10.sınıf limit hız

advertisement
UYARI
• Lütfen masalarınıza yazı yazmayınız.
• Laboratuvarımızı Temiz tutmaya özen
gösteriniz.
• Ders araç ve gereçlerinizi hazırlayınız.
Değirmendere Hacı Halit Erkut
Anadolu Lisesi
Yeryüzünde Hareket
Hazırlayan : Şehriye IŞIK
Sürtünmeli Ortamda Serbest Düşme (Limit Hız)
Akışkan içinde hareket eden cisimlere hareket
yönüne zıt yönde bir direnç kuvveti uygulanır.
Bu kuvvetin büyüklüğü;
a. Cismin hareket doğrultusuna dik olan en
büyük kesit alanı ile doğru orantılıdır.
b. Hızın karesiyle doğru orantılıdır. Ancak çok
küçük hızlar için hız ile, çok büyük hızlar için ise
hızın daha büyük üsleriyle doğru orantılı olabilir.
c. Cismin biçimine ve akışkanın öz kütlesine
bağlıdır.
Hava ile sürtünen ne büyük kesit alanları ve hızları eşit olan
cisimlerden, en baştaki damla modeline en az direnç kuvveti
etki eder.
Hava ortamında bir cisim ilk hızsız
bırakıldığında, cisim ağırlığının etkisiyle
hızlanmaya başlar. Hız arttıkça hava direnci
de artar. Belirli bir hıza geldiğinde cismin
ağırlığı hava direncine eşit olur. Bundan
sonra net kuvvet sıfır olacağından cisim sabit
hızla hareketini sürdürür. Bu hıza cismin limit
hızı denir.
Limit Hız Grafikleri
Cismin düşme yönü pozitif yön seçilirse, aşağı yönde
farklı hızlarla atılan cisimlerin hız - zaman grafikleri
şekildeki gibi olur
UYARI: limit hız, ortam değişmedikçe
sabittir. İlk hıza bağlı değildir.
ÖRNEK:Aynı yatay düzeyden I, II ve III ortamları
içerisinde serbest bırakılan X, Y, Z cisimleri yere v1
v2, v3 büyüklüğündeki hızlarla çarpıyorlar.
Hızların büyüklükleri arasında v1 < v2 < v3
ilişkisi olduğuna göre, hangi ortamlar kesinlikle
sürtünmen hava ortamıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
• Çözüm
Hava ortamında serbest bırakılan cisme hareketine
ters yönde, hava direnç kuvveti uygulanır. Bu kuvvet
ağırlık kuvvetine ters yönlü olduğu için cismin
hızlanma ivmesini küçültür. Dolayısıyla yere daha
küçük bir hızla çarpar. (Yağmur ve doluda olduğu
gibi)
Z cisminin yere çarpma hızı en büyük olduğuna
göre, I ve II ortamları kesinlikle hava direncinin
uygulandığı ortamlardır. III ortamında hava
olabilir de olmayabilir de bu kesin değildir.
Cevap D
Download