istanbul medipol üniversitesi fizyoloji ders çıktı tablosu

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
FİZYOLOJİ DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
TF11917, DHF11917 Fizyoloji
Ders Saati
2
Bölüm/Program
Tıp Fakültesi / Diş Hekimliği Fakültesi
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Gürkan Öztürk, Yard. Doç. Dr. Mehmet Ozansoy
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Çarşamba günleri 17:00
Dersin Amacı
Fizyolojik mekanizmalar hakkında genel bir kavrayış oluşturmak, hücre zarında yapı-fonksiyon ilişkilerini ve
hücre mekaniği ile ilgili temel ilkeleri açıklamak.
Öğrenme Çıktıları ve Alt
Beceriler
1. Fizyolojinin kapsam ve tanımını açıklayabilecektir.
1.1. Fizyolojik mekanizmaları patolojik olanlardan ayırt edebilir.
2. Fizyolojik kontrol sistemlerinin ilkelerini özetleyebilecektir.
2.1. Geri-besleme mekanizmalarının esaslarını açıklayabilir.
2.2. Bir geri besleme sisteminin mekanizması hakkında yorum yapabilir.
3. Hücreyi fizyolojik bir birim olarak tanımlayabilecektir.
3.1. Hücresel bütünlük ve fonksiyonlar açısından hücre zarının önemini açıklayabilir.
3.2. Hücre zarında taşımayı sınıflandırabilir.
4. Hücre mekaniğinin temel mekanizmalarını tanımlayabilir.
4.1. Hücre hacmi kontrolünün temel özelliklerini özetler.
4.2. Bir hücrenin nasıl hareket ettiğini tarif eder.
Genel Yeterlilikler
Sorgulayan, eleştirel düşünebilme, bir yabanci dili kullanma, üretken.
Haftalara Göre İşlenecek
Konular
Hafta Konular
1. Fizyolojiyle giriş – Tanımı ve Kapsamı
2. İşevsel birim olarak hücre
3. Hücre zarının işlevleri
4. Hücre zarında madde iletimi
5. Hücre hacminin düzenlenmesi
6. Hücre mekaniği
Öğretim ve Teknikleri
Bol görsel destekli anlatım.
Dersin Koşulları
Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla, tartışmalarda yer almakla sorumludur.
Ders Notu
Kaynaklar Önerilen
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları.
• Tıbbi Fizyoloji – Guyton
• Ganong’s Review of Medical Physiology
• Molecular Biology of the Cell - Alberts
Download