TARBIYOMER_calisma_basvuru_formu_13022013

advertisement
T.C.
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ VE GIDA GÜVENLİĞİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
(ADÜ-TARBİYOMER)
ÇALIŞMA BAŞVURU FORMU
Başvuru yapan araştırıcıya ait bilgiler:
Ad Soyad (Unvan)
: ..................................................................................................
Kurumu (Bakanlık, Üniversite, vb.) : ..................................................................................................
Birimi (Enstitü, Fakültesi, vb.)
: ..................................................................................................
Bölümü/Anabilim Dalı
: ..................................................................................................
İş Tel: ……………-……. Cep Tel: …..-………….. e-posta:
@
Projeye ait bilgiler:
Proje Adı:
….…………………….................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Proje No: ……………………………………………..
Proje Yürütücüsü: ……………………………………………..
Proje Ekibi: ..……………….................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Destekleyen kuruluş(lar): …………………………………………………………………………….
Başlama-bitiş tarihleri: ….../….../…..……-….../….../…..……
Niteliği (ön çalışma, araştırma projesi, güdümlü proje, vb): ………………………………………………….
Faydalanılmak İstenen Laboratuvarlar (kutucuklara çift tıklayıp onaylayabilirsiniz):
1: Bitki Doku Kültürü-1 (ön hazırlık odası)
2: Bitki Doku Kültürü-2 (steril transfer ve kültür odası)
3: Çiftlik Hayvanları Üreme Biyoteknolojileri
4: Gıda ve Yem-1 (kromatografik analiz)
5: Gıda ve Yem-2 (kimyasal analiz)
6: Gıda ve Yem-3 (fiziksel analiz)
7: Gıda ve Yem-4 (mikrobiyoloji ve doku analizi)
8: Moleküler Genetik-1 (DNA/RNA/Protein saflaştırma, PCR, real-time PCR,
elektroforez, jel görüntüleme)
Lab 9: Moleküler Genetik-2 (mikroarray)
Lab 10: Moleküler Genetik-3 (DNA dizi analizi, floresan mikroskopi, elektroporasyon)
Lab 11: Moleküler Bitki Patolojisi
Lab
Lab
Lab
Lab
Lab
Lab
Lab
Lab
Son Form Güncelleme: 13.02.2013
Laboratuvar kullanım talebine ait bilgiler:
Laboratuvarın kullanılacağı tarih aralığı: ….../….../…..……-….../….../…..……
Kullanılacak cihaz ve gereçlerin adı, kullanım sıklığı, kullanılacak cihazla ilgili deneyiminiz:
Varsa istenen teknik destek: ………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….
Başvuru Tarihi: ……./……../………….
İmza:…….…………………..
ÖNEMLİ NOTLAR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Proje kapsamında laboratuvar olanaklarından yararlanmak isteyen her araştırıcı ayrı bir başvuru yapmalıdır.
Başvuru formu ekinde çalışmayı kapsayan proje önerisinin bir kopyası mutlaka eklenmelidir.
Kullanılması talep edilen cihazlara yönelik deneyimi gösteren yayınların listesi, kurs sertifikası vb belgeler başvuruya eklenmelidir.
Gerekli tüm sarf malzemeleri ile cihaz aksesuarları başvuran araştırıcı tarafından sağlanmalıdır.
Çalışma için laboratuvara getirilen malzemelerin (laboratuar gereçleri, sarf ve kimyasal) listesi başvuru ekinde sunulmalıdır. Bu
malzemelere ait her türlü sorumluluk araştırıcıya aittir.
Proje tamamlandıktan sonra yapılan yayınlarda ADÜ-TARBİYOMER’e atıf yapılmalı, yayın veya tezlerin 1 kopyası ADÜTARBİYOMER idaresine iletilmelidir.
Laboratuvar cihaz ve gereçlerinde, kullanımdan kaynaklanacak arızalardan ve tamir edilmesinden başvuru yapan ve cihazı kullanan
araştırıcı sorumludur.
Başvuru, Merkezin yetkili kurullarında görüşüldükten sonra, uygun görülürse araştırıcıya çalışma olanağı sunulur. Başvurunun
yapılması altyapının direkt kullanılabileceği anlamına gelmemektedir.
Altyapının oluşmasına olanak sağlayan 2010K120410 nolu DPT projesi kapsamında yer alan araştırıcılar, cihaz kullanımlarında,
öncelik hakkına sahiptir.
Çeşitli kuruluşlara (TÜBİTAK, DPT, TAGEM, BAP, GEKA, Avrupa Birliği vb) proje önerisi sunulma aşamasında
TARBİYOMER’den ön izin alan veya TARBİYOMER adına proje sunan araştırıcılara kullanım önceliği tanınır.
Son Form Güncelleme: 13.02.2013
Download