Üstün Yeteneklilerde Sosyal Duygusal Geli*im

advertisement
Üstün Yeteneklilerde Sosyal
Duygusal Gelişim
“Sen kimsin?”
• Peter (11 yaşında, IQ:132)
• Peter: Duygusal, rekabetçi, meraklı, istediğim
şey konusunda çabalayan…
• Araştırmacı: İnsanlar ne zaman mutlu olur?
• Peter: Kendileri olduklarında…
• Üstün yetenekli çocukların gelişim alanlarının
hızları arasında uyumsuzluk olmasından
kaynaklanan farklı sosyal ve duygusal
ihtiyaçları ile bunun sonucunda oluşabilecek
sorunlar ortaya çıkmaktadır.
– onlardan sürekli olarak başarı beklemek, sağlıklı
bir benlik algısı ile dengeli bir okul ve arkadaşlık
çevresi oluşturmalarını zorlaştıracaktır
• Okul ortamında üstün yetenekli çocukların
mutlu ve sağlıklı olabilmeleri için gerekenler
incelendiğinde sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını
karşılayabilmek için…
– Benzer ilgi ve yeteneklere sahip bireylerle aynı
ortamda bulunma ve çalışma fırsatı
– Uygun seviyede zorlanma
– Esnek müfredatla çalışabilme
• Üstün yetenekli çocuklar için en
önemlisi duygusal yönden
destekleyici ve besleyici bir çevre
içerisinde olmaktır.
• Kendini mutlu hisseden bir birey
yaşayacağı zorlukların üstesinden
daha kolay gelecektir.
• Üstün yetenekli birey de akademik
başarıdan önce sevilmek ister.
Yaşadıkları problemler ve olası
sebepleri …
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Eş zamanlı olmayan gelişim
Aşırı Duyarlılık
Benlik Saygısı
Yalnızlık
Mükemmeliyetçilik
Stres
Depresyon
Eş Zamanlı Olmayan Gelişim
(asynchronous development)
• bilişsel,
• duygusal ve
• motor gelişimlerinin hızı ve derecesi farklıdır..
Örneğin yedi yaşındaki üstün yetenekli bir
çocuk integral hesapları yapabiliyorken oyun
bahçesinde beş yaşında bir çocuk gibi
davranabilir.
15 yaşında üniversite eğitimine başlayan üstün
yetenekli bir gencin ifadeleri…
“…Yetişkinlerin beni yaşım yüzünden küçümsemelerinden nefret
ediyorum (oysa aptalca bir şey yaptığımda, bu benim suçum
oluyor. Kimse yaşımın küçük oluşunu dikkate almıyor.)…
aklımda bir sürü düşünce varken, birini unutmaktan nefret
ediyorum. Ayrıca hiçbir şey düşünmediğim zamanlardan ve
aklında gerçekten parlak bir fikir varken yeterli bilgi
altyapısına sahip olmadığım için o fikrimi daha derinlemesine
araştıramamaktan nefret ediyorum…”
Duyarlılık
• eş zamanlı olmayan gelişimle ilişkilendirilebilecek
davranış örüntüleri olarak
–
–
–
–
–
–
–
–
Kaygı,
kendini eleştirme,
aşırı derecede duyarlı olma,
hayal gücünü aşırı derecede kullanma,
başkalarından sürekli ilgi/davet bekleme
kolayca üzülme ve
kolayca kızma davranışı yanında,
ergenlik döneminde görülebilen depresyonu ortaya
çıkabilmektedir.
Benlik Saygısı
• Bireyin kendisi hakkında görüş ve
değerlendirmeleridir.
• Çevrelerine karşı aşırı duyarlı olmaları, yüksek
farkındalık düzeyleri, bazı şeyleri değiştiremiyor
olmaktan duydukları çaresizlik, çevrenin yüksek (her
alanda başarı beklentisi) beklentisi ve buna bağlı
oluşan baskılar benlik saygısının azalmasına sebep
olabilir.
Örnek: Üstün yetenekli bir çocuğun ifadesi…
• Evdeyim misafirler gelmiş. Sofraya oturmadan önce bir amca
yanıma gelip oturuyor, soruyor: üstün yetenekliymişsin şu
soruyu çöz bakalım. Bir ÖSS sorusu. Ve yine başka bir gün bir
teyze yaklaşıyor ve bir gazetenin arkasında olan bir soru
soruyor. Yani sorun yok ama verdikleri tepkiler çok saçma. Bir
soruyu bile çözemedi oğluma versem tık diye çözerdi gibi…
sağlam önyargılar yüzünden olabilecek arkadaşlıklar olamıyor
bazen. Yani arkadaşın bile seni kendinden çok üstün görüyor
ve yaklaşamıyor sana…
Sosyal İzolasyon (Dışlanma/ Yalnızlık)
• kendi yaşıtları tarafından kabul edilmek için
"fazla farklıdırlar"
– Başarılı olmaları sebebi ile arkadaşları tarafından
kıskançlık duyulması
– iletişim kurmadaki eksiklikler,
– seviyelerine yakın veya benzer ilgi alanlarına sahip
olanlarla girdikleri sosyal ilişkilerden zevk alıyor
olmaları
Örnek: Üstün yetenekli bir çocuğun ifadesi…
“…Üstün yetenekli olmanın en kötü yanı yalnızlık. Kırsal bir
bölgede çok küçük bir okulda okuyorum ve buralarda fazla
üstün yetenekli öğrenci bulunmuyor. Çevremde istediğim
şekilde konuşabileceğim hiç kimse yok. Bu yüzden bu dünyada
kendimi çok çok çok yalnız hissediyorum…”
Mükemmeliyetçilik
“mükemmel olmayan hiç bir şeyden mutlu olamamak”
• Her zaman tüm sınıfın önünde veya aile içinde
mükemmel işler çıkarmaya çalışmak için çabalamak…
– Aşırı korku ve kaygı
– Suçluluk
– Çocuğun serbest keşifler yapmasının önüne geçerek
gelişimini yavaşlatabilir.
