İlan ve Reklam Beyannamesi - Denizli Büyükşehir Belediyesi

advertisement
T.C.
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İLAN VE REKLAM VERGİSİ BEYANNAMESİ
Ortak Sicil No:
Beyannamenin
İlgili Olduğu
MÜKELLEFİN/SORUMLUNUN
İlan Reklam No:
1 T.C. Kimlik Numarası
2 Telefon No
3 E-posta Adresi
4 Faks No
Ay
Yıl
Alan Kodu
Telefon
Alan Kodu
Telefon
5 Adı Soyadı /Ünvanı
6 İşyeri Adı
7 İşyeri Adresi
8 İkametgah Adresi
9 Vergi Dairesi/No
VERGİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN BİLDİRİM
İlan ve Reklamın
Asıldığı,
İlan ve Reklamın Türü
Takıldığı,
(Levha, Yazı, Resim,
Konulduğu,
Işıklı, Projeksiyon,
Gerildiği,
İlan ve Reklam,
Yapıştırıldığı ve
Broşür, Katalog,
Yazıldığı Yerler
Takvim vb.)
Birimi
Yüzölçümü m2
Adedi
Ödenecek Vergi
Süresi
(Birim*Vergi tutarı)
(Haftalık,
Aylık,
Yıllık)
Vergi Tutarı TL
Kr
Ödenecek Vergi Toplamı
Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği
Adı Soyadı
Mükellef
Sorumlu
Kanuni Temsilci/Vekili
Vergi Kimlik No.
(T.C. Vatandaşı Olan Gerçek Kişilerde T.C. Kimlik Numarası
Yazılacaktır.)
İmza
(Kaşe)
Doküman No: D12-FR-008
Tarih: …/…./201
Revizyon Tarihi/No: -
Yayın Tarihi: 24/09/2014
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards