İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi

advertisement
HESAP NO.
İLAN VE REKLAM VERGİSİ
BEYANNAMESİ
AY:
BEYANNAMENİN
İLGİLİ OLDUĞU
YIL:
BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ HESAP İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ’NE
İSTANBUL
MÜKELLEFİN
BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİNCE
BASTIRILMIŞTIR. PARASIZDIR.
TABLO I: KİMLİK BİLDİRİMİ
Soyadı, Adı
: ……………………………………………………………………………..
Tüzel Kişilerde Ünvanı
: …………………………………………………………………………….
İşi veya Mesleği
: …………………………………………………………………………….
İkametgah Adresi
: …………………………………………………………………………….
Telefon Numaraları
: …………………………………………………………………………….
İşyeri Adresi
: …………………………………………………………………………….
Bulunduğu Yer
Adı
Sicil No.
Vergi Haddi
Ödenecek Vergi
Gelir veya Kurumlar Vergisi bakımından bağlı bulunduğu
Maliye Vergi Dairesinin adı bulunduğu yer ve sicil no.
İlan veya reklamın yapıldığı Belediyenin
ve mücavir alanların adı
:
TABLO II. VERGİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN BİLDİRİM
İlan ve reklamın asıldığı,
takıldığı, konulduğu,
gerildiği, yapıştırıldığı veya
yazıldığı yerler
İlan veya reklamın türü
(levha yazı, resim ışık,
projeksiyonlu ilan ve
reklam broşür, katalog,
takvim vb.)
Yüzölçümü (m2)
Uzunluk ve
Genişlik
Adedi
Süresi
ÖDENECEK VERGİ TOPLAMI
TAHAKKUK TARİHİ : ……/……/ 200…….
Fiş No.
:……………………
………………………..YTL.
Damga Pulu
Tarih ve İmza
Beyana Ek Olarak:
1. Tabelaya ait fatura
2. Kimlik bilgileri
3. Beyan imzalı, şirketse kaşeli
4. Vergi No.
5. Kimlik No.
6. Dilekçe
Beyannamenin alındığı tarih
(Belediye tarafından doldurulur.)
Elden ……./……../200…
Postadan……../……./200…
Download