Üstün Yeteneklilerde Sosyal Duygusal Geli*im

advertisement
Üstün Yeteneklilerde REHBERLİK
• Üstün yetenekli çocuklar;
– Akademik
– Psikososyal
– Kariyer planlama alanlarında rehberlik
hizmetlerine ihtiyaç duyarlar.
• Normal yaşıtlarına oranla duygusal ihtiyaçları
fazla bireylerdir.
• İlköğretim!!!
• Üstün yeteneklilerin bilişsel kapasitelerine uygun
olmayan eğitim hizmetleri bireylerin psikolojik
sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir. Çünkü;
– İlgilerini çekecek problemler
– Hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını destekleyecek etkinlikler
önemlidir.
Fakat okullarda bu tarz uygulamalara ne kadar yer veriliyor?
• Psikososyal gelişimlerini desteklemek için ;
–
–
–
–
–
Güçlü oldukları özellikleri ön plana çıkarmak
Yapabildiklerine odaklanmak
Karar verme seçeneklerini kullanmak
Gerektiğinde geri çekilebilmek
Destek almak ve vermek
Bunlar sağlıklı kişilik oluşturmaları açısından
önemlidir.
• Kariyer planlaması için ise normal çocuklarda
lise ya da üniversitede planlama yapılırken bu
çocuklarda çok daha erken yaşlarda
başlamalıdır.
• Bu sebeple;
– Karar verme mekanizmalarını güçlendirecek
– Potansiyelini geliştirecek ve
– kim olduğunu fark ettirecek danışmanlık hizmeti
verilmelidir.
Örnek: Üstün yetenekli bir çocuğun ifadesi…
“… gelecekteki kariyerime baktığımda, bulutlar oldukça
kalınlaşıyor. Yapmak ve olmak istediğim o kadar ok şey var ki.
Ve ben hepsini denemek istiyorum. Problem ise nereden
başlamam gerektiği. Bir fizik tedavi uzmanı, bir dış muhabir,
bir psikiyatr, bir antropolog, bir casus ve bir sosyal hizmet
görevlisi olmak istiyorum…”
Ve DEĞERLER eğitimi…
• Sadeve bilgi değil milli bilinç, toplumsal fayda
vb. bilgilendirme önemli
– Hastane, huzurevi, yetiştirme yurtları (sevgi,
merhamet, empati)
– Hayatını insanlığın hizmetine adamış insanların
yaşam öyküleri
– ***sergilenen davranışlar (model alma)
Ve ÖĞRETMENLERİ…
• Onar da üstün zekalı mı olmalı???
• Öğretim görevi dışında bireyselleştirilmiş eğitim
programları hazırlamalı (yük fazla)
• Ayrıca;
–
–
–
–
–
–
–
–
Alan uzmanı
Bilişsel, duygusal ve sosyal özellikleri hakkında bilgili
Müfredat faklılaştırma becerisi
Üst düzey düşünmeyi teşvik edici
İletişim bec.
Bireysel farklılıklar
Mizah
Etik değerlere saygılı olmalıdır.
• Ancak Öğretmenler yeterli değil (BİLSEM)
– Hizmet içi eğitim
– Amerika’da yaz kursları ve sertifika programları
•
•
•
•
Süper Cumartesi
Zenginleştirilmiş öğrenme programı
Renzulli’nin zenginleştirme programı
Yaz zenginleştirme çalıştayı
BİLSEM e öğretmen alımı
• Genel olarak akademik başarı
– Kişilik özellikleri
– İletişim becerileri
ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN
ÖĞRETMENLERİNE ÖNERİLER
 Öğrenci üstün yetenekli olduğu için beklentiler yükseltilmemeli, öğrencinin
kendisini baskı altında görmesine izin verilmemelidir.
 Öğrenciye sınıf içinde arkadaşlarından farklı davranılmamalı, diğer öğrencilere
verilen sorumluluklar bu öğrencilere de verilmelidir.
 Bazen sınıf etkinliklerinin yeterince uyarıcı olmaması nedeniyle üstün yetenekliler,
sınıf çalışmalarına karşı istekli ve ilgili olmayabilir. Bunu önlemek için ders
müfredatına ek olarak, proje geliştirme gibi yaratıcılık ve zekâyı öne çıkarıcı ve
geliştirici çalışmalar bütün sınıf düzeyinde yaptırılmalıdır.
 Sınıf içi etkinliklerde üstün yetenekli öğrencilerin liderlik özelliklerinden
faydalanılmalı; çalışmaları, grupları ve sınıf oyunlarını yönetmelerine fırsat
tanınmalıdır.
 Aile ile irtibata geçilmeli, öğrenciye sınıf genelinden farklı olarak verilen ödev,
araştırma ve proje gibi çalışmalarda ailenin desteği alınmalıdır.
• Sınıfta bu öğrencilere daha zor soruların sorulması, yeni
fikirler üretmelerine fırsat tanınması gerekir. Bu noktada
dikkat edilmesi gereken husus, yanıt vermede diğer çocuklara
öncelik verilmesinin üstün yetenekli çocukları dersten ve
okuldan soğutabileceğini unutmamak gerektiğidir.
