tc muğla sıtkı koçman üniversitesi tıp fakültesi 2016 – 2017 eğitim

advertisement
T. C.
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2016 – 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
DÖNEM II
DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ
DERS KURULU
(31 EKİM 2016 – 16 ARALIK 2016)
DERS PROGRAMI
DEKAN
Prof. Dr. Nevres Hürriyet AYDOĞAN
DEKAN YRD.
Prof. Dr. Yasemin BALCI
DEKAN YRD.
Doç. Dr. Servet KAVAK
BAŞKOORDİNATÖR
Prof. Dr. Feral ÖZTÜRK
DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ
Doç. Dr. M. İlkay KOŞAR
DÖNEM II KOORDİNATÖR YARDIMCILARI
Yrd. Doç. Dr. Alper AKSÖZEK
Yrd. Doç. Dr. Hasan TETİKER
DERSLER
Anatomi
Biyokimya
TEORİK
24
10
PRATİK
20
-
TOPLAM
44
10
Fizyoloji
30
8
38
Histoloji-Embriyoloji
14
8
22
Mikrobiyoloji
Biyofizik
PDÖ
İngilizce
TOPLAM
26
12
12
15
143
8 (4x2)
44
34
12
12
15
187
DERS KURULU ÖĞRETİM ÜYELERİ:
Prof. Dr. Feral ÖZTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Hasan TETİKER
Prof. Dr. İ. Çetin ÖZTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Alper AKSÖZEK
Doç. Dr. Nigar YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Onur ELMAS
Doç. Dr. M. İlkay KOŞAR
Yrd. Doç. Dr. Ceren UĞUZ GENÇER
Doç. Dr. Servet KAVAK
Yrd. Doç. Dr. Hülya ELBE
Okutman Hüseyin YÜCEL
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2016–2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
DÖNEM II PDÖ-1 PROGRAMI
1. MODÜL “Çatlıyor” ( 31 Ekim -04 Kasım 2016)
PDÖ Destek Komisyonu Başkanı: Doç. Dr. Metin PIÇAKÇIEFE
Modül Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Ceren UĞUZ GENÇER
II. Kurul 1. Hafta
Saatler
31.10.2016
Pazartesi
01.11.2016
Salı
02.11.2016
Çarşamba
08:30-09:20
09:30-10:20
Serbest
Çalışma
10:30-11:20
PDÖ
1. OTURUMU
(Saat: 08.30-12.20)
PDÖ
2. OTURUMU
(Saat: 08.30-12.20)
“ Çatlıyor ’’
“ Çatlıyor ’’
11:30-12:20
03.11.2016
Perşembe
Saat: 08.30
Müzik Dinletisi
ve
PDÖ
Genel
Değerlendirme
04.11.2016
Cuma
Serbest
Çalışma
Saat:11.00
Yer: Dönem II
Amfisi
Öğle Tatili
12.20-13.30
13:30-14:20
14:30-15:20
Serbest
Çalışma
Serbest
Çalışma
15:30-16:20
Film Gösterisi
ve
Tartışma
Saat: 13:30
Yer: Dönem II
Amfisi
Serbest
Çalışma
16:30-17:20
Modül Kurulu Üyeleri:
Eğitim yönlendiricileri:
Yrd.Doç.Dr. Önder ÖZCAN
Yrd.Doç.Dr. Eren AKBABA
Yrd.Doç.Dr. Nesrin FİLİZ BAŞARAN
Yrd.Doç.Dr. Ulviye KIRLI
Yrd.Doç.Dr. Yaşar TOPAL
Yrd.Doç.Dr. Deniz AKPINAR
Yrd.Doç.Dr. Edip Güvenç ÇEKİÇ
Yrd.Doç.Dr. Bünyamin GÜNEY
Serbest
Çalışma
II . KURUL 2. HAFTA
07 KASIM 2016 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
Mikrobiyoloji
09.30 - 10.20
Mikrobiyoloji
10.30- 11.20
Anatomi
11.30- 12.20
Anatomi
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Gram Pozitif Koklar
Gram Pozitif Koklar
Kalp ve pericardium
Kalp ve pericardium
Histoloji-Embriyoloji Dolaşım Sistemi Histolojisi
Histoloji-Embriyoloji Dolaşım Sistemi Histolojisi
08 KASIM 2016 SALI
08.30 - 09.20
