Temel işlemler, Gıda Biyoteknolojisi

advertisement
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Gıda Mühendisliği Bölümü
GIDA MÜHENDİSLİĞİ GIDALARIN NİTELİK VE
NİCELİKLERİNİ EN AZ YİTİRECEKLERİ BİÇİMDE
İŞLENMESİ, KORUNMASI VE DAĞITIMINDA ÇAĞDAŞ
BİLİMSEL YÖNTEMLERİ UYGULAYAN BİR
MÜHENDİSLİK DALIDIR.
GIDA ENDÜSTRİSİNDEKİ BESİN HAM
MADDELERİNDEN BAŞLAYAN VE TÜKETİCİYE
KADAR UZANAN ZİNCİRİN TÜM TEORİK VE PRATİK
UYGULAMALARI GIDA MÜHENDİSLERİNİN İLGİ
ALANI İÇERİSİNDEDİR.
•Gıda Mühendisliği Bölümü
MİSYONUMUZ GIDA KONUSUNDA İNSANLIĞIN
YARARINA OLACAK ÜRETİM VE DAĞITIM
SİSTEMLERİNİ TASARLAMA, GELİŞTİRME VE
İMAL ETME BİLGİ VE BECERİSİNE SAHİP
MÜHENDİSLER YETİŞTİRMEKTİR.
Gıda Mühendisliği Bölümü
ODTÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNİN AMAÇLARI
Mezunlarımızdan beklentiler
1- Gıda Mühendisliği veya ilgili alanlarda profesyonel olarak
çalışmaları veya lisans üstü eğitime devam etmeleri,
2- Matematik, Fen ve Mühendislik kavramlarını uygulayarak gıda
mühendisliği ve ilgili alanlarında karşılaşılan problemleri
analiz edip, çözebilmeleri
Gıda Mühendisliği Bölümü
3-Motivasyonu yüksek takım çalışmasına uygun bireyler
olmaları
4- Eldeki verilerin analizinde ve de yazılı ve sözlü iletişim
tekniklerinde en yeni yöntemleri kullanabilmeleri
5- hayat boyu eğitimin önemini kavramış bireyler olarak farklı
eğitim olanaklarını kullanmaları
6- Yaşadıkları toplumun refahı ve gelişimi için sorumlu birer
mühendis olmaları
Gıda Mühendisliği Bölümü
MİKROBİYOLOJİ
BİYOKİMYA
GIDA
MÜHENDİSLİĞİ
MÜHENDİSLİK
MATEMATİK
ye  Pdx   Qe  Pdx dx  const .
Gıda Mühendisliği Bölümü
EKONOMİ
SAYILARLA DÜNDEN BUGÜNE ODTÜ GIDA
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü 1982 yılında kurulmuştur.
1982
 Profesör:  Doçent:  Yardımcı Doçent: 3
 Öğretim Görevlisi:  Araştırma Görevlisi: 4
 Lisans: 15
 Yük. lisans & Doktora: -
Gıda Mühendisliği Bölümü
2011
 Profesör: 10
 Doçent: 1
 Yardımcı Doçent: 4
 Araştırma Görevlisi: 16
 Lisans : 321
 Yüksek Lisans: 58
 Doktora: 29
Öğretim Üyeleri
Prof.Dr. Hami Alpas (Temel İşlemler, Gıda Teknolojisi)
Prof.Dr. Alev Bayındırlı ( Gıda Biyokimyası, Gıda Teknolojisi)
Prof.Dr. Faruk Bozoğlu (Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Biyoteknolojisi)
Prof.Dr. G.Candan Gürakan (Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Biyoteknolojisi)
Prof.Dr. Haluk Hamamcı (Temel İşlemler, Gıda Biyoteknolojisi)
Prof.Dr. Serpil Şahin (Temel İşlemler, Gıda Teknolojisi)
Prof.Dr. S.Gülüm Şümnü (Temel İşlemler, Gıda Teknolojisi)
Prof.Dr. Suat Ungan (Temel İşlemler, Gıda Teknolojisi)
Prof.Dr. Esra Yener (Temel İşlemler, Gıda Teknolojisi)
Prof.Dr. Fatih Yıldız ( Gıda Biyokimyası, Gıda Biyoteknolojisi)
Assoc.Prof.Dr. Behiç Mert (Temel İşlemler, Gıda Teknolojisi)
Assist. Prof.Dr. Deniz Çekmecelioğlu (Temel işlemler, Gıda Biyoteknolojisi)
Assist.Prof.Dr. Yeşim Soyer (Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Biyoteknolojisi)
Assist. Prof.Dr. İlkay Şensoy (Temel İşlemler, Gıda teknolojisi)
Dr. Mecit Öztop (Gıda Biyokimyası)
Ek Görevli Öğretim Üyeleri
Prof.Dr. Ali Esin (Temel işlemler)
Prof.Dr. Zümrüt Begüm Ögel (Gıda Biyoteknolojisi)
Assoc.Prof.Dr. Gülçin Celep (Gıda ve Sağlık)
Dr. Taylan Kıymaz (Gıda Pazarı ve Mevzuatı)
Gıda Mühendisliği Bölümü
Öğretim üyelerimizin kitaplarından bazı örnekler
Gıda Mühendisliği Bölümü
Öğretim üyelerimizin bilimsel etkinliklerinden örnekler
(2011 yılı için)
Uluslararası makale sayısı 13
Uluslararası tebliğ sayısı
21
Yurtdışı kitapta makale
8
Yurtdışı kitap (editör)
1
Yurtdışı kitap
1
Uluslararası proje
3
Ulusal proje
22
Gıda Mühendisliği Bölümü
LYS Puanları
Türkiye’de bulunan toplam 58 Gıda
Mühendisliği Programı arasında
ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü
taban puanına göre 2012 yılı için ilk
sırada yer almaktadır
Gıda Mühendisliği Bölümü
Yerleşkedeki Konumumuz...
Gıda Mühendisliği Bölümü
BÖLÜMÜMÜZ
Binamız ofisler, sınıflar, lisans eğitimi ve lisansüstü
araştırmaları sırasında kullanılan laboratuvarlar, bir
bilgisayar odası, amfi, dış amfi ve kantinden
oluşmaktadır.
Gıda Mühendisliği Bölümü
Sınıflarımız
Bölümümüzde modern eğitim tekniklerinin uygulanabileceği 4 adet
sınıfımız mevcuttur.
Gıda Mühendisliği Bölümü
Amfimiz
Binada bulunan
100 kişilik amfi,
sunum ve
sinevizyon
gösterileri
yapabilmek için
gerekli donanıma
sahiptir.
Gıda Mühendisliği Bölümü
Yenilenen Lisans Eğitim laboratuvarlarımız
Gıda Mühendisliği Bölümü
Araştırma Laboratuvarları









