Slayt 1 - Bitlis MEB

advertisement
UYUMSUZ ÇOCUK KİMDİR?
Aile ve çevre kaynaklı bazı problemler
çocuklarda bazı uyumsuz davranışların görülmesine neden olur. Aile içi
problemler, hatalı anne baba
davranışları bu davranışlara eşlik
eden çözülemeyen problemler
çocukta davranış bozukluğuna neden
olur.
UYUMSUZLUK ÇEŞİTLERİ
 DAVRANIŞ
BOZUKLUKLARI
 DUYGUSAL
BOZUKLUKLAR
 ALIŞKANLIK
BOZUKLUKLARI
DUYGUSAL BOZUKLUKLAR





KORKULAR
BAĞIMLILIK
KAYGILI ÇOCUK
KEKEMELİK
TİK
KORKULAR...
Korku canlı varlıkların,
görünen ve görünmeyen
tehlikeler karşısında
gösterdikleri en doğal tepkidir.
OKUL
KORKUSU
Okul korkusu yaşayan
çocuk derslere girmek
istemez, karnının
ağrıdığını, midesinin
bulandığını söyler…-
OKUL KORKUSUNUN NEDENLERİ:
Başarı kaygısı sonucu
görülebilir.
 Çocuğunu aşırı
bağımlı yetiştiren
ailelerin çocuklarında
görülür
OKUL KORKUSU NASIL
YENİLEBİLİR?
 Çocuk suçlanmamalı,
okula gitmesi gerektiği
uygun bir dille
anlatılmalıdır.
 Okula bir süreliğine
çocukla birlikte ailesi de
gelebilir.
 Birkaç günde bu korku
geçmiyorsa bir uzmanla
görüşülmelidir.
BAĞIMLILIK
Kimi zaman sıkılganlık ve
çekingenlik o dereceye
gelir ki, çocuk aile üyeleri
dışında hiç kimseyle
konuşmaz.Yabancıların
yanında dilsiz gibi
davranır.
KAYGILI ÇOCUK
Kaygılı çocuk çabuk üzülen, çabuk heyecanlanan
çocuktur. Hep gergin ve hep tedirgindir
KEKEMELİK
Kekemelik, yedi yaşından önce ortaya çıkan bir
konuşma bozuklugudur. Genellikle 3-4 yaşları arasınsa
başlar.
KEKEMELİĞİN NEDENLERİ
 Çocuğun zekasının yeterli
olmayışı
 Korku,aşırı heyecan
 Solak olan çocuğun ille de
sağ elini kullanması için
zorlanması
 Çocuğun başarılı olması
için çevresinden gelen
baskılar
 Anne-babanın gereğinden
fazla disiplin uygulaması
KEKEMELİĞİN TEDAVİSİ
 Önce bireyle görüşülmeli,psikolojik
durumu hakkında bilgi edinilmeli
 Düzgün konuşması için
zorlanmamalı,konuşurken sabırla
dinlenmeli
 Yetersizliğini pekiştirecek
tutumlardan kaçınılmalı(alay etme)
 Ailenin katı,kuralcı tutumu
gevşetilmeli
 Belli bir yaştan sonra nefes
,konuşma,ritim egzersizleri yapılmalı.
 Çocuğun durumuna eşlik eden kaygı
durumlarını azaltmak için de ilaç
tedavisi verilebilir.
TİKLER
Seyirceler, erkek
çocuklarda daha
sıklıkla görülen bir
gerginlik belirtisidir.
NEDENLERİ
 Yeterli sevgi ve ilgi
göstermeme
 Yetenekleri üzerinde
zorlama
 Sürekli kardeş ve
arkadaşlarıyla kıyaslama
 Aşağılama.hor görme
 Taklit
 Birden yaşanan aşırı
korku,coşku,öfke,acı
vb.durumlarda
TİK NASIL ORTADAN
KALDIRILABİLİR?
 Çocuğun doğal gelişim
süreci göz önüne
alınmalıdır.
 Çocuğun benlik saygısını
zedeleyecek
davranışlardan kaçınılmalı
 Pedagog veya
psikiyatristten yardım
alınmalı,nedenleri ortaya
çıkarılmalı
DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI
 SALDIRGANLIK
 YERİNDE
DURAMAYAN ÇOCUK
 YALAN
 ÇALMA
 İNATÇI ÇOCUK
YALAN
Çocukları yalana iten, çoğunlukla erişkinlerin
gerçek karşısında takındıkları çelişkili tutumdur.
NEDENLERİ
 Çocuğun aşırı baskı altında
tutulması,isteklerini büyüklere
sezdirmeden gerçekleştirmek
zorunda kalması,
 Çocuğa fazla
karışılması,çocuğun dünyasına
ait her şeyin öğrenilmek
istenmesi,
 Büyüklerin söylediği yalanlar
 Grup içinde statü kaybetme
endişesi
 İlgi çekmek
YALAN SÖYLEME NASIL
ÖNLENEBİLİR?
 Yetişkinler çocuğa iyi
örnek olmalı
 Çocuğa doğruluğun
yararları öğretilmeli
 Aşırı baskı
yapılmamalı,sert
tepkilerden kaçınılmalı
ÇALMA
Okul çağında yinelenen çalmalar üzerinde daha
önemle durulmalıdır.Çocuk ve aile yönünden
nedenler araştırılmalıdır.
ÇOCUK NEDEN HIRSIZLIK
YAPAR?
 Özgüvenini arttırmak
 Çocuğa yeterince
harçlık verilmemesi
 İlgi çekmek
 Mülkiyet kavramının iyi
gelişmemiş
olması,çevredeki
örnekler
 İntikam almak
 Özdeşleşmek
HIRSIZLIK NASIL ÖNLENEBİLİR









