KLM.YNT.22 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

advertisement
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
KLM.YNT.22
1. Amaç:
Tedarik Zinciri Yönetimi (Supply Chain Management) küreselleşmenin ve müşteri isteklerinin artması ile
son yıllarda önemli bir rekabet unsuru haline gelmiştir. Eğitimin amacı, kısaca hammaddeden müşteriye
kadar olan faaliyetler zincirinin yönetilmesi olarak tanımlanabilecek Tedarik Zinciri Yönetimi’nin temel
felsefesi, fonksiyonları, alt süreçleri, bileşenleri ve yöntemlerinin açıklanmasıdır. Eğitim kapsamında
Lojistik kavramı ve temel faaliyetleri de incelenmektedir.
2. İçerik:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Tedarik Zinciri Yönetimi Kavramı
Tedarik Zincirinin Önemi ve Getirileri
TZY’de Faaliyetler ve Bileşenler
Tedarik Zinciri Evrimi
Yalın Tedarik Zinciri
Lojistik Kavramı
Lojistikte Temel Öğeler ve Faaliyetler
Lojistik maliyetleri
Tersine Lojistik
Nakliye türleri
Nakliyat Türü Seçimi
Uluslararası Satış Şartları (Incoterms)
Tedarik Zinciri Tasarımı
Dağıtım İhtiyaç Planlaması (DRP)
Flowcasting
Kamçı Etkisi (Bullwhip Effect)
Stok Konsolidasyon
Cross- dock ve Milkrun Yöntemleri
Araç Rotalama ve Yükleme
Tedarik Zinciri Performansı
3. Süre:
2 Gün
4. Katılımcı Profili:
Üst ve orta kademe yöneticiler, Üretim Planlama, Stok Kontrol, Lojistik, Satın alma Departmanları
çalışanları
5. Katılımcı için ön gereklilikler:
Ön gereklilik yoktur.
72
Download