Mitoz Bölünme Doğru

advertisement
Mitoz Bölünme
DOĞRU /YANLIŞ ÇALIŞMA SORULARI
( ) Üreme bir canlının yaşamsal faaliyetlerini devam ettirmek için zorunlu değildir.
( ) Nesillerin devamı hücre bölünmesine bağlıdır.
( ) Hücre bölünme süreleri tüm hücre çeşitlerinde aynıdır.
( ) Bir hücreli canlılarda hücre bölünmesi çoğalmaya neden olur.
( ) Hücre bölünmesi olayında replikasyon görülmesi zorunludur.
( ) Hücre döngüsü olayları interfaz ve mitotik evreden oluşur.
( ) Mitotik evrede önce sitokinez sonra karyokinez gerçekleşir.
( ) DNA eşlenmesi olayı karyokinezde gerçekleşir.
( ) Bir kromozom üzerinde en fazla bir gen bulunabilir.
( ) Kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturur.
( ) Kromozomun yapısında nükleik asit ve protein bulunur.
( ) Kardeş kromatitlerdeki gen yapısı birbirinden farklıdır.
( ) Hücre döngüsünün %10’luk kısmını interfaz %90’lık kısmını mitotik evre oluşturur.
( ) İnterfaz evresinde organel sayısında değişiklik olmaz.
( ) ATP ve protein sentezi interfaz evresinde hızlanır.
( ) Kardeş kromatitler birbirine sentrozom denilen noktalardan bağlıdır.
( ) Profazın sonuna doğru sentrozomlar zıt kutuplara gider.
( ) Sentrozomlar zıt kutuplara giderken iğ iplikleri oluşur.
( ) Kromozomların hücrenin ekvator düzleminde dizildiği evre metafazdır.
( ) Kromozomların en belirgin olduğu evre metafazdır.
( ) Mitoz bölünmede kardeş kromatitlerin birbirinden ayrıldığı evre anafazdır.
( ) İğ iplikleri kinetokor bölgelerinden kromozomlara bağlanır.
( ) Anafaz sonunda hücrenin her iki kutbunda eşit kromozom takımı bulunur.
( ) Telofazda iğ iplikleri kaybolur.
( ) Sitokinez çekirdeğin bölündüğü evredir.
( ) Karyokinez sitoplazmanın bölündüğü evredir.
( ) Memeli çizgili kas hücrelerinde karyokinez görülür sitokinez görülmez.
( ) Bitki hücrelerinde hücre zarından dolayı boğumlanma görülmez.
( ) Boğumlanmada aktin miyozin iplikleri görev alır.
( ) Bitki hücrelerinde ara plak golgi tarafından oluşturulur.
( ) Bitki hücrelerinde sentriyol olmadığı için iğ iplikleri proteinler tarafından oluşturulur.
( ) Mitoz bölünme çok hücreli canlıların üreme hücrelerinde görülür.
( ) Mitoz bölünme sonucu iki yavru hücre oluşur.
( ) Mitoz bölünmede oluşan yavru hücreler kalıtsal olarak farklılık gösterebilir.
( ) 2n=46 kromozomlu bir vücut hücresi mitoz bölünme sonucu n=23 kromozomlu hücreye dönüşür.
( ) 2n=24 kromozomlu bir hücre 2 defa mitoz bölünme geçirirse oluşan yeni yavru hücreler
96 kromozomlu olur.
( ) İnsan deri hücre 46 kromozomlu iken sinir hücresi 23 kromozomludur.
( ) Hücre döngüsü G1,G2 ve M noktaları olmak üzere üç noktada kontrol edilir.
( ) Kanser, hücrelerin kontrolsüz bölünmeleridir.
( ) Kromozomların iğ ipliklerine bağlanıp bağlanmadıkları M kontrol noktasında kontrol
( ) DNA’nın hasarlı olup olmadığı G2 kontrol noktasında kontrol edilir.
( ) Mitoz bölünme ovaryumu(yumurtalık) oluşturan hücrelerde görülmez.
( ) Mitoz bölünme Mitoz 1 ve mitoz 2 olmak üzere iki kere gerçekleşir.
edilir.
Download