Histoloji-Embriyoloji
09.30 - 10.20
Histoloji-Embriyoloji
10.30- 11.20
Anatomi
11.30- 12.20
Anatomi
Alper AKSÖZEK
Alper AKSÖZEK
Ceren UĞUZ GENÇER
Ceren UĞUZ GENÇER
Feral ÖZTÜRK
Feral ÖZTÜRK
Dolaşım Sistemi Histolojisi
Dolaşım Sistemi Histolojisi
Kalp ve pericardium
Fötal Dolaşım
Feral ÖZTÜRK
Feral ÖZTÜRK
Ceren UĞUZ GENÇER
Ceren UĞUZ GENÇER
09 KASIM 2016 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
Anatomi
09.30 - 10.20
Anatomi
10.30- 11.20
Biyofizik
11.30- 12.20
Biyofizik
Arcus Aortae
Aorta thoracica
Elektrokardiyografinin fiziksel temelleri
Elektrokardiyografinin fiziksel temelleri
İlkay KOŞAR
İlkay KOŞAR
Servet KAVAK
Servet KAVAK
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Fötal dolaşım
Dolaşım Sistemi Gelişimi
Kalp ve pericardium, Fetal Dolaşım
Kalp ve pericardium, Fetal Dolaşım
Feral ÖZTÜRK
Feral ÖZTÜRK
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Gram Pozitif Koklar
Gram Pozitif Koklar
Dolaşım Sistemi
Dolaşım Sistemi
Alper AKSÖZEK
Alper AKSÖZEK
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Arcus Aortae, Aorta thoracica
Arcus Aortae, Aorta thoracica
Hülya ELBE
Hülya ELBE
Solunum Sistemi Histolojisi
Solunum Sistemi Histolojisi
Kan Dokusu ve Eritrosit Biyokimyası
Kan Dokusu ve Eritrosit Biyokimyası
Hülya ELBE
Hülya ELBE
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Bireysel Çalışma
Bireysel Çalışma
Bireysel Çalışma
Bireysel Çalışma
Histoloji-Embriyoloji
Histoloji-Embriyoloji
LAB Anatomi
LAB Anatomi
10 KASIM 2016 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
Mikrobiyoloji
09.30 - 10.20
Mikrobiyoloji
10.30- 11.20
LAB Histoloji
11.30- 12.20
LAB Histoloji
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
LAB Anatomi
LAB Anatomi
Bireysel Çalışma
Bireysel Çalışma
11 KASIM 2016 CUMA
08.30 - 09.20
Histoloji-Embriyoloji
09.30 - 10.20
Histoloji-Embriyoloji
10.30- 11.20
Biyokimya
11.30- 12.20
Biyokimya
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
İngilizce
İngilizce
İngilizce
Bireysel Çalışma
Nigar YILMAZ
Nigar YILMAZ
Hüseyin YÜCEL
Hüseyin YÜCEL
Hüseyin YÜCEL
II. KURUL 3. HAFTA
14 KASIM 2016 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
Mikrobiyoloji
09.30 - 10.20
Mikrobiyoloji
10.30- 11.20
Anatomi
11.30- 12.20
Anatomi
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Fizyoloji
Fizyoloji
Biyofizik
Bireysel Çalışma
15 KASIM 2016 SALI
08.30 - 09.20
Biyofizik
09.30 - 10.20
Biyofizik
10.30- 11.20
Anatomi
11.30- 12.20
Anatomi
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Temel İmmünolojiye Giriş
Temel İmmünolojiye Giriş
Baş- Boyun venleri
Thorax venleri
İlkay KOŞAR
Hasan TETIKER
Kardiyak Patolojilerin EKG Açısından Yorumları
Kardiyak Patolojilerin EKG Açısından Yorumları
Kan basıncı ve kan akışı ölçüm yöntemleri
Onur ELMAS
Onur ELMAS
Servet KAVAK
Hidrostatik basınç ve ödem, varis, tansiyon ilişkisi
Bernoulli ilkesi, Poiseuille yasası ve kan akışı
