Adı Soyadı - Fen Okulu

advertisement
Adı Soyadı:
Sınıfı Numarası:
GÜNEŞEVLER İLKÖĞRETİM OKULU
6.SINIFLAR FEN BİLGİSİ l.DÖNEM 2.YAZILI SORULAR
A.(20P) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere verilen uygun kelimeleri yerleştirin.
I)Bir hareketlinin süratini hesaplamak için
ve
bilinmesi gerekir.
2)Bir hareketlinin aldığı yolu bulabilmek için ......................... ......................... ve ...... ........................................ .
Bilinmesi gerekir.
3)Bir hareketlinin hareket süresini bulabilmek için .......................................... ve ................ ........ bilinmesi, gerekir.
4)Bir hareketli eşit zaman aralıklarında eşit yollar alıyorsa böyle harekete ...... ..................... ...........................denir.
5)Kuvveti ölçen araçlara ............................................... ............ denir.
6)Kuvvetin birimi ......................................................... dur.
7)Bir cisme zıt yönde eşit şiddette kuvvet uygulanmışsa cisim hareketsiz kalır. Böyle kuvvetlere ........................................... denir.
8)İki veya daha fazla kuvvetin bir cisme yaptığı etkiyi tek başına yapabilen kuvvete ........................................... denir.
9) Bir cisme yer tarafından uygulanan kuvvete .. ………
denir
10) Cismi meydana getiren madde miktarına………………………………..denir.
B. (10P)Aşağıdaki bilgiler doğru ise karşısına (D), yanlış ise karşısına (Y) harfini yazın.
I)Bir cismin ağırlığı farklı gezegenlerde farklı olabilir.(
)
2)Bir cismin kütlesi arttıkça ağırlığı azalır. (
)
3)Cisimlere kuvvet uygulandığında cisimlerin hareketleri değişebilir. (
)
4)Hücre atoma göre çok büyüktür.(
)
5)Bitkilerin çimlenebilmesi için mutlaka ışık gereklidir.(
)
6) Sperm yumurtalıkta üretilir.(
)
7) Çiçek, çiçekli bitkilerin üreme organıdır.(
)
8) Hücrede enerji kloroplastta üretilir.
9) Dişilerde yumurta hücresi küçük ve hareketlidir.(
)
10) İnsanlar ergenlik döneminde yaşıtlarıyla oyun oynamaya başlar. ( )
C. Aşağıdaki soruları cevaplandırın.
1.(10P) 100 m’lik mesafeyi 20 s’de koşan çocuğun sürati kaç m/s dir?
2.(10P) 3 km yolu 5 dakikada giden bisikletin hızı kaç m/s dir?
3.(20P)Aşağıdaki tabloda bulunan değerlere göre yol - zaman yanda grafiğini çiziniz.
Zaman(s)
Yol(m)
0
0
1
2
2
4
3
4
4
6
5
8
2N
4. (10P)
A
3N
a) Net Kuvveti bularak şekil üzerinde gösteriniz.
b) Dengeleyen kuvveti bularak şekil üzerinde gösteriniz
5.(10P)Hareketli bir cisme kuvvet uygulandığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
a) Cisim hızlanır.
b) Cisim yavaşlar
c) Cisim yön değiştirir
d) Cisim sabit hızla hareketine devam eder
6.(10P) Dünyadaki kütlesi 18 kg olan bir cisim için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Dünyadaki ağırlığı yaklaşık 180N dur.
b) Aydaki ağırlığı 30N dur.
c) Uzaydaki ağırlığı 60Ndur.
d) Aydaki kütlesi 18 Kg dır.
*Sınav süresi 40 dakikadır
BAŞARILAR…
Ahmet ÖZMERSİN
Fen Bilgisi Öğretmeni
Download