ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI ve PERİYODİK CETVEL

advertisement
ELEMENTLERİN
SINIFLANDIRILMASI
ve
PERİYODİK CETVEL
8. SINIF ÜNİTE 3
Öğretim Teknolojileri ve
Materyal Geliştirme
Funda Yirik
20130905035
1
İÇERİK
Element …………………………………..............3
Elementlerin sınıflandırılması……………..…..4
Elementlerin kullanım alanları…………........5
Düşünme zamanı………………………............6
Periyodik sistem…………………………...........7
Periyodik sistemin tarihçesi…………….........8
Periyodik sistemin özellikleri………….........12
Periyotların özellikleri………………………..….13
Grupların özellikleri……………………………….14
Grupların özel isimleri……………………………16
Alkali metallerin genel özellikleri……….......17
Toprak alkali metallerin genel özellikleri....18
Halojenlerin genel özellikleri……………….….19
Soy gazların genel özellikleri……………….….20
Değerlendirme soruları…………………..……..21
Oyun zamanı……………………………..…………22
Kaynakça…………………………………………....23
2
ELEMENT
Aynı tür atomların bir araya gelmesiyle oluşan saf
maddelerdir.
Bazı element örneklerine bakacak olursak eğer;
3
ELEMENTLERİN
SINIFLANDIRILMASI
METAL
AMETAL
YARIMETAL
Isı ve elektrik
akımını iyi iletirler.
Isı ve elektrik
akımını iyi
iletmezler.
Mat görünürler.
Isı ve elektrik
akımını iletirler.
Parlak görünürler.
Mat ya da parlak
görünürler.
Tel ve levha haline Tel ve levha haline Tel ve levha haline
getirilebilirler.
getirilemezler.
getirilebilirler.
Oda şartlarında
Oda şartlarında
Görünüş ve fiziksel
civa hariç hepsi
katı, sıvı, gaz
özellik bakımından
katıdır.
olarak
metallere benzer.
4
bulunabilirler.
ELEMENTLERİN KULLANIM
ALANLARI
METALLER
AMETALLER
Uçak
Giyim eşyalarında Isıya dayanıklı
camların yapımında
Cıvalı termometre
Mutfak
eşyalarında
Bir çok elektrikli ev İnşaat
aletlerinde
malzemelerinde
YARIMETALLER
Bir çok elektronik
aletin yapımında
Yakıt teknolojisinde
5
DÜŞÜNME ZAMANI!
Elementlerin kullanım alanlarıyla ilgili
örnekler verelim. 
6
PERİYODİK SİSTEM

Elementleri sembolleriyle gösterdiğimiz ve özellikleri
hakkında bilgi aldığımız cetveldir.
7
PERİYODİK SİSTEMİN
TARİHÇESİ

ARİSTO (M.Ö. 350)
 Maddeyi hava, su, ateş ve toprak olarak
gruplandırdı.

John NEWLANS (1837-1898)
 Bilinen 62 elementi atom ağırlıklarına göre
sıraladı.
 İlk sekiz elementten sonra
* Benzer fiziksel ve kimyasal
özelliklerin tekrarlandığını fark etti.
8
PERİYODİK SİSTEMİN
TARİHÇESİ

Johann DÖBEREİNER (1780-1849)
Elementlerin sınıflandırılmasıyla ilgili ilk
çalışmaları yapmıştır.
Elementleri benzer özelliklerine göre
üçerli gruplandırdı.
9
PERİYODİK SİSTEMİN
TARİHÇESİ


Dimitri MENDELEYEV (1834-1907)
Lothar MEYER (1830-1895)
Birbirlerinden habersiz aynı
dönemlerde yaptıkları çalışmalarında
* Elementleri artan atom
ağırlıklarına göre sıraladılar.
10
PERİYODİK SİSTEMİN
TARİHÇESİ

Henry MOSELEY (1817-1915)
 Periyodik sisteme son şeklini vermiştir.
 Soy gazları keşfetti.
 Elementleri atomların proton sayılarına
göre sıralamıştır.
11
PERİYODİK SİSTEMİN
ÖZELLİKLERİ