Gıda Mühendisliği Bölümü
Endüstriyel Biyoteknoloji Lab.
Moleküler Biyoloji ve Enzimoloji Lab.
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Analiz Lab.
Laktik Asit Bakterileri ve Starter Kültürleri Geliştirme
Lab.
Aroma Kazanımı Lab.
Mikrodalga İşlemleri Lab.
Isıl Olmayan İşlemler Lab.
Temel İşlemler ve Gıda Teknolojileri lab.
Gıda Kalite Kontrol lab.
Gıda Analiz Laboratuvarı (GAL)
Bölümümüz bünyesinde faaliyet gösteren Aletli Analiz
Laboratuvarı’na gelen analiz isteklerinde AB
sürecindeki gelişmelere paralel olarak akreditasyon
talepleri artmıştır. Bu nedenle, üniversite bünyesinde
faaliyet gösteren ve Bölüm Başkanlığı’na
bağlı akredite bir laboratuvar kurulmuştur.
Amacımız bu çalışmaları uluslararası düzeyde
yetkin bir analiz-araştırma birimi oluşturulması
yönünde geliştirmektir.
Gıda Mühendisliği Bölümü
Seminerler
 Sanayi ve Devlet Kuruluşları


Seminerleri
Bilimsel Seminerler
 Konuk araştırmacıların verdiği
seminerler
 Öğretim üyelerimizin verdiği
seminerler
 Lisansüstü seminerler
Staj Seminerleri
Gıda Mühendisliği Bölümü
NEDEN
ODTÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ?
 ABET SÜRECİNİ TAMAMLAMIŞ,
ABD’DEKİ ÜNİVERSİTELERLE EŞDEĞER
EĞİTİM VEREN İLK GIDA
MÜHENDİSLİĞİ
 MODERN DONANIMLI LABORATUVAR
VE SINIFLAR
 AKTİF ÖĞRENİM
 EN FAZLA 30’AR KİŞİLİK GRUPLAR
HALİNDE EĞİTİM
 ODTÜ’NÜN GENİŞ SOSYAL VE
KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİNDEN
YARARLANMA OLANAĞI
Gıda Mühendisliği Bölümü
Mezunlarımızın İş Olanakları
Özel Sektör
Kamu Sektörü
Akademisyenlik
Kendi işini kurma
Gıda Mühendisliği Bölümü
Sektörler
Alkollü İçecekler
Alkolsüz İçecekler
Baharatlar
Bal
Bebek Mamaları ve Ek Besinleri
Çay-Kahve ve Kakao Ürünleri
Çerezler ve Kuruyemiş
Et ve Et Ürünleri
Gıda Katkı Maddeleri
Hububatlar ve Baklagiller
İçme Suyu
Meyve ve Sebze Ürünleri
Pastacılık Ürünleri ve Hammadeleri
Su Ürünleri
Süt ve Süt Ürünleri
Şeker ve Şekerli Ürünler
Un ve Unlu Mamuller
Yağlar ve Yağlı Tohumlar
Gıda Mühendisliği Bölümü
MEZUNLARIMIZIN ÇALIŞMA
ALANLARI
ÜRETİM
KALİTE-KONTROL
ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME
SATIŞ-PAZARLAMA
PROSES TASARIMI
İŞLETME YÖNETİMİ
Gıda Mühendisliği Bölümü
Kamu Sektöründe Çalışma Olanakları








Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı)
Avrupa Birliği Bakanlığı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
TÜBİTAK – TÜBİTAK-MAM
Kalkınma Bakanlığı
Türkiye İstatistik Kurumu
Türk Standartları Enstitüsü
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Gıda Mühendisliği Bölümü
Akademisyenlik
Akademik kariyer yapmak isteyen
mezunlarımız hem ODTÜ Gıda Mühendisliği
Bölümü bünyesinde dünya çapında kabul
gören araştırmalar yapmakta, hem de
Avrupa’daki ve ABD’deki önemli
üniversiteler tarafından lisansüstü eğitim
için burslu olarak kabul edilmektedirler.
Gıda Mühendisliği Bölümü
Download