gaziantep büyükşehir belediyesi çocuk ve ergen tedavi ve

advertisement
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ÇOCUK VE ERGEN TEDAVİ VE
REHABİLİTASYON MODELİ
Dr.Cenk YANCAR
Psikiyatri Uzmanı
Son yıllarda
Gaziantep’in hızlı
sanayi büyümesinin
getirdiği göç ve
nüfus artışı,
beraberinde
ekonomik ve sosyal
sorunları da
getirmektedir.
2010 yılında İstanbul’daki
okullarda 31272 öğrenciye
uygulanan anket ile yapılan
araştırmanın sonuçlarına
göre; son bir ay içinde
sigara kullanımı %20 ve
alkol kullanımı %21 olarak
tespit edilmiştir. Yaşam
boyunca esrar kullanımı
%3,3, kokain %1,
amfetamin %1,4 ve
ekstazi %1,6 olarak
saptanmıştır.
İlimizde yapılan kullanım sıklığı çalışmaları bulunmasa
da yaklaşık 1000 çocuk ve ergenin sokaklarda
çalıştığı veya yaşadığı tahmin edilmektedir.
Belediyemiz bu
sorunları çözmeye
yönelik olarak
Münir Onat Çocuk ve
Gençlik Merkezi,
Akınal Çocuk ve Gençlik
Merkezi,
Oya Bahadır Yüksel
Çocuk ve Gençlik
Merkezleri ile hizmet
vermektedir.
Eğitime devam edecek
çocuklar Münir Onat
Çocuk ve Gençlik
Merkezine,
çalışmaya ya da meslek
edindirmeye
yönlendirilecek çocuklar
ise Akınal Çocuk ve
Gençlik Merkezine kabul
edilir. İki merkez toplam
33 yatak kapasiteli olup,
12 yaş üstü çocuklar
kabul edilmektedir.
Her iki merkeze 2012 yılı
içerisinde 75 çocuk kabul
edilmiştir.
Sokakta çalışan 52 çocuk
yatılı bölge okuluna kayıt
edilmiştir.
Merkezlerimizdeki
eğitime destek ve
mesleki eğitim
kurslarından 2012 yılı
içerisinde 162 çocuk ve
genç faydalanmıştır.
Sokakta yaşayan ergenlerin büyük çoğunluğu madde
kullanmaktadır (%33-%78). Yüksek madde kullanım
oranları ve madde kullanan çocuklar için ayrı bir
yaklaşım gerekliliği Oya Bahadır Yüksel Gençlik
Merkezinin açılmasına sebep oluşturmuştur
Ayrıca çalışmalarda ergen
bağımlılarda %60 uzun süreli
istismar öyküsü, %66 fiziksel
şiddet, %83 diğer yasadışı
etkinlikler ve %83 sosyal, duygusal
ve de tıbbi sorunlar bulunmaktadır.
(Dennis 2002) Hastaların %68 i
başkalarına fiziksel şiddet
uygulamıştır. (CSAT 2007)
OYA BAHADIR YÜKSEL
GENÇLİK MERKEZİ
Merkezimiz bu ihtiyaçlardan
yola çıkılarak ilimizde sokakta
ve ailesi ile birlikte yaşayan
madde kullanan 13-19 yaş
aralığındaki çocuk ve gençlere
yönelik olarak; barınma, tedavi,
rehabilitasyon, eğitim, aile ve
sosyal yaşama geri dönüşe
hazırlık ana başlıklarında
Gaziantep Büyükşehir
Belediyesinin sosyal sorumluluk
bilinci ile Nisan 2008
tarihinden bugüne hizmet
vermektedir.
Dr. David J. Powell, Yale
üniversitesinde psikiyatri
kliniğinde profesör olarak
çalışmaktadır. İnternational
Center for Health Concerns
(Uluslararası Sağlık Sorunları
Merkezi) adlı kurumun başkanı ve
Uluslararası Madde Bağımlılığı
Araştırmaları Merkezinin
kurucusudur.
Bazı kitapları: Clinical Supervision
in Alcohol and Drug Abuse
Counseling: Principles, Models,
Methods 2004,Playing Life's
Second Half: A Man's Guide for
Turning Success into Significance
2003, Clinical Supervision: Skills
for Substance Abuse Counselors
1980).
Merkezimizin amacı; sosyal risk altında bulunan,
suça eğilimli uçucu ve uyuşturucu madde kullanan
çocukları ve ergenleri maddeden uzaklaştırarak,
fiziksel, ruhsal, zihinsel ve eğitimsel eksiklerini
gidermek topluma kazandırılmalarını sağlamaktır.
Bu amaçla merkezimizde tedavi, eğitim hizmetleri
ve meslek kursları bütünleştirilerek verilmektedir.
Özellikle yaşam
tecrübeleri
başarısızlık,
cezalandırılma, hayal
kırıklığı olan
çocuklarda güven ve
samimiyete dayalı,
yaşamda başarılı
olabilecekleri alanların
olduğunun gösterildiği
ve mesaj olarak
cezanın değil
değişimin vurgulandığı
bir program
yürütülmektedir
TEDAVİ İÇERİĞİ
• Psikiyatrik değerlendirme
• Tıbbi hastalıkların tedavisi
• Madde yoksunluğu ve eşlik eden
hastalıklarının tedavisi
• Motivasyonel mülakat, bilişsel
davranışçı terapiler, problem odaklı
aile terapileri, grup terapileri
• Psiko-eğitim çalışmaları
• 12 basamak programı ve N.A.
(Adsız Narkotikler) Toplantıları
Grup terapilerinde
Güvenlik Modeli (Lisa M. Najavits,
Seeking Safety: A Treatment
Manual for PTSD and Substance
Abuse, New York, The Guildford
Press, 2002)
Matriks Modeli (SAMSAH, Matrix
Intensive Outpatient Treatment
Manual Washington D.C, SAMSAH,
2006),
HASTA KABULÜ
Merkeze hasta alımı
ağırlıklı olarak Çocuk Polisi
ile koordinasyon halinde
mobil ekip çalışmaları
sonucu yapılmaktadır.
Ayrıca emniyet,
muhtarlıklar, üniversite,
devlet hastaneleri, diğer
resmi ve sivil kuruluşların
yönlendirmesi ve ailelerin
başvurusu yoluyla da
merkeze çocuk kabulü
yapılmaktadır.
Tespit edilen çocuk ve ergenlerin tıbbi
değerlendirmeleri, psikiyatrik
değerlendirilmesi, yasal değerlendirme, eğitim
değerlendirmesi, sosyal ve aile incelemeleri
yapılarak ayakta veya yatarak tedavi için
karar verilmekte, bağımlılığın ön planda
olmadığı durumlarda kısa süreli tedaviler
sonrası diğer merkezlere yönlendirilmektedir.
Hastanın tedavi istekliliği ile ailesinin onayı ve
katılımı olmadan herhangi bir tedavi veya yatış
işlemi yapılmamaktadır.
1-AKUT DÖNEM (1 ay)
Tedavinin bu sürecinde,
kullandıkları maddenin
etkisinden arındıkları,
merkeze oryantasyonun
yapıldığı, eşlik eden sağlık ve
psikiyatrik problemlerin
tedavisinin başlatıldığı
dönemdir. Her hasta için
devam eden programın
yanında bireysel sorunlarına
yönelik tedavi planı
hazırlanır. Tedavinin her
aşamasında psikoeğitim, grup
ve bireysel terapileri, 12
basamak programı uygulanır.
2-PRİMER DÖNEM
(2ay)
Bu dönemde, maddenin
yaşantılarına etkileri,
madde kullanma sebepleri,
madde isteği ile başa
çıkma, dürtüsellik, öfke
kontrolü ve sorun çözme
becerileri gibi konular
gözden geçirilir. Bozulan
aile ilişkileri bu dönemde
ele alınır. Ayrıca eğitim ve
beceri derslerine de bu
dönemde ağırlık verilir.
3-UZATILMIŞ DÖNEM (3ay)
Hastanın sosyal hayata
adaptasyon, mesleki
yönlendirme, aileye ve sosyal
yaşama dönüş için hazırlanır.
Bu süreçte merkez dışındaki
NA toplantılarına katılımı
başlar.
Ayrıca 6 aylık eğitimi
tamamlayan hastalar, ailesi
ve kendisi ile oluşturulan
bireysel plan doğrultusunda
aldığı mesleki eğitime göre
işe yönlendirilmektedir.
YARIYOL EVİ
Çocuk polisi ile birlikte
yürüttüğümüz tedavinin önemli
ayaklarındandır. Şehir
merkezinde bulunan 4 evimizde
barınan hastalarımız kendi
ihtiyaçlarını kendileri
karşılayarak, sembolik kira
karşılığı, iş yaşamına devam
etmektedir. Yarıyol evinde aile
şartları uygun olmayan
(parçalanmış aile, madde kullanan
aile fertleri, cinsel taciz vb) ve
ciddi düzeyde sosyal sorunları
olan hastalar kalmaktadır.
AYAKTA TEDAVİ PROGRAMI VE TAKİP
Psikiyatrik düzenli muayene
ve tedavi
Adsız Narkotikler toplantıları
Grup terapileri
Aile toplantıları
İş ve okul takibi
Laboratuar testleri
ÖNLEME ÇALIŞMALARI:
Diğer kurumlarla işbirliği
Büyükşehir Belediyesine bağlı
diğer merkezler
Eğitim seminerleri ve muhtarlık
çalışmaları yapılmaktadır.
EĞİTİM İÇERİĞİ
• Sınıf eğitimleri
• Beden eğitimi
•Tiyatro eğitimi
• Bilgisayar eğitimi
• Halk oyunları eğitimi
• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
• Resim eğitimi
• Müzik eğitimi
• Beceri ve meslek eğitimleri
• El sanatları eğitimi
•Bakır atölyesi
•Fotoğrafçılık eğitimi
• Mozaik yapımı
• Tekstil dersleri
• Taş atölyesi
• Galoş atölyesi
UZATILMIŞ DÖNEM HAFTALIK PROGRAMI
Alanında uzmanlaşmış 65 personel ile 24
saat esasına göre çalışan merkezimiz de
40 hasta kapasitesi bulunmaktadır.
Tedavi sonrası yarıyol evlerinde ise 16
hasta kapasitesi bulunmaktadır.
Hizmete girdiği Nisan 2008’den itibaren
toplam 741 çocuğa ulaşılmış, bunlardan
574 tanesi problemli madde kullanımı
öncelikli olarak değerlendirilmiştir.
Nisan 2008’den bu güne faaliyet
Başvuran kişilerin yaş
aralığının 9-21 arasında
olduğu tespit edilmiştir.
Başvuran 574 hastanın %98’i
erkek, %2’si kızlardan
oluşmaktadır
Kız hastalar ayakta tedavi
programına alınmıştır.
Madde kullanan hastaların
özellikleri incelendiğinde;
Eğitim Durumu
574 ergenden 40 (%7) okuma yazma bilmediği, 103 (%18) kişinin
ilkokul terk olduğu, 298 (%52) ortaokul terk olduğu, ortaokul
mezunu ve lise terk olan kişilerin 126 (%22) kişi olduğu ve lise
mezunu sadece 7 hasta başvurusu olduğu tespit edilmiştir.
Hastaların 351 (%61) sinde madde kullanımı okul döneminde
başlamışken 223 (%39) hastanın okuldan ayrıldıktan sonra
maddeye başladığı tespit edilmiştir.
332 (%58) hastanın yasal
sorun yaşadığı, 74 (%13)
kişinin cezaevi yaşantısı
olduğu anlaşılmıştır.
18 yaş altı 79 (%14) hastada
eroin kullanımı tespit
edilmiştir.
Tedaviye başvuran
ergenlerin %97 si sigara
kullanmaktadır.
Açıldığı günden itibaren 457 ergenin
Oya Bahadır Yüksel Çocuk ve Gençlik
Merkezine yatışı yapılmıştır.
2012 yılı içerisinde toplam 118 hastanın
yatışı yapılmıştır. 574 hastadan tedavi
sonrası 308 hasta takip edilmekte 91
hasta işe yerleştirilmiş ve düzenli olarak
çalışmaktadır.
Halen 33 hasta merkezimizde 8 hasta
yarıyol evinde tedavi hizmeti almaktadır.
TEŞEKKÜR EDERİM
Download