www.ogretmenevrak.net

advertisement
Adı Soyadı :
Numarası :
Sınıfı:
……………………………….. LİSESİ
201..-201.. ÖĞRETİM YILI COĞRAFYA DERSİ 9. SINIFLAR II.DÖNEM I.YAZILI SORULARI
Ad soyad:
Sınıfı:
Numarası:
S1)Aşağıdaki iklim grafiğinden yararlanarak verilen iklim tipini yazarak özelliklerini yazınız?(10P)
S.2)
Dünya üzerindeki sürekli basınç alanlarını ve sürekli rüzgarları aşağıdaki şekil üzerinde yazarak
gösteriniz.(20P)
BASINÇ
S.3)
Yukarıdaki yağış oluşum şekillerinin isimlerini yazarak birini açıklayınız?(15)
S.4) - Aşağıdakilerden hangisi İklim elemanlarından biri değildir?(5)
A) Bitki örtüsü
B) Sıcaklık
C) Basınç
D) Rüzgârlar
RÜZGAR
E) Nem ve Yağışlar
S.5) Türkiye'de genelde dağların güney yamaçlarında tarım yapılırken, kuzeye bakan yamaçlarda hayvancılık yapılır.Ve
Dağların güney yamaçlarında sıcaklık yüksek , yetiştirilen ürünler erken olgunlaşır , kar örtüsü erken erir ve yerleşme üst sınırı
yüksektir.
Bu durum sıcaklıkla aşağıdakilerden hangisi arasındaki ilişkiye örnektir?(10p)
A) Enlem
B) Bakı
C) Yükselti
D) Nem oranı E) Rüzgâr
S.6) Aşağıdakilerden hangisi sıcaklığın yeryüzünde dağılışında etkili değildir?(10)
A) Dünyanın şekli
B) Boylam
C) Okyanus akıntıları
D) Rüzgârlar
E) Günlük hareket
S.7) Ekvator’dan gelen rüzgarlar sıcak , kutuplardan gelen rüzgarlar soğuk karakterlidir
Yukarıda ülkemize esen bazı rüzgârların yönleri numara ile gösterilmiştir. Buna göre kaç numaralı yönden esen rüzgârlar
sıcaklığı arttırıcı etki yapar?(10p)
A) Yalnız 2 B) Yalnız 5 C) 2 ve 5
D) 4 ve 5
E) 2, ve 5
S.8) I. Yere en yakın katmandır
II. İklim olayları bu katmanda meydana gelir
III. Dikey hava hareketleri olur
Yukarıda özellikleri verilen Atmosfer Katmanı aşağıdakilerden hangisidir?(10p)
A) Mezosfer
B) İyonosfer
C) Troposfer
D) Termosfer
E) Ozonosfer
S.9) - Dünyayı saran hava küreye Atmosfer adı verilir. Eğer Atmosfer olmasaydı aşağıdakilerden hangisi
gerçekleşmezdi?(10P)
A) Depremler oluşmazdı
B) İklim olayları meydana gelmezdi
C) Gölge olan yerler çok karanlık olurdu
D) Gündüzler çok sıcak, geceler çok soğuk olurdu
E) Canlılar yaşamazdı
Başarılar Dilerim…
www.ogretmenevrak.net
…………………..
Coğrafya Öğretmeni
Download