ISI VE SICAKLIK Isı ve Sıcaklık Nedir? Bir maddeyi

advertisement
Isı ve Sıcaklık Nedir?
SICAKLIK
Bir maddeyi oluşturan
taneciklerden birinin
ortalama
hareket(kinetik)
enerjisini ifade den
bir değerdir. Sıcaklık,
enerji değildir.
Termometre ile
ölçülür.
ısı
Sıcaklıkları farklı iki madde arasında alınıp
verilen enerjinin adıdır. Bu durumda
sıcaklıkları eşit iki madde arasında ısı
aktarımı gerçekleşmez. İki maddeden birinin
sıcaklığının diğerinden farklı olması halinde,
sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı
düşük olan maddeye enerji aktarılır. • Isı, bir
enerji olduğu için birimi joule ( j )’dur. Bir
başka ısı birimi ise kalori (cal) dir.
• (1 kalori = 4,18 joule dür.)
Farklı sıcaklıklara sahip cisimler birbirlerine
temas ettiklerinde aralarında ısı alışverişi
gerçekleşir. Sıcaklığı yüksek cismin
taneciklerinin sahip oldukları hareket enerjisi
daha büyüktür.
• Sıcak cismin tanecikleri, soğuk cismin
tanecikleriyle temas ettiklerinde enerjilerinin bir
kısmını bu taneciklere aktarırlar. Böylece sıcak
cisimden soğuk cisme ısı akışı olur. Sıcak cismin
sıcaklığı biraz düşer. Soğuk cismin sıcaklığı biraz
artar.
Eğer cisimler arasındaki ısı alış verişi sona erene
kadar beklenirse her iki cismin sıcaklığı da eşit
olur.
Sıcak su torbaları, ısı alışverişi sayesinde bizi
ısıtır. Üşüyen el ve ayağınıza sıcak su torbasını
koyduğunuzda torbadan size aktarılan ısı, el ve
ayaklarınızın sıcaklığını arttırarak üşümenizi
engeller.
Isı ve Sıcaklık Arasındaki İlişki ve
Özellikleri
Maddenin Tanecikli Yapısı :
Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve
eylemsizliği olan her şeye madde denir. Madde,
doğada fiziksel özelliklerine göre katı, sıvı ve gaz
olarak 3 halde bulunur.
• Madde hangi halde olursa olsun bütün maddeler
taneciklerden oluşmuştur. Maddeleri oluşturan
tanecikler bazı maddelerde atomu bazı
maddelerde de molekülü temsil eder.
• Maddeyi oluşturan taneciklerin arasında boşluk
bulunur.
• Madde hangi halde olursa olsun maddeyi
oluşturan tanecikler hareket halindedir. Bu
nedenle maddeyi oluşturan taneciklerin
hareketlerinden dolayı hareket (kinetik) enerjileri
vardır.
Maddelerin tanecikleri arasındaki boşluk miktarı ve
taneciklerin hareketi maddenin haline göre değişir.
• Katı tanecikleri arasındaki boşluk çok azdır ve
tanecikler sadece oldukları yerde titreşme hareketi
yaparlar.
• Sıvı tanecikleri arasındaki boşluk katılara göre
daha fazladır ve tanecikler hem titreşme hem de
birbirleri üzerinden kayarak dönme (öteleme)
hareketi yaparlar.
Isı ve Sıcaklık Arasındaki Farklar :
1- Isı bir enerji çeşidi, sıcaklık ise bir
ölçümdür.
2- Isı kalorimetre kabı ile sıcaklık
termometre ile ölçülür.
3- Isı birimi kalori (cal) veya Joule,
sıcaklık birimi ise derecedir.
4- Isı, madde miktarına bağlıdır,
sıcaklık ise madde miktarında bağlı
değildir
Download