SOSYAL BİLGİLER 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI Selçuklu

advertisement
SOSYAL BİLGİLER 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI
1.) Selçuklu zamanında sultanın çocuğuna verilen isim……dır.Onların öğretmenlerine ……
denir.
(atabey-şehzade-melikşah-melik) (5p)
2.) Malazgirt savaşını yöneten komutan kimdir ? Bu savaştan sonra kimlerle anlaşma
yapmıştır ?
(5p)
3.) Anadolu’ya ilk seferi düzenleyen amacı yurt edinmek isteyen hükümdar kimdir ? Ve
hangi devlettendir ? (5p)
4.) Anadolu’nun Türk yurdu haline gelmesinde yardımları olan bilim
insanlarına,sanatk𝑎̂rlaraörnek veriniz.(en az iki örnek )
(5p)
5.) Sivas’taki Divriği Ulu Camisi ile Darüşşifası’nı (Hastanesi’ni) yapan beylik kimdir ?
Tokat Niksar’da yapılan Anadolu’nun ilk medresesidir.İsmi nedir ? Hangi beylik
tarafından yapılmıştır ?
(5p)
6.) Anadolu Selçuklu Devletini kim kurmuştur ? Hangi sultan zamanında ilk Haçlı Seferi
yapılmıştır ?
(5p)
7.) Haçlı seferlerinin siyasi ve dini sebeplerini sonuçlarıyla birlikte yazınız.
(5p)
8.) Osmanlı Beyliğinin kısa sürede devlet olmasını sağlayan faktörler nelerdir ? (en az 3
örnek )
(5p)
9.) Osmanlı’nın ilk donanması hangi beylikten kalmıştır ? Osmanlı bundan yararlanıp
ayrıca ilk olarak Rumeli’ye geçiş olarak bilinen kalenin ismi nedir ?
(5p)
10.)
Osmanlılar’daki ilk divan teşkilatını kim kurmuştur ?
Osmanlı ordusunda yaya ve müsellem diye oluşan ilk düzenli orduyu kim kurmuştur ?
Osmanlılarla Haçlıların yaptığı ilk savaşın ismi nedir ve kimin döneminde yapılmıştır ?
(10p)
11.)
İstanbul’un fetihlerinin sebeplerini açıklayınız (en az 3 örnek)
(10p)
Fatih Sultan Mehmet neden Kırım’ı fethetmiştir ?
Osmanlı’nın Bizansı almak için yaptığı hazırlıkları ve Bizansların savaşı kazanmaları için
yaptıkları hazırlıklar nelerdir ? (en az 3 örnek)
12.)
Osmanlı ordusundaki Eyalet askerlerini anlatınız.
(10p)
13.)
Harezmi ………. alanında çalışmalar yapmıştır.
(10p)
İbni Sina …….. alanında çalışmalar yaptı.
Piri Reis …….. alanında çalışmalar yapmıştır.
Ali Kuşcu ……. Alanında çalışmalar yaptı.
(coğrafya,astronomi,matematik,tıp)
14.)
Rönesans nedir ? Rönesans dönemindeki Avrupa’daki bilim
insanları,sanatk𝑎̂rlar kimlerdir ?
15.)
Rönesans nedir ? Öncüleri kimdir ?
16.)
Rönesans ve Reform arasındaki fark nedir ?
(5p)
(5p)
(5p)
Başarılar
Download