Bağışıklık ve Virüsler - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri

advertisement
KAZ
AN
SINIF
IM
KAVRAMA
ST
TE
12.
B
TEST
10
Bağışıklık ve Virüsler
1.
Anne
Baba
Bebekler
I
Rh+
Rh-
Rh+
II
Rh
Rh
+
Rh-
III
Rh-
Rh+
Rh+
-
4. I. Mutasyon geçirme
II. Enzim bulundurma
III. Dış ortamda kristalleşme
IV. Çoğalma
Yukarıda verilenlerden hangileri virüslerin canlılara
benzeyen özelliklerindendir?
Yukarıda verilen kan gruplarına sahip ailelerden
hangilerinde kan uyuşmazlığı görülebilir?
A) I ve II
B) I ve IV
C) III ve IV
D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
2. I. Konak hücre dışında kristal yapıya dönüşme
II. Hücre zarı, çekirdek ve organel taşımama
III. Konak hücrenin metabolizmasını kullanma
Yukarıda verilenlerden hangileri virüslerin zorunlu
hücre içi paraziti olmalarının nedenidir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
3. Bağışıklık sisteminin penisilin, polen, hayvan zehirleri,
yumurta ve benzeri durumlara karşı aşırı tepki vermesine alerji adı verilir.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
5. Vücudun herhangi bir hastalık etkenine karşı doğuştan
dirençli olmasına doğal bağışıklık adı verilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal bağışıklık
değildir?
A) Yiyecekle alınan mikropların midede ölmesi
B) Siyahilerin sarıhumma hastalığına yakalanmaması
C) İnsanlarda tavuk kolerasının etkili olmaması
D) Vücuda zayıflatılmış kabakulak mikrobu verilmesi
E) Hayvanların kabakulak hastalığına karşı dirençli
olması
6. I. Protein kılıf
II. Enzim
III. DNA ve RNA
Yukarıda verilen yapılardan hangileri virüslerde
bulunur?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
Buna göre alerjenler;
I. Deriden temas yolu ile
II. Solunum yolu ile
III. Beslenme yolu ile
verilenlerden hangileri ile vücuda geçebilir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
Î
7. Aşağıdaki organizmalardan hangisi basit yapılı oluşundan dolayı çok hızlı mutasyon geçirir?
A) Virüs
B) Bakteri
C) Amip
D) Öglena
E) Cıvık mantar
TEST
10
Bağışıklık ve Virüsler
10. Şekildeki deney tüplerinin içerisine bakteriyofaj eklenerek bir süre beklenmiştir.
8.
A
B
C
Su
Mineral
Vitamin
Su
Glikoz
Gliserol
Su
Bakteri
Günler
X Antijeni
Grafikte bir bireyin X antijenine karşı kanında bulunan
antikor miktarının değişimi verilmiştir.
Buna göre zamanla bakteriyofaj sayısındaki değişim aşağıdaki grafiklerden hangisinde gösterilmiştir?
Buna göre;
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
9.
Zaman
Yukarıdaki grafikte bir kişinin kanında bulunan interferon miktarının zamana bağlı değişimi verilmiştir.
Buna göre;
I. Kişi mikropla ilk defa karşılaşmamıştır.
II. İnterferon virüsleri t2 zamanda yok etmiştir.
III. Kişinin hastalığa karşı aktif bağışıklığı vardır.
A)
B
EST
AT
KAZAN
:.............................................
C
Zaman
Zaman
D)
C
A+B+C
A ve B
Zaman
E)
Zaman
B C
A
Zaman
11. I. Aminoasit
II. Enzim sistemi
III. DNA
IV. m-RNA
V. Ribozom
Bakteriyofajın çoğalması sırasında bakteriye ait yukarıdaki yapılardan hangileri kullanır?
A) I, III ve IV
B) I, II ve V
C) II, III ve V
D) III, IV ve V
E) II, IV ve V
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III E) II ve III
Adı
C
A
C)
ifadelerinden hangileri doğrudur?
KAVRAM
IM
B)
A
B
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
I. Birey X antijeni ile ilk kez karşılaşmıştır.
II. Bireyin X antijenine aktif bağışıklığı vardır.
III. Birey aynı antijenle tekrar karşılaşırsa daha hızlı ve
güçlü tepki verir.
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
Download
Random flashcards
En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards