dev kavernöz hemanj*om

advertisement
KARACİĞER HEMANJİOMLARININ
TAKE TEDAVİSİ
Dr. Halil BOZKAYA
Ege Üniversitesi Girişimsel Radyoloji Bölümü
DEV KAVERNÖZ HEMANJİOM
•
•
•
•
•
Karaciğerin en sık görülen benign tm
Asemptomatik, rastlantısal saptanma
Kadınlarda sık (K/E:5/1)
4. ve 5. dekatta sık
Genellikte soliter, multiplisitesi %10-20
• > 6 cm  DEV HEMANJİOM
NE ZAMAN TEDAVİ ETMELİ
Mutlak Endikasyonlar
• Spontan/travmatik rüptür
• Tüketim koagülopatisi (Kasabach-Merrit sendromu)
Rölatif Endikasyonlar
• Persiste karın ağrısı, abdominal dolgunluk, rahatsızlık
hissi,anksiyete
• Karaciğer konturunda lobülasyon yada ekzofitik büyüme
• Takipte büyüme ( gebelik, oral kontraseptif kullanımı, hormon
replasman ted.)
TEDAVİ ÖNCESİ DEĞERLENDİRME
•
Radyolojik: Dinamik MRG ve BT Anjiografi
•
Laboratuar: KCFT, tümör markerları, hemogram
PZ/INR, BFT
•
Klinik : diğer ağrı nedenlerinin gastroenterolojik ve
cerrahi bakı ile ekartasyonu
KONTRENDİKE DURUMLAR







Bilurubin > 2 mg/dl,
AST/ALT> 5xN, PZ > 15 sn, İNR>1,5 , Alb<2,8
Asit (portal HT)
Portal ven trombozu
Yaygın sistemik enfeksiyon
İntralezyoner yaygın A-V şant
Kontrast nefropati, allerji
TransArteriyelKemoEmbolizasyon
Hangi İlaç


Lipiodol + Bleomisin
Bleomisinin mikrokürelere (DEB)
yüklenebilirliği konusunda bilgi yok


Lipiodol ( Lipiodol Ultra-Fluid, ampul )
- iyi bilinen emulsifer
- kan içeren sinüslerde birikim*
- geçici embolizan etki
- doz: 1 amp 10 ml , maksimum 20 ml( 2 amp)
Bleomisin (Bleocin-S, flakon)
- antibiyotik grubu antineoplastik
- antianjiojenik etki
- direkt endotel hasarı ile inflamasyon ve fibrozis
- doz: 1 flakon 15 mg (5ml), maksimum 30 mg (2 flk)
NASIL YAPILIR
 Selektif Çölyak, Hepatik arter ve SMA
anjiografileri
 Lobar ya da segmental embolizasyon
- 5F diagnostik kateter (Cobra1/Sim1)
- 2,7-2,8 F mikrokateter (Progreat, Renegade)
 Lipiodol -Bleomisin karışımı (2:1) yavaş enjeksiyon
 Arteryel stagnasyonu sağla, portal reflüye dikkat
 Embolizan etkiyi arttırmak için PVA (250-355-500µ)
NASIL YAPILIR

İşlemde ve sonrasında medikasyon
- İV hidrasyon
- antiemetik
- analjezik
- antibiyotik

24 saat hospitalizasyon
KOMPLİKASYONLAR
 Sık görülenler
- postembolizasyon send (ağrı,ateş,bulantı,halsizlik)
- transaminazlarda geçici yükselme
 Nadiren görülme olasılığı olanlar
- KC absesi
- rüptür
- pulmoner fibrozis
NASIL TAKİP EDİLİR


1 ay sonra klinik ve laboratuar kontrol
3-6. aylar ve 9-12. aylar arasında görüntüleme
- MRG; boyut takibi için üç plan T2A yeterli
- boyutta küçülme 3.aydan sonra saptanabilir
- 9-12. aylarda küçülme oranı artar
 Ne zaman 2.seans TAKE
- lezyon çok büyükse
- yeterli küçülme sağlanamadıysa
- kitleyle ilişkili semptom devam ediyorsa
PREOP
POSTEMB
PREOP
POSTEMB
PREOP
POSTOP 6. AY
Download