dinamik bulmaca - Crossword Labs

advertisement
dinamik bulmaca
1
2
3
4
6
5
7
8
9
10
11
12
13
14
Across
Down
3. Cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesinin ve herhangi
bir noktaya göre momentlerinin toplamının sıfır olması
durumu
1. Birim zamandaki hız değişimi
4. Kütle çekim kuvveti
5. Cisimlerin konumunu koruma isteği
6. Cismin ve temas ettiği zeminin özelliklerine bağlı
birimsiz sabit sayı
6. Hareket eden veya harekete zorlanan bir cisme etki
eden kuvvet
10. Kuvvet ölçümü yapan araç
7. Cisim üzerine etkiyen kuvvetlerin toplamı
2. Kuvvet ve hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim
dalı
12. Cisimleri hareket ettiren hareket eden cismi durduran
hareket yönünü değiştirebilen cisimlerin şekillerini
değiştirebilen etki
13. Belirli bir yönü büyüklüğü ve birimi olan nicelik
14. Cismin yatay dikey veya her iki düzlemde birden bu
düzlemlerdeki sabit bir noktaya göre pozisyonunun
zaman fonksiyonuyla değişmesini ifade eden kavram
8. Kuvvetin döndürme etkisi
9. Konum değişimi
11. SI birim sisteminde kuvvet birimi
14. Birim zamanda yerdeğiştirme miktarı
Download