2009-2010 eğitim öğretim yılı akşehir selçuklu lisesi 11tm abcd

advertisement
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKŞEHİR SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ 11 B-C-L SINIFLARININ FELSEFE DERSİ 1.
DÖNEM 1.SINAV SORULARIDIR
Ad:
Soyad:
Sınıf:
No:
A
SORULAR
1)Felsefi bilginin özelliklerinden 5 tanesini yazınız. (10p)
2) “Doğruluk” nedir yazıp, bir örnek veriniz. (10p)
3)Platon’un “İdealar Kuramını” açıklayınız. (10p)
4)John Locke’un bilgi felsefesindeki görüşlerini açıklayınız. (10p)
5)Gündelik bilgi nedir açıklayıp bir örnek veriniz?(10p)
6)Pragmatizm nedir? açıklayınız.(10p)
7)Protogaras’ın “İnsan her şeyin ölçüsüdür” sözünü açıklayınız?(10p)
8)Felsefenin kurucusu……………………. (5p)
9) İslam felsefesinin kurucusu…………………….(5p)
10)Sadece olgulara dayanan bilgilerin doğru olduğunu savunan, felsefeden metafiziği atıp felsefeyi bilimsel temellere dayandırmayı ileri
süren felsefi akım hangisidir?
a) Dogmatizm b) Pozitivizm c) İdealizm
d) Rasyonalizm e) Empirizm
11)Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
a) H. Bergson- Entüisyonizm
b) A. Comte- Pozitivizm
c) E. Husserl- Fenomenoloji
d) İ. Kant- Kritisizm
e) Platon- Septisizm
12). “Nesnelerin gerçek yapısı, kavranamaz. Buna bağlı olarak, her türlü yargıdan kaçınmak gerekir. Mutlak bilgiye ulaşılamaz.” Diyen
felsefi akım hangisidir?
a) Pragmatizm b) Empirizm
c) Rasyonalizm
d) Kritisizm
e) Septisizm
13)Gazali’ye göre mutlak bilgiye, hakikate yalnızca imanla, sezgi ile ulaşılır. İman ve sezginin yeri kalptir. Mutlak bilgi tanrı’dadır ve
insan bu bilgiye yanılgılara düşen akılla değil, kalple ulaşır.
Gazali, bu düşünceleri ile hangi felsefi akım içinde yer alır?
a) Pragmatizm b) Pozitivizm c) Rasyonalizm
d) Entiüsyonizm
e) Fenomenoloji
DERS ÖĞRETMENİ
BAŞARILAR
EMİNE ÖZER ALABAY
Download