PowerPoint Sunusu

advertisement
ISI VE SICAKLIK
Isı ve Sıcaklık Farklıdır
Sıcaklık: Bir maddeyi oluşturan
taneciklerden birinin ortalama
hareket(kinetik) enerjisini ifade den bir
değerdir.
Sıcaklık, enerji değildir.
Termometre ile ölçülür.
Sıcaklığın özellikleri
Sıcaklıklar ölçülebilir büyüklüklerdir.
Sıcaklık enerji enerji değildir.
Sıcaklığın birimi Derecedir.
Duyularla algılanmakta ve genellikle sıcak
veya soğuk terimleri ile ifade edilmektedir.
ısı
Isı: Sıcaklıkları farklı iki madde arasında
alınıp verilen enerjinin adıdır.
Bir başka şekilde bir maddeyi oluşturan
taneciklerin toplam hareket enerjisine ısı
denir.
Isı, bir enerji olduğu için birimi joule ( j )’dur.
Bir başka ısı birimi ise kalori (cal)’ dır.
Bir maddenin sahip olduğu ısı direkt olarak
herhangi bir aletle ölçülemez. Sadece
maddelerin birbirine aktardığı ısı ölçülebilir.
Bazı matematiksel ifadeler kullanılarak
hesaplanabilir.
Farklı sıcaklıklara sahip cisimler birbirlerine
temas ettiklerinde aralarında ısı alışverişi
gerçekleşir. Sıcaklığı yüksek cismin
taneciklerinin sahip oldukları hareket
enerjisi daha büyüktür.
Sıcak cismin tanecikleri, soğuk cismin
tanecikleriyle temas ettiklerinde
enerjilerinin bir kısmını bu taneciklere
aktarırlar. Böylece sıcak cisimden soğuk
cisme ısı akışı olur. Sıcak cismin sıcaklığı
biraz düşer. Soğuk cismin sıcaklığı biraz artar.
Eğer cisimler arasındaki ısı alış verişi sona
erene kadar beklenirse her iki cismin
sıcaklığı da eşit olur.
Yakıtlarda Depolanmış Enerji
Fosil yakıtlara “gömülmüş güneş ışığı” da
diyebiliriz. Çünkü aslında onlar çok eski
zamanlarda bitkilerin güneşten fotosentez
yoluyla elde ettiği enerjiyi temsil eder.
Fosil yakıtlar yoluyla insanlar bir anlamda,
geçmişten gelen güçlü bir enerji desteğini
kullanmaktadırlar.
İnsanlar kömürün, petrolün ve doğalgazın
bulunmasından önce —tüm diğer hayvan bitkiler
gibi— güneşin sağladığı, doğrudan enerjiyle
yaşamlarını sürdürmek zorundaydı.
Kömür
Ormanların çoğu altlarında, bugün
Endonezya gibi tropik bölge ormanlarında da
görülen fosilleşmiş kalın turba tabakalar
oluşturmuşlardır. Milyonlarca yıl boyunca bu
turba, üstünde biriken çökelti tabakalarının
baskısı altında sıkışarak yavaşça karbonca
zengin olan kömüre dönüştü. Dünyada halen
üretilen elektriğin büyük kısmı kömürden
elde edilmektedir.
Petrol
Kömürün aksine, petrolün oluşumu denizlerde
başlamıştır. Planktonların ölmüş kalıntıları
denizin dip tabakalarında birikerek zaman
içinde daha derinlere gömülür ve jeotermal
süreçten geçerek ısınır ve petrol oluşur.
İnsanlar petrolü daha çok arabalarda yakacak
olarak kullanmaktadılar.
Doğalgaz
Doğalgazın önemli bir kısmı fazla ısınmış
petroldür ve bu nedenle doğalgaz alanları ile
petrol yatakları her yerde birbirine oldukça
yakındır.Doğalgazı ısınmada , sanayide ve
evlerimizde yemek pişirirken kullanırız.
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards