HESAP NO

advertisement
İLAN VE REKLAM VERGİSİ
BEYANNAMESİ
HESAP NO.
BEYANNAMENİN AY:
İLGİLİ OLDUĞU YIL:
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HESAP İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜNE
İSTANBUL
MÜKELLEFİN
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYİSİNCE BASTIRILMIŞTIR.
PARASIZDIR.
TABLO 1 : KİMLİK BİLDİRİMİ
Soyadı, Adı
: .............................................................................................
Tüzel kişilerde unvan
.
İş veya Mesleği
: ............................................................................................
: .............................................................................................
İkametgah Adresi
: .. ...........................................................................................
Telefon Numaraları
: .............................................................................................
İşyeri Adresi
: ...............................................................................................
Bulunduğu yer
Adı
İlan veya reklamın yapıldığı Belediyenin
Ve mücavir alanların adı
:
TABLO II: VERGİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN BİLDİRİM
İlan ve reklamın asıldığı İlan veya reklamın türü Yüzjlçümü (m2)
takıldığı
konulduğu (levha yazı, resim ışık, Uzunluk
ve Adedi
gerilediği
yapıştırıldığı projeksiyonlu ilan ve reklam Genişlik
veya yazıldığı yerler
broşür, katalog takvim v.b.)
TAHAKKUK TARİHİ:....../......./200.
Fişinin No.
Sicil No.
Gelir veya Kurumlar Vergisi
bakımından bağlı Bulunduğu Maliye
Vergisi Dairesinin adı bulunduğu yer ve
Sicil No.
:.......................
Süresi
Vergi
Haddi
Ödenecek
Vergi
ÖDENECEK VERGİ TOPLAMI
Beyannamenin alındığı tarih
(Belediye tarafından doldurulur.)
.......................TL.
Elden.../.../200.
Damga Pulu
Postadan../..../200.
Tarih ve İmza
BEYANNAME DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1- Beyannamenin ilgili olduğu AY: OCAK - YIL: 2005 olduğu belirtilecektir.
2- Bağlı bulunduğu vergi dairesinin ilçesi-vergi dairesinin adı-vergi kimlik nosu mutlaka
belirtilecektir.
3- İlan veya reklamın yapıldığı ilçe ve cadde belirtilecektir.
4- İlan reklamın asıldığı ve takıldığı yerler( Tretuvar ve özel mülkte mi? Bina cephesinde
işyeri tabelası mı? Bina üzeri işyeri duvarı mı? Bina cephesi cam yüzeyi(wan vay vision)
mi? İnşaat paravanı üzeri mi? Bina çatısı mı? Elektrik direği mi? Açık olarak belirtilecektir
5- İlan reklam ışıklı mı? Işıksız mı? Tek yüzlü mü? Çift yüzlü mü? Olduğu açık olarak
belirtilecektir.
6- İlan reklamın Eni ve Boyu cm olarak belirtilecektir ÖRNEK( 100 X 100 cm gibi)
7- İlan reklam kaç adet ise belirtilecektir.
8- Taahhütnamesiz beyannameler dikkate alınmayacaktır.
Download