Bil 113 - Piazza

advertisement
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Programlama ­ I (Bil 113)
Güz ­ 2013
Öğr. Üyesi : Mehmet Tan [mtan AT etu] (Z77) Asistanlar : Uğur Çil, Onur Can Sert.
Dersin web sayfası : Duyurulacak.
Ders/Lab Saatleri Ders : Perşembe 12:30 – 14:20, Cuma 10:30 – 12:20
Lab : Duyurulacak.
Ders içeriği
Programlamaya giriş. Derleyici ve yorumlayıcılar. Dilin temel elemanları ve veri tipleri. Değişkenler ve atama deyimi.
İşleyiş akış kontrolleri: Karar verme ve döngü yapıları. Sınıflar ve metotlar. Diziler. İstisna durumlar (Exceptions). Metin dosyaları ile Giriş/Çıkış işlemleri. Özyineleme.
Ders kitabı
Java: An Introduction to Problem Solving & Programming, W. Savitch,F. Carrano, 6th Ed., Pearson Education, Int. Edition
Yardımcı kaynak
Java How to Program, P. Deitel, H. Deitel, Pearson Education, Int. Edition
Java Bilgisayar Programlamaya Giriş, A. Yazıcı, E. Doğdu, M. Özbayoğlu, M. Erten, O. Ergin
Dersin amacı
 Java dilini kullanarak, programlama temel mantığını vermek.  Yapısal programlamada kullanılan çeşitli yöntemleri ve algoritmaları anlatmak. Notlandırma





Ara sınav: % 20 Ödevler: % 20 Lab: %15 Lab sınavları: %20 Final sınavı: % 25 Ders programı : (Dönem içinde değişebilir.)
1. Giriş 2. Temel veri türleri, string, giriş/çıkış 3. Akış kontrolü 4. Nesne Türleri, Nesne, Metodlar 5. Nesne ve metodlar 6. Diziler
7. Diziler ve Dizi Listeleri
8. Kalıtım (Inheritance)
9. İstisnalar (Exceptions)
10. Dosya giriş/çıkış
11. Özyineleme (Recursion)
12. Özyineleme 
Download