Boyun ön ve yan bölgeleri
Boyun ön ve yan bölgeleri
Servet KAVAK
Servet KAVAK
İlkay KOŞAR
İlkay KOŞAR
Mikrobiyoloji
İmmün sistemin hücreleri ve dokuları
Histoloji-Embriyoloji Solunum Sistemi Gelişimi
Histoloji-Embriyoloji Lenfoid Organlar Histolojisi ve Gelişimi
Bireysel Çalışma
16 KASIM 2016 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
LAB Mikrobiyoloji
09.30 - 10.20
LAB Mikrobiyoloji
10.30- 11.20
Anatomi
11.30- 12.20
Anatomi
Feral ÖZTÜRK
Hülya ELBE
Besiyerleri ve Besiyerlerine Ekim Yöntemleri (I)
Besiyerleri ve Besiyerlerine Ekim Yöntemleri (I)
Boyun kökü
Boyun kökü
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Hasan TETIKER
Hasan TETIKER
Doğal Bağışıklık
Doğal Bağışıklık
Baş-boyun venleri, torax venleri
Baş-boyun venleri, torax venleri
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
17 KASIM 2016 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
LAB Mikrobiyoloji
09.30 - 10.20
LAB Mikrobiyoloji
10.30- 11.20
Fizyoloji
11.30- 12.20
Fizyoloji
Besiyerleri ve Besiyerlerine Ekim Yöntemleri (II)
Besiyerleri ve Besiyerlerine Ekim Yöntemleri (II)
Kalp Döngüsü
Kalp Döngüsü
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Onur ELMAS
Onur ELMAS
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Boyun ön ve yan bölgeleri, Boyun kökü
Boyun ön ve yan bölgeleri, Boyun kökü
Pıhtılaşma Proteinleri Biyokimyası
Pıhtılaşma Proteinleri Biyokimyası
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
İ. Çetin ÖZTÜRK
İ. Çetin ÖZTÜRK
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
LAB Anatomi
LAB Anatomi
LAB Anatomi
LAB Anatomi
Biyokimya
Biyokimya
18 KASIM 2016 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
Dönem I, I. Komite Sınavı
10.30- 11.20
11.30- 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
İngilizce
İngilizce
İngilizce
Bireysel Çalışma
Hüseyin YÜCEL
Hüseyin YÜCEL
Hüseyin YÜCEL
II. KURUL 4. HAFTA
21 KASIM 2016 PAZARTESİ
Mikrobiyoloji
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30- 11.20
11.30- 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Anatomi
Anatomi
Doğal Bağışıklığın Efektör Mekanizmaları ve
İnflamatuar Yanıt
Doğal Bağışıklığın Efektör Mekanizmaları ve
İnflamatuar Yanıt
Burun ve burunla ilgili olusumlar
Burun ve burunla ilgili olusumlar
LAB Histoloji
Solunum Sistemi
LAB Histoloji
Solunum Sistemi
Fizyoloji
Fizyoloji
Kalp Sesleri ve Kapak Hastalıkları
Kalp Sesleri ve Kapak Hastalıkları
Onur ELMAS
Onur ELMAS
HistolojiEmbriyoloji
HistolojiEmbriyoloji
Lenfoid Organlar Histolojisi ve Gelişimi
Hülya ELBE
Lenfoid Organlar Histolojisi ve Gelişimi
Hülya ELBE
Anatomi
Anatomi
Larynx
Larynx
Ceren UĞUZ GENÇER
Ceren UĞUZ GENÇER
Fizyoloji
Kalp Debisi, Venöz Dönüş ve Bunların
Düzenlenmeleri
Kalp Debisi, Venöz Dönüş ve Bunların
Düzenlenmeleri
Bir Pompa Olarak Kalp ve Kalp Kapaklarının Görevleri
Bir Pompa Olarak Kalp ve Kalp Kapaklarının Görevleri