116 tane element bulunmaktadır.
Günümüzde kullanılan periyodik tablo Henry Moseley
tarafından düzenlenmiştir.
Elementler artan atom numaralarına göre
sıralanmıştır.
Yatay sıralara periyot, düşey sıralara grup denir.
Periyodik sistemde 7 tane periyot 18 tane grup vardır.
12
PERİYOTLARIN ÖZELLİKLERİ
13
GRUPLARIN ÖZELLİKLERİ
14
GRUPLARIN ÖZELLİKLERİ


Aynı grupta bulunan elementlerin;
 Kimyasal özellikleri genellikle benzer
 Son katmanlarında bulunan elektron sayıları eşittir
Bazı grupların özel ismi vardır.
 1.grup => Alkali metal
 2. grup => Toprak alkali metal
 7. grup => Halojenler
 8.grup => Soy gazlar (Asal gazlar)
.
15
GRUPLARIN ÖZEL İSİMLERİ
16
ALKALİ METALLERİN
GENEL ÖZELLİKLERİ
Alkali metaller
Li (Lityum)
Na (Sodyum)
K (Potasyum)
Rb (Rubidyum)
Cs (Sezyum)
•Son katmanlarında 1 elektron bulunur.
• Bileşiklerinde +1 değerlik alırlar.
•Tamamı doğada bileşikler halinde
bulunur.
•Oksijen ile birleşerek oksitleri
oluştururlar.
•Bütün bileşikleri suda çok iyi çözünürler.
Fr (Fransiyum)
17
TOPRAK ALKALİ METALLERİN
GENEL ÖZELLİKLERİ
Toprak alkali
metalleri
Be (Berilyum)
Mg (Magnezyum)
Ca (Kalsiyum)
Sr (Stronsiyum)
Ba (Baryum)
•Son katmanlarında 2 elektron
vardır.
•Tamamı metaldir.
•Bileşiklerinde daima+2 elektron
yüklüdür.
•Tabiatta bileşikler halinde
bulunurlar.
Ra (Radyum)
18
HALOJENLERİN GENEL
ÖZELLİKLERİ
Halojenler
F (Flor)
Cl (Klor)
Br (Brom)
•Son katmanlarında 7elektron vardır.
•Tabiatta moleküler halde bulunurlar.
•En kararlı bileşiklerde -1 yüklü olurlar.
•Genellikle elektron almaya karşı isteklidir.
I (İyot)
19
SOY GAZLARIN
GENEL ÖZELLİKLERİ
Soy gazlar
He (Helyum)
Ne (Neon)
Ar (Argon)
Kr (Kripton)
•Son katmanlarında 8 elektron vardır.
•Kararlı yapıda olduklarından bileşik
oluşturmazlar.
•Tabiatta tek atomlu gaz halindedirler.
•Kimyasal reaksiyonlara karşı ilgisizdirler.
Xe (Ksenon)
Rn (Radon)
20
DEĞERLENDİRME SORULARI





1) ………. elementleri proton numaralarına göre sıraladı.
2) Elementler ………. atom numaralarına göre sıralanır.
3) Periyodik sistemde yatay sıralara ………. , düşey
sıralara ………. denir.
4) Lityum ……… periyotta yer alır.
5) Halojenler ……….. grup elementleridir.
7.
H.Moseley
periyot
grup
2.
artan
21
YARIŞMA ZAMANI 
Kim daha çok puan alacak hep beraber
görelim.
Elementleri tanıma oyunu
22
KAYNAKLAR







SBS’YE Hazırlık ve Ortaokula yardımcı 8. Sınıf Fen ve
Teknoloji Konu Anlatımı Güvender Yayınları
http://www.fenhocam.com/?Syf=26&Syz=228085
http://www.fenokulu.net/portal/Sayfa.php?Git=KonuKat
egorileri&Sayfa=KonuDeneyListesi&baslikid=176&Deney
No=1247
http://www.fenokulu.net/yeni/FenKonulari/Baslik/Periyodik-Sistem_158.html
http://tr.wikipedia.org/wiki/Periyodik_tablo
http://odevistan.blogcu.com/maddenin-yapisielementlerin-siniflandirilmasi/9361232
http://fenolog.blogcu.com/elementlerinsiniflandirilmasi/6553696
23
Download