin edilebileceği belirtilmektedir. (İlgili dosya
adları aşağıda verilmekte olup, dosya şifresi dosya adı ile aynıdır.)






ihale duyuruları dosya adları
hongkong150110
tunuz150110
irak150110
iran150110
suriye150110
3
Download