Mikrobiyoloji
Hasan TETIKER
Hasan TETIKER
Tüm Öğretim
Elemanları
Tüm Öğretim
Elemanları
22 KASIM 2016 SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30- 11.20
11.30- 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Onur ELMAS
Onur ELMAS
Onur ELMAS
Onur ELMAS
23 KASIM 2016 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
Mikrobiyoloji
09.30 - 10.20
Mikrobiyoloji
10.30- 11.20
Fizyoloji
11.30- 12.20
Fizyoloji
Antijenlerin Yakalanması ve Lenfositlere Sunumu
Antijenlerin Yakalanması ve Lenfositlere Sunumu
Dolaşım sistemi; basınç, akım ve direncin tıbbi fiziği
Dolaşım sistemi; basınç, akım ve direncin tıbbi fiziği
Onur ELMAS
Onur ELMAS
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Burun ve burunla ilgili olusumlar
Burun ve burunla ilgili olusumlar
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
24 KASIM 2016 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30- 11.20
Fizyoloji
11.30- 12.20
Fizyoloji
Kan basıncı: hızlı ve uzun süreli düzenlenmesi
Kan basıncı: hızlı ve uzun süreli düzenlenmesi
Onur ELMAS
Onur ELMAS
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Larynx
Larynx
Hem Biyosentezi ve Porfirialar
Hem Biyoentezi ve Porfirialar
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
İ. Çetin ÖZTÜRK
İ. Çetin ÖZTÜRK
Laplace Yasası ve Anevrizma
Kalbin Etkinliği ve Gücü
Kan basıncı ölçümü
Kan basıncı ölçümü
Servet KAVAK
Servet KAVAK
Onur ELMAS
Onur ELMAS
LAB Anatomi
LAB Anatomi
LAB Anatomi
LAB Anatomi
Biyokimya
Biyokimya
25 KASIM 2016 CUMA
08.30 - 09.20
Biyofizik
09.30 - 10.20
Biyofizik
10.30- 11.20
Lab Fizyoloji
11.30- 12.20
Lab Fizyoloji
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
İngilizce
İngilizce
İngilizce
Bireysel Çalışma
Hüseyin YÜCEL
Hüseyin YÜCEL
Hüseyin YÜCEL
II. KURUL 5. HAFTA
28 KASIM 2016 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
Mikrobiyoloji
09.30 - 10.20
Mikrobiyoloji
10.30- 11.20
Anatomi
11.30- 12.20
Anatomi
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Biyofizik
Fizyoloji
Fizyoloji
Bireysel Çalışma
Antijen Tanıma
Antijen Tanıma
Trachea ve Akciğerler
Trachea ve Akciğerler
Hasan TETİKER
Hasan TETİKER
Akciğer hacim kapasiteleri ve FAK tayin yöntemleri
Servet KAVAK
Kalbin Ritmik Uyarılması ve Kalbin Uyarı İleti sistemi Onur ELMAS
Kalbin Ritmik Uyarılması ve Kalbin Uyarı İleti sistemi Onur ELMAS
29 KASIM 2016 SALI
08.30 - 09.20
Anatomi
09.30 - 10.20
Anatomi
10.30- 11.20
Fizyoloji
11.30- 12.20
Fizyoloji
Thorax duvar anatomisi
Thorax duvar anatomisi
Kılcal damar dinamiği ve lenfatik sistem
Kılcal damar dinamiği ve lenfatik sistem
İlkay KOŞAR
İlkay KOŞAR
Onur ELMAS
Onur ELMAS
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Lenfoid Organlar
Lenfoid Organlar
Elektrokardiyografi
Elektrokardiyografi
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Onur ELMAS
Onur ELMAS
Hücresel İmmünite
Hücresel İmmünite
