hücre ile ilgili 2.slaytımız

advertisement
HÜCRE
NELER
ÖĞRENECEĞİZ?
• BİR HAYVAN HÜCRESİ VE BİTKİ HÜCRESİNİ
MİKROSKOPTA GÖZLEMLEYECEĞİZ.
•
HÜCRENİN TEMEK KISIMLARINI VE
GÖREVLERİNİ AÇIKLAYACAĞIZ.
•
GÖZLEMLERİ SONUCUNDA BİTKİ VE
HAYVAN HÜCRESİ ARASINDAKİ
BENZERLİK VE FARKLILIKLARI
İNCELEYECEĞİZ.
Çocuklar hiç düşündünüz mü acaba
canlını en küçük yapı biriminin ne
olduğunu
• Bitki ve hayvanları oluşturan bu küçük yapı birimleri
arasındaki farklılıklar nelerdir?
• Düşünün bakalım doğada bir sürü canlı bulunuyor
acaba bunları oluşturan en küçük yapı birimleri aynı
mıdır?
• Bu küçük yapı birimlerinin içinde neler yer alıyor?
İşte şimdi bunları öğrenmeye hazır mısınız?
Canlının en küçük yapı
birimine HÜCRE denir.
•Öğrencilerin yapmış olduğu bir
hücre modeli
Ne dersiniz ilk olarak soğanın
içine girelim,bakalım bu yapı
birimlerini görebilecek miyiz?
• Mikroskopta soğanın zarını
incelediğinizde neler görüyorsunuz?
• Gördüğünüz küçük yapılar nedir?
İşte çocuklar soğan zarında
gördüğünüz o küçük yapılar soğan
zarını oluşturan küçük yapılardır.
Evet evet hücreyi gördüm çok
ilginç
•Bir canlı kaç hücreden oluşur?
Bir hücreden oluşan canlılar var
mıdır?
PROKARYOT HÜCRE
•Belirli bir zarla
çevrili çekirdeği
olmayan ve sadece
ribozom organeli
taşıyan hücrelere
denir.
ÖKARYOT HÜCRE
• Zarla çavrili
belirgin bir
çekirdeği olan ve
hücreye özgü
organelleri
taşıyan
hücrelere denir.
Yanda resmi verilen zürafa ,
üzüm ve havuçun yapısında
bulunan hücreler için
aşağıdaki organeller
den hangisi her üçü içinde
ortaktır?
A)
B)
C)
D)
Kloroplast
HücreDuvarı
Sentriyol
Mitokondri
Merhaba, benim adım mitokondri.
Hücrenin enerji santrali benim.
Enerji ihtiyacının fazla olduğu
yerlerde,
Fazla miktarda bulunup imdada
yetişirim.
Acaba yandaki hücrelerden
hangisi vücudunda enerji ihtiyacı
daha fazla olan hücrelerden biri
olabilir?
a)
kan hücresi
b)
c)
d)
deri hücresi
kas hücresi
mide hücresi
Öğretmenin yazdığı dize ile anlatmaya
çalıştığı hücre organeli
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Koful
b) Çekirdek
c) Mitokondri
d) Kloroplast
Yukarıdaki yapılardan kaç tanesi
hücredir?
A) 5 B)4 C)3 D)2
Yukarıdaki bulutların içinde
verilenlerden kaç tanesi hem bitki
hem de hayvan hücresinde ortak
olarak bulunur?
A)1 B)2 C)3 D)4
• Yukarıda çeşitli hücre örnekleri
resimleri verilmiştir. Buna göre
hangileri bitki hücresidir?
A) K ve M
B) K ve L
C) M ve N
D) L ve N
A) Çekirdek stoplazmadan çit katlı bir
zarla ayrılmıştır.
B) Çekirdek hücrenin yöneticisidir.
C) Solunum, boşaltım, beslenme gibi bütün
canlılık olayları çekirdekte gerçekleşir.
D) Bazı hücrelerde birden fazla çekirdek
bulunurken, bazı hücrelerde hiç çekirdek
yoktur.
Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının
görevi değildir?
A)Hücreyi dış ortamdan ayırmak
B)Hücreye şekil vermek
C)Hücreyi dış etkilerden korumak
D)Hücre enerjisini elde etmek
Hücrede yaşamsal faaliyetleri kontrol eden
bölüm hangisidir?
A)Hücre zarı
B)Sitoplazma
C)Çekirdek
D)Mitokondri
I.Hücre zarı
IV.Sentrozom
II.Hücre Duvarı III.Mitokondri
Yukarıdakilerden hangileri her hücrede ortak
olarak bulunur?
a)Yalnız I
b)I ve III
c)I-IV
d)I-II-III
Hücre zarının seçici geçirgenliğini
aşağıdakilerden
hangisi sağlar?
A)Organeller
B)Gözenek
C)Çekirdek
D)Sitoplazma
Bir hücrede aşağıdaki olaylardan hangisinin
gerçekleşmesi, hücrenin bitki hücresi olduğunu
kesin olarak gösterir?
A)Hücre zarından madde alış verişi yapılması
B)Hücre solunumuyla enerji sentezi yapılması
C)Fotosentez yapılması
D)Hücre dışına bazı maddelerin salgılanması
Aşağıdakilerden hangisi hem bitki hem de
hayvan hücresinde ortak değildir?
A)Hücre zarı
B)Sitoplazma
C) Kloroplast
D) Mitokondri
Hangisi kofulun görevidir?
A) Besin ve atık maddeleri depolamak
B)Hücre içi madde iletimini sağlamak.
C) Hücreye enerji sağlamak
D) Bitkilere yeşil renk vermek
HAZIRLAYANLAR
• ÜMRAN MERMERTAŞ
• MERVE KEKEÇ
• PINAR KAYNAR
Download