MERKEZ 1990 Altinci Ay Fasikül42 EVRENINOLUSUM

advertisement
1990 Altinci Ay
Fasikül42
EVRENINOLUSUM ÇEKIRDEGI
( Mesaj tarihi: 12. 10. 1982 )
Evrende her sey kendi Özü ile bir Bütündür. Elementler de öyledir. O Bütünün kendinden
ayrilan parçasida bir Bütündür. Zamaninda HERAKlES,Planetinize ILAHIATES'tenbahsetmistir.O
bunu biliyordu. Ancak o Dönem Bilincine henüz Hakikatler açilamazdi. Hiçbir sey Insanogluna
birdenbire verilmez. Çünkü onun Merak Kotunu tahrik etmek iazimdir. Ilim ancak bu yol ile
ilerler. Planetinizdeki Insanlar önceleri Evrenin Sudan olustugunu zannetttiler. Suyun
yogunlasarak toprak, buharlasarak Hava oldugunu söylediler. Sonra bunlara Degismez
Elementler olarak baskalarini eklediler. TOPRAK- HAVA- SU - ATEShepsi basli basina üzgün
birer Elementtir. Ve Evrenin Olusum Çekirdegini teskil ederler. Aslinda ilk temel bu idi ve dogru
idi.
Sonralari Insanoglu her Elementin bir Atomik yapisi oldugunu ileri sürdü. Ve her Atomik
Çekirdegin yapisinin da, ayni Enerji oldugunu zannetti. Insan Zekasinin Beyindeki Kotlari
açildikça süpheler çogaldi. Zira her Süphe Insani bir Arastirma Ortamina iter. Bu yoldan
gidilerek ANA TEMEL Elementlerin ANALIz ve SENTEZlinegirisiidi. Ve en iyi neticeleri
ARASTIRMA- DENEYikilisinden aldilar. Bulduklari 92 Element bazilari için bir nokta olarak
kabul edilirken, bazilari bunlari da ANALIz ve SENTEZletabi tuttular.
Aslinda tek bir Elementin birçok Partikülleri vardir. Ve her Partikül ayri ayri Atomik Nesriyat
yapmaktadir. Ve bu Atomik yapinin her Partikülü de ayni Vibrasyonu vermektedir. Bu bir
Küldür. Mühim olan bu Atomik Bagin herhangi bir neden ile çözülmemesidir. Bu Atomik
Bag Tek bir Merkezden, Saglikli bir Nesriyat yaptigi taktirde onun etrafindaki Enerji Sahasinin
Yogunlugu adeta bir Santrifüj etkisi yaparak etrafindaki Zararli Nesriyati ondan uzaklastirir.
Yapilan çalismalar neticesi 92 Elementten sonra bulunan 6 Element daha baska Elementleri
arastirma ortami yaratmistir. Onun için Evreni olusturan tüm Elementler ( Halen yeryüzünde
bulunan 100 civarindaki Elementler dahil ) Binleri asmaktadir. Evren tüm Elementlerin bir
Birlesimidir. Ve Evrende her seyayni Mekanizma dogrultusunda seyretmektedir. Ancak
oyuncular ayri ayridir. Her bir Elementin kendine özgü Atomik yapisi vardir. Bu Elementlerin
BünyesindekiAtom Çekirdekleri ayri ayri Vibrasyonlar nesretmektedir.
Bu Vibrasyonlarin yarattigi Enerji Alanlarindaki GAZ BULUTLARi( ki onlarin da ayri bir Atomik
~nerjisi vardir ), Evrenin ILK OLUSUMUNU meydana getirmislerdir ( Sizin Dünyanizin Cinsel
Uretimi gibi ). Yani tüm Evreni tutan, Atomik Çekirdeklerin nesrettikleri Vibrasyon Baglaridir.
Bu Bagin kopmasi tüm Sistemin çökmesi demektir. Onun için, Evreni yasatmak, Enerji
Alanlarinin çogalmasi ile orantilidir. Medyamik
Ortam onun için yaratilmistir.
-._-----.----------
.
Bu Enerji Alanlari; Kumdan - Sudan - Havadan - Ottan ve tüm Enerji üreten Elementlerden,
Otomatik bir Düzen ile, Mekanizma mucibince denetlenip, Muayyen bir ÇEKIRDEK'te
toplanmaktadir. Iste Enerji Alanlarinin olusturdugu bu Çekirdek, Ikinci bir Evreni olusturacaktir.
Ileri Asirlarda Sizler burada yasayacaksiniz.Yani EskininEnerjisiYeniyi meydana getirecektir. Yani
hiçbir sey kaybolmaz, Yoktan Var, Vardan Yok olmaz. Her sey Aslina Rücu eder. Bir sey Var ise,
Vardir ; Yok ise Yoktur. Nihai Karar EvrenselEnerjinin Boyutlarina tabidir. Selametler üstünüze
olsun.
RESUL
, FERDI VE ÖZEL ÇALISMA SEANSLARIYAPMAYiN
( Bu bir Ikazdir)
Dostlarimiz,
Kanallar açilip, Frekanslaryükseldikçe, Merak ve Arayis Ortamlari da çogalacaktir. Bu yüzden
Sizlerebir Uyari mahiyetinde bu Mesaji verme lüzumu hissediimistir. Olacak hadiselerden artik
sadece Kisi sorumludur. Bu tip olaylara Sistemin hiçbir Müdahalesi söz konusu degildir. Bunu
bilmenizde yarar vardir. Kuyuya düsen, kendi çabasi ile kendini kurtaracaktir. Bu mevzuya ait
Mesaj verilecektir. Bilgilerinize sunulur.
MERKEZ
409
Download