CİHANBEYLİ LİSESİ

advertisement
CİHANBEYLİ LİSESİ
2010–2011 ÖĞ. YILI 2. DÖNEM
10A SINIFI FİZİK 1. SINAV SORULARI
NOT:
A
GRUBU
Süre 45 dakikadır. Sorular eşit puanlıdır.
Yanıtlarınızı soruların yanındaki boşluklara yazınız.
ADI SOYADI
NO
ALDIĞI PUAN
: ____________________
: ____________________
: ……….... / 100
A.O.YILDIRAN 23 Mart 2011
Başarılar dilerim.
1- Şekildeki gibi yatay düzlem üzerine yerleştirilmiş q1 ve q2 yüklerinin K noktasında oluşturdukları bileşke

elektriksel alan vektörü E dir. Buna göre q1 oranı kaçtır? (Bölmeler eşit aralıklıdır)
q2
E
q1
A
q2
2-Elektriksel yükleri 16.10-5 C ve 2.10-4 C olan iki cisim aralarında 4 m olacak biçimde şekildeki gibi
K ve L noktalarına yerleştirilmiştir. Buna göre, sistemin elektriksel potansiyel enerjisi kaç
Joule dür? ( k  9.109 Nm
)
C
2
2
q2=+2.10-4 C
q1=+16.10-5 C
L
K
d=4 m
3-İç dirençleri r1, r2, r3 olan ε1, ε2, ε3 üreteçleri ve R1, R2, R3, R4 dirençleri ile şekildeki devre
oluşturulmuştur. Buna göre devreden geçen akım kaç amperdir?
ε1=10 V
R1=4Ω
R4=1Ω
r1=1Ω
ε2=27 V
r2=1Ω
R3=2Ω
r3=1Ω
ε3=2 V R2=5Ω
4-Boyu 30 metre olan bir roket yerden bakılınca 20 metre görülüyor. Roketin yere göre hızı nedir?
5-Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.
a) Elektrik potansiyeli …………………………. niceliktir.
b) Elektriksel alan çizgilerinin yönü ……………………………………. doğrudur.
c) Makro evrendeki olayları açıklamaya çalışan fizik dalına ……………………………….. denir.
d) Özel görelilik kuramı ile ilgili çalışmalarında ötürü Nobel ödülü alan fizikçi ………………….. dır.
e) Pillerin seri bağlanmasında akım şiddeti ………………………
Download