• İlgilendikleri alanlarda proje çalışmaları yapmasına ve sınıf
arkadaşlarına sunarak paylaşmasına olanak tanımalıdır.
Uygulaması hemen pratik olmayan ya da hemen olası
görülmeyen yaratıcı fikirlerini dinlememek, ertelemek ya da
ret etmek çocuğun zihinsel kapasitesini geliştirmesini engeller.
ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN
ÖĞRETMENLERİNE ÖNERİLER
Ve AİLELER…
• Hiç kuşkusuz en büyük sorumluluk onların…
• Çalışma becerilerinin öğretimi (benim zekam bana
yeter)
– Ev-okul işbirliği
– Bireysel özellikleri hakkında okulu bilgilendirme
– Hızlandırma, sınıf atlama vb uygun karar vermek
Okul öncesi dönem ve aileler…
• Gelişimin en hızlı olduğu dönem (ev ortamı)
– SORU SORMAK; MERAK
• Her şey hakkında bilgi
• İlgi alanlarının değişimi
• Sadece özel bir konuya odaklanmak
– Anlayabileceği bilişsel seviyeyi aşmayın
– Nasihat ve uyarı yenine bağımsız seçim
– Mükemmeliyetçi olma
İlkokul dönemi ve aileler…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Karşılaştırma ve zıtlık
Faklı yolla gruplama
Düşünme becerileri: eğer ise …
Farklı oyuncaklar: Tahmin, zeka oyunları
Karışıp değişen hayvanlar: kendine özgü tasarım
Eğitici bilgisayar oyunları
Kendi süper kahramanını yaratmak
İpucu ile resim tamamlama
Sanat ve müzik zevki
Paralarla oyun
Ergenlik dönemi ve aileler…
• Kimlik çözümleme ve kariyer
• Demokratik ev ortamı
• Tutarsız davranışlar
• Sert olumsuz tavır
• Aşırı korumacı yaklaşım
Ailelere öneriler
•
•
•
•
•
•
•
•
Meraklarının giderilmesi
İyi dinleyici
Eş zamanlı olmayan gelişimin farkında olun
Çift işlevli sosyal etkileşim
Her alanda üstünlük gösterilemeyeceği gerçeği
Çalışma alışkanlıkları
Tutarlı disiplin
Tepkilerine duyarlı olun
• Sordukları sorulara verilen cevaplar onları tatmin etmeyebilir
ya da yaşları gereği anlamlandıramayacağı sorular sorabilirler
(inanç, cinsellik vb). Sordukları sorular gerçekten sizi
zorlamışsa kendinize ve çocuğunuza karşı dürüst olmalısınız.
Çocuğun anlayabileceği düzeye uygun olarak cevap öncesi bir
ön hazırlık yapmanız faydalı olacaktır. Örneğin: “Bu gerçekten
iyi bir soruydu, bazı yetişkinler de bu soruyu sormakta, ancak
verilebilecek net bir cevap yok. Bu konuda sen ne
düşünüyorsun?” gibi cümleler kurabilirsiniz.
Anne ve babalarının her zaman
yapması gereken hususlar:
• Çocuklarınızı nasıl destekleyebileceğinizi mutlaka öğrenin,
• Aile olarak onları benimseyin, değerli olarak görün,
• Birlikte etkinlikler yapın, potansiyellerini geliştirmek için
fırsatlar oluşturun,
• Farklı problem çözme stratejileri geliştirmesini teşvik edin,
• Akıllarına ilk geleni söylemeleri yerine, onların düşünerek
hareket etmelerine yardımcı olun,
• Beklentilerinizin baskısı altında bırakmayın,
• Kendisini tanımasına fırsat verin,
Ailelerin en çok zorlandıkları alanlar…
• eğitim materyallerini karşılamada zorlanma
• zaman ayıramama
• sosyal yaşamın kısıtlanması
• aynı özelliklere sahip akranları ile birlikte olmasını
sağlayamama
• sosyal etkinliklere katılımını sağlayamama
• destek olamama
• yorucu ve yıpratıcı
• rehberlik etmede yetersizlik
Öğretmen sorunu
Arkadaş ve çevre sorunu
KARDEŞ sorunu
Dünyada özel yeteneklilerin ailelerine
yönelik çalışmalar
•
•
•
•
•
•
•
VANGSG Cametot Rise Parents Support group
Gifted support network
Ballart Parents Network
Borondara Gifted Network
Victorian Association for gifted and talented children
WOGI (Working on Gifted Issues)
Triple-p (Positive Parenting Program)…
Üstün yeteneklilerin yaşamlarında
etkili olan kişilerin özellikleri;
•
•
•
•
Zeka ve yetenek için değil gerçekten sevenler
Duygularını koşulsuz kabul edenler
Onlara zaman ayıranlar
Başarılarının yanında göstermiş oldukları çabayı da
takdir edenler
• Öğrenmenin önemli olduğuna inananlar
• Özgüvenlerini destekleyenler
• Hayallerinin peşinde koşmaları için teşvik edenler…
• Eğer sizin sınıfınıza üstün yetenekli bir öğrenci
gelirse….
Download