70x100 cm vertical poster template

advertisement
Atom, elementlerin özelliklerini taşıyan en
küçük yapı birimidir.Birden fazla atomun
oluşturduğu en küçük parçalara da
Molekül denir. Örneğin Su maddesini
oluşturan en küçük parça moleküldür. Bir
su molekülü iki
Hidrojen atomu ve bir Oksijen atomunun
birleşmesiyle oluşmuş bir moleküldür.Atom
iki kısımdan oluşur; Çekirdek ve
yörüngedir.Çekirdekte proton ve nötron
bulunur.Yörüngede ise elektronlar
bulunur.Proton (+) , nötron
(yüksüz),elektron (-) yüke sahiptir.
Elementlerin çekirdekte bulunan
protonları, atomun (o elementin) tüm
kimyasal ve fiziksel özelliklerini belirler.
Proton sayısı atomlar için ayırt edici
özelliktir. Yani proton sayısının farklı
olması elementin diğerinden farklı olduğu
anlamına gelir. Elektronların bulunma
olasılığının olduğu bölgelere elektron
bulutu denir. Kimyasal olaylarda
(reaksiyonlarda) yalnızca elektron sayısı
değişir. Proton ve nötron, çekirdekte
bulunduğu için sayıları değişmez.
.
Periyodik tablo; Kimyasal elementlerin
sınıflandırılması için geliştirilmiş tablodur.
Periyodik cetvelden önce de bu yönde
çalışmalar yapılmış olmakla birlikte, icadı
genellikle Rus kimyager Dimitri
Mendeleyev'e mal edilir. 1869'da
Mendeleyev, tabloyu atomların artan atom
ağırlıklarına göre sıralamıştır. Dış katman
elektron dizilimi aynı olan elementlerin
oluşturduğu birliğe grup denir. Gruplar
periyodik tablodaki sütunlardır. Aynı
gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri
aynıdır.
Gruplar iki şekilde adlandırılır.
Birincisi IUPAC'ın önerdiği 1'den 18'e
kadar olan sayılardır. İkincisi ise daha sık
kullanılan harf (A,B) ve rakamlardan
oluşan adlandırmadır.
ESRA KAN
www.postersession.com
Download