fizik 12.sınıf 1.dönem 1.yazılı soruları 2014-2015

advertisement
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Uşak Atatürk Lisesi Fizik Dersi 12/A Sınıfı I. Dönem I.Yazılı Yoklaması
:
Aldığı Puan :
:
……………………
Sorular
K iletken çerçevesi B1 manyetik alan bölgesine v hızı ile
girerken, L iletken çarçevesi B2 manyetik alan bölgesinden v hızı
S.1
d
d
1
2 3
4
ile çıkmaktadır. Buna göre iletken çerçevelerde oluşan indüksiyon
akımlarının yönlerini açıklayarak çiziniz.
K
L
M
Özdeş K,L,M mıknatısları sürtünmesiz yatay düzlemde
şekildeki konumda tutuluyor. L mıknatısı serbest bırakıldığında
ok yönünde kayarak M’ye yapışıyor. Buna göre, mıknatısların
1,2,3,4 numaralı kutupları nasıl adlandırılabilir?
S.6 Şiddeti 1.10-4 Wb/m2 olan bir manyetik alan içerisinde alan
çizgileriyle 300 ‘lik açı yapan 0,4 m2 ‘lik bir yüzeyden geçen
manyetik akı kaç wb’dir?( cos300 = 0,87 , cos600=0,5 )
Adı Soyadı
No
S.2
İ
2İ
K
L
d
d
d
Birbirine parelel ve sonsuz
uzunlukta iki iletkenden zıt yönde
İ ve 2İ şiddetlerinde elektrik akımı
geçiyor.Şekildeki K ve L
noktalarında oluşan manyetik
alanlarının büyüklüğü BK ve
BL’dir. Buna göre BK / BL oranı
kaçtır?
S.7 Manyetik alan şiddeti 4.10-5 Wb/m2 olduğu bir yerde eğilme
açısı 370 ‘dir.Buna göre , manyetik alanın bu yerdeki yatay ve
düşey bileşenlerini bulunuz.(Sin370 = 0,6; cos370 = 0,8 )
S.3
1
B
İletken bir XY çubuğu,
manyetik alanın sayfa
düzlemine dik ve içeri doğru
olduğu bir bölgede durmaktadır.
Şekildeki X ucunun ( + ), Y
ucunun da ( - ) elektrikle
yüklenebilmesi için çubuk
hangi yönde ötelenme hareketi
yapmalıdır? Açıklayarak
belirtiniz.
B
X
4
2
B
B
Y
3
S.8
S
N
S
N
Yukarıdaki gibi yerleştirilen mıknatısların manyetik alan
çizgilerini çizerek gösteriniz.
S.4
K
2İ
İ
d
Şekildeki gibi çember biçiminde
bükülmüş tellerden içtekinden
İ1 = 2 A,dıştakinden İ2 =5A
İ2
lik akımlar geçtiğinde merkezdeki O noktasında bileşke
manyetik alan şiddeti sıfır oluyor.
Buna göre çembersel tellerin yarıçapları
oranı (r1 /r2)oranı kaçtır?
S.9
M Şekil düzleminde M telinin
L teline uyguladığı
manyetik kuvveti F ise,L
teline uygulanan toplam
4İ
manyetik kuvvet kaç F’dir?
(Teller birbirine parelel)
L
İ1
r2
0
rR1
rr11r
r1
4d
S.5
Düzgün B manyetik
alanı içine 2m,m
kütleli X,Y yüklü
parçacıkları v ve 2v
hızları ile
X 2m
+q
v
Y m
-q
x
x
x
xB
2v
şekildeki gibi fırlatılıyor. Yüklü parçacıkların izledikleri
dairesel yörüngelerin yarıçapları oranı rx / ry kaçtır?
S.6
K
B1 . …….
. .. . . v. . . .
. ...
. ........
…
……………
........
x
S.10 Sapma açısının 120 olduğu yerde batıya doğru hareket eden
bir uçak, sapma düzeltmesi yapmadan pusula yönünde 400 km
uçuyor.Buna göre coğrafi kuzey yönünden ne kadar uzaklaşmış
olur?( Sin120 = 0,2 )
NOT: HER SORUNUN DOĞRU CEVABI 10 PUANDIR.
B2 x x x x
x x x x x xx x
x x
xxxxxx
x
v
L
Başarılar Dilerim…
Download