pazarlama karmasının tutundurma elemanı unsurlarından biri olan

advertisement
Bu makalede; pazarlama karmasının tutundurma elemanı unsurlarından biri olan
reklamın, meyve suyu tüketimi ve marka tercihine olan etkileri incelenmektedir. Antalya
il merkezinde toplam 389 tüketiciden yüz yüze anket yöntemiyle elde edilen yatay kesit
verileri analiz edilmiştir. Meyve suyu ürünlerinde yapılan ticari reklam uygulamalarının
hatırlanma düzeyi %34, yeni marka veya ürün çeşidi satın alma oranı da %9’lar
seviyesinde, sadakat düzeyi açısından mutlak kitle olarak tanımlanacak tüketici oranı
da %36,3 seviyesinde bulunmuştur. Sonuçlar, marka bazında ticari amaçlı reklam
uygulamalarının pazarlama karması unsurlarından tutundurma elemanı üzerindeki
etkisini yansıtmaktadır. Bunun yanı sıra reklam uygulamalarının tüketici bilinci
oluşturulmasında önemli bir araç olduğuna işaret edecek bulgulara rastlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Meyve Suyu, Marka, Reklam, Tüketici Davranışı, Pazarlama.
Download