ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK LYS Test 48

advertisement
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
LYS
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
IM
Test
48
FİZİK
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
TEKRAR TESTİ - IV
Şekil-II
Buna göre, sonsuzdaki +5q yükünü şekil-II’deki konuma getirmekle elektriksel kuvvetlere karşı yapılan
iş kaç E olur? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)
A) 3
B) 4
C) 5
D) 8
E) 10
2. Yüklü A ve B küreleri şekildeki gibi iç içe yerleştirildiğinde
elektrik alan kuvvet çizgilerinin yönleri şekildeki gibi oluyor.
A
B
Buna göre;
I. A küresi “–” işaretlidir.
II. B küresi “–” işaretlidir.
III.qB > qA’dır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
3. Eşit bölmeli yalıtkan düzlem üzerine şekildeki gibi yük
miktarları farklı q1, q2, q3 yükleri yerleştiriliyor.
q2
2
1
B) 2
T2
B) Çekme kuvveti, T2 > T1
C) İtme kuvveti, T1 > T2
D) İtme kuvveti, T2 > T1
E) Çekme kuvveti, T1 = T2
5. Şekildeki paralel levhalar arasında M levhasının önünden
j hızı ile atılan bir elektron t sürede x yolunu alarak duruyor.
M
L
K
e–
x
j
V
M sabit tutulup K levhası L hizasına getirildiğinde t, x,
elektrik alan E, yüke etkiyen kuvvet F ve yükün yavaşlama ivmesi a niceliklerinden hangileri artar?
A) x ve F
B) x ve t
D) t ve a
C) F, E ve a
E) E ve t
6. Şekildeki elektrik devresinde Y sığacının yükü q, Z’nin yükü
3q’dur.
X
3q
q
4
Z
Y
5
Buna göre, K noktasından serbest bırakılan q yükü
numaralandırılmış yönlerden hangisi gibi hareket
edemez?
A) 1
Y
A) Çekme kuvveti, T1 > T2
q3
X
Buna göre, cisimler arasındaki elektriksel kuvvetin türü ve ip gerilmeleri
için ne söylenebilir?
3
q
q1
T1
+
+3q
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Şekil-I
+4q
+3q
MEB 2016 - 2017
+4q
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
+5q
4. Kütleleri eşit olan yüklü X ve Y cisimleri
şekildeki gibi dengedeyken, cisimleri tavana ve yere bağlayan yalıtkan iplerde
oluşan gerilme kuvvetleri T1 ve T2 olmaktadır.
–
1. Şekil-I’de +4q ve +3q yüklerinin sahip olduğu elektriksel
potansiyel enerji E kadardır.
C) 3
D) 4
E) 5
+ – 4V
Buna göre, X ve Y sığaçlarında sığaları oranı
A)
1
4
B)
1
2
C) 1
D)
3
2
CX
CY
kaçtır?
E) 2
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
LYS
Test
48
FİZİK
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
TEKRAR TESTİ - IV
7. Şekildeki elektrik devresinde X, Y, T dirençleri özdeş olup
bunlar Z’nin direncinden büyüktür.
10. Üzerinden i akımı geçen KLMN iletken teli düzgün ÁB manyetik alanı içerisine şekildeki gibi yerleştiriliyor.
X
ÁB
T
L
–
V
Y’nin uçları arasındaki potansiyel fark VY, T’ninki VT
VY
olduğuna göre
oranı aşağıdakilerden hangisi olaVT
bilir?
A)
1
4
B)
1
3
2
5
C)
D)
3
5
E)
1
2
8. Şekildeki özdeş dirençler ile kurulan elektrik devresinde
belirtilen kollardan i1, i2, i3 akımları geçmektedir.
i2
i1
i3
+ –
Buna göre i1, i2, i3 akımları arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır?
A) i3 > i1 > i2
B) i1 > i3 > i2
C) i1 = i3 > i2
D) i1 > i2 = i3
E) i3 > i2 > i1
9. Şekildeki ideal transformatörün birincil sarımlarının etkin
akım değeri i1, gücü P1, ikincil gerilim değeri ise V2’dir.
V1
Birincil
İkincil
Buna göre, sarım sayıları değiştirilmeden reosta yardımıyla sürgü ok yönünde kaydırılırsa i1, P1, V2 değerlerinden hangileri azalır?
A) Yalnız i1
IM
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
V2
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
B) Yalnız P1
D) i1 ve P1
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
+
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
Z
i
K
i
N
Telin KL, LM, MN kısımlarına etkiyen manyetik kuvvetler sırasıyla F1, F2, F3 olduğuna göre bu kuvvetler
arasındaki büyüklük ilişkisi hangisidir?
A) F2 > F1 = F3
B) F1 = F3 > F2 = 0
C) F2 = F3 > F1 = 0
D) F2 > F1 > F3 = 0
E) F3 > F1 = F2 = 0
11. Birbirinden yalıtılmış sonsuz uzunluktaki tellerden i1 ve i2,
çembersel telden ise i3 akımları şekildeki yönlerde geçerken K noktasındaki bileşke magnetik alan sıfır olmaktadır.
i2
r
MEB 2016 - 2017
Y
M
i
r
r
r
K
i3
i1
C) Yalnız V2
Buna göre,
A)
E) P1 ve V2
1
2 3
5
2
4 5
i2
i3
B)
6 7
oranı kaç olabilir? (p = 3)
7
2
C)
9
2
8 9 10 11 12
D)
11
2
E)
13
2
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download