Olumlu/Uyumlu Mükemmeliyetçilik
• Motivasyonlarının ve başarı oranlarını arttırır
• Kendilerini davranışlarının sonuçları konusunda sorumlu
hissettikleri için akademik çabalarının sonuçları hakkında
da doğal olarak daha fazla sorumluluk aldıkları,
• Yüksek oranda akademik mükemmeliyetçilik sergileyen
öğrencilerin akademik başarılar dışında yaşamın diğer
alanlarında da uzmanlaşmak ve başarılı olmak için
yoğun çaba harcamaktadırlar.
Olumsuz/Uyumsuz Mükemmeliyetçilik
• Kaygı ve depresyona girme oranının yüksek, benlik
algılarının(saygıları), kendine güvenleri ise düşük
• Başarı beklentisinin aileleri, öğretmenleri ve akranları
tarafından da çok güçlü şekilde empoze edilmesi
Stres
• Üstün yetenekli çocukların stres yaşama
sebepleri;
–
–
–
–
Aşırı duyarlılıkları,
mükemmel olmaya çalışmalarıdır,
zaman sınırlaması (belirli görevler için)
öğretmenlerinin zamanlarını fazlasıyla aldıklarını
düşüncesi
– Çalışma tercihleri (grupça-bireysel)
– akran ve ailelerinin yüksek beklentisi
– akran ve ailelerinin başarılarını önemsememeleri de
stres unsuru olarak karşımıza çıkmaktadırlar.
Örnek: Üstün yetenekli bir çocuğun
öğretmeninin ifadesi…
“… Yüksek atlamada Fenerbahçe spor klubü’ne giden liseli bir
öğrencim vardı. Son girdiği yarışmalardan sonra sürmenaj
oldu. Bu olaydan sonra çocuk bir anda ulaşılmaz oldu. Şimdi
görünmezlik peşinde. Kendini tamamen sosyal hayattan
soyutladı…”
Depresyon
• Depresyon yaşama olasılığı olan üstün
yetenekli çocukların özellikleri
“dışlanmışlık/diğer insanlar tarafından yalnız
bırakılmışlık hissine sahip olma, varoluş
problemleriyle, dinsel ve etik tartışmaları çok
ciddiye alma ve aşırı sorgulama”
• edebiyat/yazı veya görsel sanatlarda yaratıcı
daha çok karşılaşılan bir durumdur.
ÖZETLE…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Eş zamanlı olmayan gelişim
Aşırı Duyarlılık
Benlik Saygısı
Yalnızlık
Mükemmeliyetçilik
Stres
Depresyon en çok karşılaşılan sosyal
duygusal sorunlar ve sebepleridir.
Akademik Başarısızlık
• Düşük başarı: ortalamanın altında başarı türüdür.
• Beklenmedik başarısızlık: sahip olunan zihinsel
potansiyelin altında gösterilen başarısızlıktır.
IQ düzeyi %2 lik üst dilime giren fakat başarı testlerinde %15
lik üst dilimin altında kalan üstün yetenekli bir öğrenci,
beklenmedik başarısızlık yaşamaktadır.
• Üstün yetenekli öğrencilerin akademik açıdan
düşük performans sergileme nedenlerinden
bazıları…
– Rutin faaliyetlerden ve sürekli tekrarlardan
(egzersizlerden) sıkılmaları
– Önemli öğrenme ve çalışma tekniklerini
bilmemeleri
– Arkadaşları tarafından kabul edilmek ve tepkilerini
çekmemek için bilinçli olarak performanslarını
düşürmeleri…
Örnek: Üstün yetenekli bir çocuğun ifadesi…
“…coğrafya ve matematiği çok seviyordum ve bu derslere çalışmaktan
neredeyse hiçbir ödevimi yapamıyordum. İlgimi çeken tek problem, henüz
kimse tarafından çözülmemiş olandı. Sekiz kere dokuzun yetmiş iki ettiğini
henüz öğrenmemiştim, zaten bu da çok umrumda değildi. Çünkü bunu
herkes biliyordu.orjinal olmayan şeylerle uğraşmanın herhangi bir faydası
olmadığına karar vermiştim. Notlarım vasat düzeydeydi ve öğretmenim
karneme sürekli potansiyelimin altında performans gösterdiğimi
yazıyordu…”
Download