Akciğer ventilasyonu
Akciğer ventilasyonu
Onur ELMAS
Onur ELMAS
Solunum sistemi ve kan gazları
Yüzey gerilimi, sürfaktan ve alveol mekaniği
Elektrokardiyografi
Elektrokardiyografi
Servet KAVAK
Servet KAVAK
Onur ELMAS
Onur ELMAS
Hücresel İmmünitenin Efektör Mekanizmaları
Hücresel İmmünitenin Efektör Mekanizmaları
Pulmoner Dolaşım,Pulmoner Ödem ve Plevra Sıvısı
Pulmoner Dolaşım,Pulmoner Ödem ve Plevra Sıvısı
Onur ELMAS
Onur ELMAS
Solunum sistemi biyokimyası
Solunum sistemi biyokimyası
Nigar YILMAZ
Nigar YILMAZ
LAB Trachea ve Akciğerler
LAB Trachea ve Akciğerler
LAB Thorax duvar anatomisi
LAB Thorax duvar anatomisi
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
LAB Histoloji
LAB Histoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
30 KASIM 2016 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
Mikrobiyoloji
09.30 - 10.20
Mikrobiyoloji
10.30- 11.20
Fizyoloji
11.30- 12.20
Fizyoloji
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Biyofizik
Biyofizik
LAB Fizyoloji
LAB Fizyoloji
01 ARALIK 2016 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
Mikrobiyoloji
09.30 - 10.20
Mikrobiyoloji
10.30- 11.20
Fizyoloji
11.30- 12.20
Fizyoloji
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Biyokimya
Biyokimya
Bireysel Çalışma
Bireysel Çalışma
02 ARALIK 2016 CUMA
08.30 - 09.20
LAB Anatomi
09.30 - 10.20
LAB Anatomi
10.30- 11.20
LAB Anatomi
11.30- 12.20
LAB Anatomi
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
İngilizce
İngilizce
İngilizce
Bireysel Çalışma
Hüseyin YÜCEL
Hüseyin YÜCEL
Hüseyin YÜCEL
II. KURUL 6. HAFTA
05 ARALIK 2016 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
Mikrobiyoloji
09.30 - 10.20
Mikrobiyoloji
10.30- 11.20
Anatomi
11.30- 12.20
Anatomi
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Histoloji-Embriyoloji Baş-boyun gelişimi
Histoloji-Embriyoloji Baş-boyun gelişimi
Bireysel Çalışma
Bireysel Çalışma
06 ARALIK 2016 SALI
08.30 - 09.20
Anatomi
09.30 - 10.20
Anatomi
Fizyoloji
10.30- 11.20
11.30- 12.20
Hümoral İmmünite
Hümoral İmmünite
Lenfatik sistem ve damarları
Lenfatik sistem ve damarları
Fizyoloji
Diaphragma
Mediastinum
Gaz Değişiminin Fiziksel İlkeleri ve Gazların
Difüzyonu
Gaz Değişiminin Fiziksel İlkeleri ve Gazların
Difüzyonu
Hasan TETİKER
Hasan TETİKER
Feral ÖZTÜRK
Feral ÖZTÜRK
Ceren UĞUZ GENÇER
Ceren UĞUZ GENÇER
Onur ELMAS
Onur ELMAS
Hümoral İmmünitenin Efektör Mekanizmaları
Hümoral İmmünitenin Efektör Mekanizmaları
Boyama yöntemleri (II)
Boyama yöntemleri (II)
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tartışma
Tartışma
Kanda ve Vücut Sıvılarında O2 ve CO2 Taşınması
Kanda ve Vücut Sıvılarında O2 ve CO2 Taşınması
Servet KAVAK
Servet KAVAK
Onur ELMAS
Onur ELMAS
Boyama yöntemleri (I)
Boyama yöntemleri (I)
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
08 ARALIK 2016 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
Mikrobiyoloji
