hücre organelleri - iop-33-bsimsek

advertisement
HÜCRE ORGANELLERİ
ORGANEL: Hücre içerisinde sitoplâzmada bulunurlar. Çekirdekten aldıkları emirlerle hücre içi hayatsal faaliyetleri
yürütürler. Örneğin; enerji üretimi, solunum, boşaltım v.b. faaliyetler.
1.Mitokondri: Oksijenli solunum yapan bütün hücrelerde
bulunur. Hücrelerde enerji üretim merkezidir. Bir başka
deyişle hücrede oksijenli solunumun yapıldığı yerdir.
Mitokondri, hücre içine alınan besinlerin oksijenle yakılma
yeridir.
2.Kloroplast: Kendi besinini kendisi yapabilen hücrelerde
bulunur. (Özellikle bitkilerin yaprak hücrelerinde.) Fotosentez
olayı kloroplastlarda gerçekleşir. Genç dallar, olgunlaşmamış
meyve ve sebze hücrelerinde kloroplast çoktur. Bulunduğu
hücrenin rengini yeşil yapar.
3. Koful: Hücrede artık madde, besin, mineraller ve fazla
suyun depolandığı keseciklerdir. Hem hayvan hem de bitki
hücrelerinde bulunur.
4. Ribozom: Canlı bütün hücrelerde bulunur. Hücrenin en
küçük organelidir. Protein sentezi yeridir.
5. Golgi aygıtı: Hücre için gerekli olan salgıları üretir.
Kokusuyla etkileyen bitkilerin çiçek hücrelerinde bol
miktarda bulunur.
6. Endoplazmik retikulum: Hücre zarı ile çekirdek arasında uzanan
kanal sistemidir. Hücre zarı ile çekirdek arasında madde taşınmasını
sağlar. Aynı zamanda ribozom tarafından üretilen proteinlerin
ilgili yerlere taşınmasını sağlar.
7. Sentrozom: Sadece hayvan hücrelerinde bulunur. Bitki hücrelerinde
bulunmaz. Hücrenin bölünmesinde görev alır.
8. Lizozom: Hücre içi sindirimde görev alır. İçinde sindirimle
ilgili enzimler vardır. Hücre işlevini yitirdiği zaman Lizozom
parçalanır ve hücreyi sindirir.
Download