PowerPoint Sunusu

advertisement
DSM-IV tanı ölçütlerine göre Major Depresyon
 Çökkün duygudurum
 İlgi-istek yitimi







Değersizlik, suçluluk duyguları
Yorgunluk veya enerji yitimi
Psikomotor etkinlikte azalma veya artma
Kilo değişiklikleri
Yineleyici ölüm, özkıyım düşünceleri
Uyku bozuklukları
Konsantrasyon ve düşünme sorunları, kararsızlık
Depresyon yaygınlığı
 Toplumda depresyon yaygınlığı %10-20
 Yatan hastalarda %10-50 (Rodin 1991)
Fiziksel hastalığı olanlarda depresyon ölçütleri
 Kilo değişiklikleri
 Uyku bozuklukları
 Yorgunluk, enerji yitimi
 Yoğunlaşma güçlüğü ....YERİNE
Fiziksel hastalığı olanlarda depresyon ölçütleri
 Ağlamaklı görünüm
 Toplumsal çekilme/ konuşmama
 Kötümserlik / ”arpacı kumrusu”
 Tepkisiz duygudurum
Daha anlamlıdır (Endicott)
Fiziksel hastalıklarda depresyon
 Daha geç yaşta başlar
 Daha az aile öyküsü vardır
 Kişinin psikiyatrik öyküsü daha azdır
 Kadınlardaki baskınlık belirgin değildir
Fiziksel hastalığı olanlarda depresyon ölçütleri
Hangi depresyon? Major, minör, distimi,
uyum bozukluğu?
 Kapsayıcı ölçütler tanı duyarlılığını arttırır.
 Dışlayıcı ölçütler tanı özgüllüğünü arttırır.
Depresyon belirtilerinin “anlaşılabilir”
olmasının da ihmalinde rolü olabilir.
Depresyon ve fizik rahatsızlık ilişkisi
 Depresyon fizik rahatsızlığa veya tedavisine
bağlıdır
 İkisi birlikte başlamış olabilir (kayıp sonrası)
 Depresyon fiziksel rahatsızlıktan önce vardır
ve bu belirtilerden sorumludur (somatizasyon)
Fiziksel hastalıklar ve depresyon
Depresyon fiziksel hastalığı olanlarda topluma
göre daha sıktır:
 Fiziksel hastalık ve tedavisinin özellikleri
 Hastanın bireysel koşulları ve ruhsal
özellikleri nedeniyle.
Psikiyatrik bozukluklarla bağlantılı unsurlar-1
 Fiziksel hastalığın doğası
Biyolojik unsurlar: SSS hastalıkları, sistemik hastalıklar
Psikiyatrik bozukluklarla bağlantılı unsurlar-2
 Hastalığın ölçüsü
*Patolojik tanısı
*Anatomik yerleşim
*Gidiş: Akut/kronik/nüks/ilerleyici
*Şiddet: Yaşamı tehdit eden; belirti şiddeti; yeti
yitimi; şekil bozukluğu
*İşlevlerde veya kendilik değerinde yitim
Psikiyatrik bozukluklarla bağlantılı unsurlar-3
 Tedavinin niteliği
*Başarısı
*Bilgilendirme ve tavsiyelerin niteliği
*Yan etkiler
*Hastanın talepleri (kendine bakımı)
Psikiyatrik bozukluklarla bağlantılı unsurlar-4
 Hastaya ilişkin unsurlar
*Biyolojik incinirlik
*Kişilik
*Ruhsal incinirlik
*Toplumsal incinirlik ve koruyucu unsurlar
*Diğer yaşam zorlukları......ve
Hastalığın anlamı
Psikiyatrik bozukluklarla bağlantılı unsurlar-5
 Hastalığın toplumsal sonuçları
*İş
*Ailenin ve yakınların tepkisi
Depresyon ve fizik bozukluk birlikteliğinin
nitelikleri-1
 Mekanizmalar
*Koinsidans (eş hastalanma)
*Ortak neden
*Fizik hastalığa neden olan psikiyatrik bozukluk
*Psikiyatrik bozukluğa neden olan fizik hastalık
Depresyon ve fizik bozukluk birlikteliğinin
nitelikleri-2
 Fiziksel hastalığın doğası ve psikiyatrik
bozukluğun türü
Tehdit
Anksiyete
Kayıp
Depresyon
Depresyon ve fizik bozukluk birlikteliğinin
nitelikleri-2
 Fiziksel hastalığın tedavisinin niteliği ve
psikiyatrik bozukluğun türü
Akut uygulamalar
Anksiyete
Kronik uygulamalar
Depresyon
Depresyon ve fizik bozukluk birlikteliğinin
nitelikleri-3
 Yaşam kalitesi ve gündelik yaşam
üzerine etkileri
Bazı hastalıklarda depresyon yaygınlık
oranları-1
 Kanser
 Kronik yorgunluk sendromu
 Kronik ağrı
 Koroner arter hastalığı
 Cushing sendromu
 Demans
 Diabetes mellitus
%20-38
%17-46
%21-32
%16-19
%67
%11-40
%24
Bazı hastalıklarda depresyon yaygınlık
oranları-2








Epilepsi
Hemodiyaliz
HIV enfeksiyonu
Huntington hastalığı
Hipertiroidizm
Multipl skleroz
Parkinson hastalığı
Stroke
%55
%6.5
%30
%41
%31
%6-57
%28-51
%27
Depresyon yapabilecek ilaçlar-1
(İatrojenik depresyon)
 Antihipertansifler
 Antiaritmikler
 Antikolesterol ilaçları
 Hormon preparatları
 Kemoterapi ilaçları
 Antibiyotikler
Depresyon yapabilecek ilaçlar-2
(İatrojenik depresyon)
 H2 blokerleri
 Antipsikotikler
 Psikotrop ilaç yoksunlukları
 Antikonvülsanlar
Download