Mülkiyet kavramının iyice öğretilmesi
Örnek oluşturma
Aile içinde iletişim azsa,güçlendirilmesi
İhtiyaçlarını karşılayacak ölçüde harçlık
verilmeli
Etrafta cezbedici eşyalar bırakılmamalı
Etrafta cezbedici eşyalar bırakılmamalı
Çocuğun mutlaka kendisine ait birkaç
parça eşyası olmalı
Aşırı tepki gösterilmemeli,fiziksel cevap
verilmemeli
Aldığı eşyayı geri vermesi
sağlanmalı,kendisi özür dileyerek
vermeli
SALDIRGANLIK
Genellikle, erkek çocuklar daha saldırgandırlar.
Anlaşmazlıklarını dövüşerek çözme yoluna giderler
NEDEN SALDIRGAN OLUNUR
 Çocuğa yöneltilen
saldırganlıklar
 Saldırganlık içeren
yayınlar
 Saldırganlığın aşırı baskı
altına alınmaya çalışılması
 Çok gevşek disiplin
 Zeka geriliğinin veya
psikolojik bir durumun
semptomu olabilir.
SALDIRGANLIK NASIL KONTROL
EDİLEBİLİR?
 Spor ve yarışmalara
yönlendirilmeli
 Saldırgan davranışlar
ödüllendirilmemeli
 Fiziksel ceza yerine ben
dili kullanılmalı
 Anne-baba ve öğretmenler
saldırgan tutumdan
kaçınmalı
 Çocuk
sakinleştiğinde,davranışlar
ı ile ilgili konuşulmalı
SALDIRGANLIK NASIL KONTROL
EDİLEBİLİR?
 Çocuğa saldırgan davranışlar ile isteklerini elde
edemeyeceği,böylece isteklerini de kaybedebileceğini
görüp,yaşamalı
 Olumlu davranışı görüldüğünde mutlaka ödüllendirilmeli
 Yumruklanabilen çuval,çivi çakma,resim yapma gibi
aktivitelere yönlendirilmeli
 Kendi kendine konuşma yöntemi öğretilmeli(10 a kadar
sayma,10 kez ona vurma)
 Şiddet içeren programları izlemesine engel
olunmalı,olunamıyorsa yayının sonuçları çocukla
tartışılmalı
YERİNDE
DURAMAYAN
ÇOCUK
Çok hareketli bir çocuğun
öğretmenine onu
tanımlamasını istediğimizde
yanıtı çok ilginçti: “Nasıl
anlatsam bilmem, sınıfta
nereye baksam Coşkun’u
görüyorum”
NEDENLERİ
 Kalıtım sonucu çocukta
hiperaktiviteye
rastlanabilir.
 Çocukluk çağı
hastalıklarından sonra
görülebilir.
 Gelişimsel sorunlar
hiperaktivite ile bağlantılı
olabilir.
 Beyin dokusunda
doğumsal ya da sonradan
zedelenmeler
hiperaktiviteye sebep
olabilir.
HİPERAKTİF ÇOCUK İÇİN NELER
YAPILIBİLİR?
 Çocuk için günlük bir
program yapılmalı
 Çocuk, çok fazla uyaranın
bulunduğu ortamlardan
uzak tutulmalı,
 Olumlu davranışları
ödüllendirilmeli,
 Fiziksel cezalardan
kaçınılmalı,etkili disiplin
cezaları uygulanmalı,
 Aşırı hareketli olduğu
anlarda başka bir
aktiviteye yönlendirilmeli,
HİPERAKTİF ÇOCUK İÇİN NELER
YAPILIBİLİR?
 Tekmeleme,ısırma gibi davranışlar gösterdiğinde
yalnız başına bırakılmalı,
 Davranışları sakin olduğu anlarda çocukla
konuşulmalı,
 Sınıfta öğretmenin gözü önünde,pencereden
uzak,tahtaya yakın bir yerde oturtulmalı,
 Ödevlerini yaparken sık aralar verilmeli,
 Oyun saati kesinlikle azaltılmamalı,
 Ders çalışırken istenmeyen davranışlarını kontrol
edecek bir sistem uygulanmalı(başarı grafiği gibi)
 Uzun sürebilecek ödevleri parçalara ayrılmalıdır
İNATÇI ÇOCUK
İnatçı çocuk
saldırganlığını pasif
direniş yoluyla ortaya
koyan çocuktur.
ALIŞKANLIK
BOZUKLUKLARI
ALTINI ISLATMA
VE DIŞKILAMA
TIRNAK YEME
PARMAK EMME
GECE – GÜNDÜZ
İŞEMELERİ
Gevşek eğitim ve
bedensel nedenler
dışında, altını ıslatma
daha çok ruhsal
nedenlere bağlıdır.
DIŞKI KAÇIRMA
İlkokul yaşlarında süregitmesi, önemli bir ruhsal bozukluğun
belirtisidir.
NEDENLERİ










