9 din kültürü ve ahlak bilgisi 2 dönem 1 yazılı

advertisement
TAYFUR SÖKMEN ANADOLU LİSESİ
2013 – 2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 9.SINIFLAR 2.DÖNEM 1.YAZILI
Adı - Soyadı:
Sınıf - No:
CEVAP ANAHTARI
1-Kur’an Kerimin
yazınız?(10p)
çoğaltılmasının
sebeplerini
Yapılan fetihler sonucu İslam coğrafyası genişlemiş ve
Müslüman nüfus artmıştı. Mahallî lehçe farklılıklarının
etkisiyle bazen aynı metin farklı telaffuz ediliyordu.
2- İslam dininin başlıca İnanç konularını yazınız?(10p)
12-Kur’an ı Kerim Mekke’de …… NUR
…..dağı ve… HİRA …..mağarasında indirilmiştir.
3- İslam dinin başlıca İbadetlerini yazınız?(10p)
Namaz kılmak , Oruç tutmak, Zekat vermek, Hacca
gitmek, Kelime i Şehadet getirmek
4- İslam dininin Anadolu da yayılmasında etkili olan
şahsiyetlerden 4 tanesinin ismini yazınız?(10p)
İslam’ın Anadolu’da yayılmasında Hoca Ahmet Yesevi,
Mevlânâ, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli gibi Türk
mutasavvıf ve düşünürlerin önemli rolü olmuştur.
1-Kur’an- Kerimi baştan sona kadar eksiksiz okumaya
…………… Hatim ………………….denir.
ilk
13- Yazılıp kitap haline getirilen ilk Kur’an nüshasına…
MUSHAF…….denir?
14- Kur’an ı Kerimin
182……….ayetidir?
en
uzun
ayeti…bakara
15Kur’an
ı
Kerimin
ilk
suresi……fatiha……………….son
suresi……………nas………………………………dir.
16- Kur’an’ı baştan sona ezberleyen kişiye
…………hafız………….. denir.
5-Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle
doldurunuz.(60p)
gelen
11-Allah’ın emirlerini, yasaklarını ve öğütlerini değişik
yollarla peygamberlerine bildirmesine… VAHİY
…. denir.
Allah’a , Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine,
Ahiret gününe, Kaza ve Kadere inanmak.
2-Hz.Muhammed(SAV)’e
emir………oku…...dur.
10- Bir toplumda, eskiden beri uygulanagelen,
dolayısıyla kuşaktan kuşağa iletilen, kültürel değer,
alışkanlık ve davranışlara …gelenek-görenekörf…………………….denir.
ayet
ve
17- Kur’an ı Kerim halife…Hz. Ebu Bekir zamanında
kitap haline getirilmiş ve halife…hz.
osman..zamanında çoğaltılmıştır.
3- Kur’an ı Kerim …23..yılda indirilip tamamlanmıştır.
18- Bir toplum içinde veya insanlar arasında
benimsenmiş ve yaşatılmakta olan her türlü duyuş,
düşünüş, davranış, kural ve kıymete
………………DEĞER…….denir
4-Kur’anın
kelime
kitap………………dır.
19- Türkiye de ki en meşhur tefsir kitabının
adı………HAK DİNİ KURAN DİLİ…………….dir.
anlamı………okunan
5- Kur’an ı Kerimde sadece bir surenin başında
“Besmele”yoktur.Bu
……………tevbe………………suresidir.
6-Kur’an-ı
Kerim’in
……cüz..……denir.
her
7-Kur’anı
Kerimi
açıklayıp
kişiye…müfessir……denir.
20
sayfasına
yorumlayan
8-Sözünde durma, dürüst olma, başkalarının hakkına
saygılı
olma
gibi
davranışlara
………ahlak……………..denir.
9-Kur’anı Kerimin yazılması ve çoğaltılması işlerinde
komisyon başkanı olan sahabe…………zeyd bin
sabit…………dir.
20- Bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma
alışkanlığına………ADET………………..denir
Başarılar  ..
DKAB ZÜMRESİ..
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards