meslek lisesi 9.sınıf kimya test

advertisement
MESLEK LİSESİ 9.SINIF KİMYA TEST
1-Aşağıdakilerden hangisinde maddenin kimyasal yapısı değişmez?
a)mayalanma
b)küflenme
c)çürüme
d)oksitlenme
e)buharlaşma
2-C3 H8 + 5 O2 ------------ X CO2 + Y H 2O tepkimesinde X ve Y yerine sırasıyla hangi sayılar gelmelidir?
a) 3-4
b)2-4
c)3-8
d)3-6
e) 2-5
3- Periyodik cetvelin 1A grubuna ……………………….…….denir
a)Halojenler
b)Toprak alkali metal
c)Alkali metal
d)Soygaz
e)Asalgaz
4) X-3 iyonunda 54 elektron ve 71 nötron vardır. Kütle numarası kaçtır?
A) 120
B) 122
C) 118
D) 125
E) 115
5-Fe2 O3 bileşiğinde Fe elementinin yükseltgenme basamağı kaçtır?
a)+2
b)-2
c)+3
d)-3
e)+1
6-Aşağıdaki gruplardan hangisi kolaylıkla tepkime vermez?
a)1A
b)2A
c)5A
d)7A
e)8A
7-Atom numarası 12 olan elementin katman elektron dağılımı nasıl olmalıdır?
a)2-2-2-6
b)2-2-8
c)2-4-6
d)2-8-2
e)8-2-2
8-Oksijenin( 8O) Lewis yapısı ile gösterilişi aşağıdakilerden hangisidir?
a) O
b) O
c) O
d) O
e) O
9-Atom numarası 16 olan elementin katman elektron dağılımı nasıl olmalıdır?
a)2-8-6
b)2-2-8-4
c)2-8-4-2
d)8-2-2-4
e)8-2-6
10-Aşağıdaki gruplardan hangisindeki elementler kararlı yapıdadır?
a)IA
b)IIA
c)VA
d)VIIA
e)VIIIA
11- Periyodik cetvelin 2A grubuna ……………………….…….denir
a)Halojenler
b)Toprak alkali metal
c)Alkali metal
d)Soygaz
e)Asalgaz
12-Azotun(7 N) Lewis yapısı ile gösterilişi aşağıdakilerden hangisidir?
a) N
b) N
c) N
d) N
e) N
13- C 4H8 +6 O2 ------------ X CO2 + Y H2 O tepkimesinde X ve Y yerine sırasıyla hangi sayılar gelmelidir?
a)2-5
b)4-4
c)3-8
d)2-3
e)3-4
14-FeO bileşiğinde Fe elementinin yükseltgenme basamağı kaçtır?
a)+1
b)+2
c)+3
d)-1
e)-2
15- Aşağıda gazlarla ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Maddenin en düzensiz halidir.
b) En düşük enerjili halidir.
c) Belirli şekilleri ve hacimleri yoktur. d) Tanecikleri arasında boşluğu en fazladır.
e) Akışkandırlar.
16-Aşağıdakilerden hangisinde oksijen harcanmaz?
a)kömürün yanması
b)alüminyumun oksitlenmesi
d)naftalinin süblimleşmesi
e)hava gazının yanması
17) 23X elementinin periyodik cetveldeki yeri neresidir?
Periyot
Grup
A) 4
5A
B) 3
3B
C) 4
3A
D) 3
1A
E) 4
5B
18) Bir elementin periyodik cetveldeki yeri hangisi ile belirlenir?
A) Atom ağırlığı
B) Değerliği
C) Kimyasal özellikleri
D) Atom numarası
E) Fiziksel özellikleri
19) I) Ölümsüzlük iksirini bulmak
II) Sudan temiz enerji elde etmek
III) Metalleri altına çevirmek
Yukarıdakilerden hangisi simyanın temel hedeflerinden değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
20) Aristoya göre aşağıdakilerden hangisi element değildir?
A) Hava
B) Toprak
C) Demir
D) Ateş
E) Su
c)demirin paslanması
Download