Kardeş kıskançlığı
Böbrek ve bağırsak bozuklukları
Ağır uyku
Aşırı kaygı
Anne-babaya karşı duyulan bir
öfkenin bilinçdışı yolla dışarıya
çıkışı
Aşırı titiz bir annenin baskılı tuvalet
eğitimine karşı bir tepki
Ailede
ölümler,ayrılıklar,geçimsizlikler
Okuldaki başarısızlık
Aşırı koruyucu ailelerde bebek
kalma eğilimi
Duygusal yoksunluk
NASIL ÖNLENEBİLİR?







Öncelikle uzman bir doktora
götürülmeli nedenin fiziksel bir
sorun olup olmadığı belirlenmelidir.
Sorun fiziksel ise ona yönelik ilaç
tedavisi uygulanmalı
Sorun psikolojik ise psikoterapiden
yararlanılmalıdır.
Altını ıslatma gece oluyorsa çocuk
gündüz uykusuna alıştırılmalı
Bu problemi olan çocuklara kafein
içeren içecekler verilmemeli
Davranış tedavisi uygulanabilir.
Uyuma alışkanlıklarını değiştirmek
TIRNAK YEME
NEDENLERİ
 Çocuğu tedirgin eden bir
olay
 Taklit
 Kıskançlık(özellikle annebabanın ayrımı)
 Yeterli sevgi ve ilgi
görememe ya da aşırı
koruma
 Ailenin aşırı
baskısı,azarlama
 Anne-baba geçimsizlikleri
TIRNAK YEME NASIL
ENGELLENEBİLİR?
 Zorlayıcı yöntemlerden
kaçınılmalı
 Korku,kaygı yaratacak
durumlardan çocuk uzak
tutulmalı
 Gece yatarken eldiven takılabilir.
 Tırnaklara acı oje sürmek
 İlgisini başka yönlere çekmek
 Tırnağın derin kesilmesi
 Tırnak bakımının çocuğun
kendisine yaptırılması
 Bu alışkanlığın unutabileceğinin
çocuğa anlatılması
PARMAK EMME
NEDENLERİ
 Emme içgüdüsünün
yeterince
doyurulamaması
 Yeni dişlerin çıkması
 Zorluklar karşısında
utanma ve sıkılma
belirtisi olarak
PARMAK EMME NASIL
ENGELLENEBİLİR?
 Küçük çocuklarda
beslenmeye dikkat
edilmelidir.
 Vazgeçirmek için kesinlikle
şiddet kullanılmamalıdır.
 Parmak emmeden aldığı
hazdan daha kuvvetli haz
verecek elleriyle yapacağı
uğraşlar verilebilir.
Download