09.30 - 10.20
Mikrobiyoloji
10.30- 11.20
Fizyoloji
11.30- 12.20
Fizyoloji
Edinsel İmmün Yanıtların Düzenlenmesi
Edinsel İmmün Yanıtların Düzenlenmesi
Solunumun Düzenlenmesi
Solunumun Düzenlenmesi
Onur ELMAS
Onur ELMAS
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
LAB Lenfatik sistem ve damarları
LAB Lenfatik sistem ve damarları
Demir metabolizması
Demir metabolizması
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
İ. Çetin ÖZTÜRK
İ. Çetin ÖZTÜRK
LAB Diaphragma, Mediastinum
LAB Diaphragma, Mediastinum
Kalp ve Solunum Sesleri
Kalp ve Solunum Sesleri
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Onur ELMAS
Onur ELMAS
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
LAB Mikrobiyoloji
LAB Mikrobiyoloji
07 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
Biyofizik
09.30 - 10.20
Biyofizik
10.30- 11.20
Fizyoloji
11.30- 12.20
Fizyoloji
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
LAB Mikrobiyoloji
LAB Mikrobiyoloji
Bireysel Çalışma
Bireysel Çalışma
LAB Anatomi
LAB Anatomi
Biyokimya
Biyokimya
09 ARALIK 2016 CUMA
08.30 - 09.20
LAB Anatomi
09.30 - 10.20
LAB Anatomi
10.30- 11.20
LAB Fizyoloji
11.30- 12.20
LAB Fizyoloji
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
İngilizce
İngilizce
İngilizce
Bireysel Çalışma
Hüseyin YÜCEL
Hüseyin YÜCEL
Hüseyin YÜCEL
II. KURUL 7. HAFTA
12 ARALIK 2016 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
Mikrobiyoloji
09.30 - 10.20
Mikrobiyoloji
10.30- 11.20
LAB Fizyoloji
11.30- 12.20
LAB Fizyoloji
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
LAB Histoloji
LAB Histoloji
İmmün Yanıtın Sonlandırılması ve Apopitozis
İmmün Yanıtın Sonlandırılması ve Apopitozis
Solunum Fonksiyon Testleri
Solunum Fonksiyon Testleri
Onur ELMAS
Onur ELMAS
Genel Tekrar
Genel Tekrar
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
13 ARALIK 2016 SALI
08.30 - 09.20
Bireysel Çalışma
Bireysel Çalışma
09.30 - 10.20
Bireysel Çalışma
10.30- 11.20
11.30- 12.20
Bireysel Çalışma
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Bireysel Çalışma
Bireysel Çalışma
Bireysel Çalışma
Bireysel Çalışma
14 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
Bireysel Çalışma
09.30 - 10.20
Bireysel Çalışma
10.30- 11.20
Bireysel Çalışma
11.30- 12.20
Bireysel Çalışma
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Bireysel Çalışma
Bireysel Çalışma
Bireysel Çalışma
Bireysel Çalışma
15 ARALIK 2016 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
Bireysel Çalışma
09.30 - 10.20
Bireysel Çalışma
10.30- 11.20
Bireysel Çalışma
11.30- 12.20
Bireysel Çalışma
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Bireysel Çalışma
Bireysel Çalışma
Bireysel Çalışma
Bireysel Çalışma
16 ARALIK 2016 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30- 11.20
11.30- 12.20
13.30 - 14.20
PRATİK SINAVI
PRATİK SINAVI
PRATİK SINAVI
PRATİK SINAVI
DERS KURULU SINAVI
Download