elementler ve sınıflandırma

advertisement
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ / PERİYODİK SİSTEM
ELEMENTLER VE SINIFLANDIRMA
1
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ / PERİYODİK SİSTEM
Atom, maddelerin en
küçük yapı taşıdır.
Tüm maddeler atomlardan
oluşmuşlardır.
(KATMAN)
2
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ / Periyodik Sistemi Tanıyalım
ateş
su
Eski çağlarda insanlar hava,
su, toprak ve ateş olarak
dört element olduğunu
düşünüyorlardı.
hava
toprak
Ayrıca altın, gümüş, kalay,
bakır, kurşun ve cıva gibi
maddelerin varlığı bilinse de
bunlar element olarak kabul
edilmiyorlardı.
3
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ / PERİYODİK SİSTEM
Özellikle Robert Boyle’un
“Eğer bir madde daha basit
maddelere parçalanamıyorsa ve
daha basit maddelerden meydana
gelmiyorsa bu madde elementtir.”
tanımından sonra bilim insanları
maddelere bu gözle bakmaya başlamışlar
ve her geçen gün yeni elementleri
keşfetmişlerdir.
4
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ / PERİYODİK SİSTEM
Elementlerin sınıflandırılması, elementleri tanımamıza,
kullanmamıza ve ne tür bileşikler oluşturabileceğini
tahmin etmemize yardımcı olur.
Elementlerin benzer özelliklerine göre sınıflandırılarak
düzenlenmiş olan tabloya PERİYODİK TABLO denir.
5
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ / PERİYODİK SİSTEM
Johann Döbereiner
İlk periyodik tabloyu 1829 yılında,
benzer özellik gösteren elementlerden
üçlü gruplar oluşturarak gerçekleştirmiştir
6
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ / PERİYODİK SİSTEM
7
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ / PERİYODİK SİSTEM
Alexandre Beguyer de
CHANCOURTOİS (1820-1886)
Benzer özellik gösteren elementleri ve
bazı iyonları dikey sıralarda sarmal olarak
düzenlemiştir. Elementlerin özelliklerinin
yedi elementte bir tekrarlandığını
fark etmiştir.
8
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ / PERİYODİK SİSTEM
Alexandre Beguger de CHANCOURTOİS’ın periyodik tablosu
9
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ / PERİYODİK SİSTEM
John NEWLANDS (1837-1898)
Bilinen 62 elementi atom ağırlıklarına
göre sıralamıştır. İlk 8 elementten sonra
benzer özelliklerin
tekrarlandığını fark etmiştir.
Müzik notalarındaki oktav kuralına
benzetmiştir
.
10
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ / PERİYODİK SİSTEM
John NEWLANDS’ın periyodik tablosu
11
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ / PERİYODİK SİSTEM
Dimitri MENDELEYEV ve
Lothar MEYER ( 1830-1907)
Aynı dönemde birbirlerinden habersiz yaptıkları
çalışmalarla elementleri artan atom ağırlıklarına
göre sıralamışlardır . Bilinen elementlerle
bugünküne yakın bir tablo oluşturmuşturlardır.
En büyük başarıları ise bilinmeyen bazı
elementlerin özelliklerini tahmin ederek
yerlerini boş bırakmalarıdır.
12
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ / PERİYODİK SİSTEM
Dimitri MENDELEYEV ve Lothar MEYER’ın periyodik tablosu
13
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ / PERİYODİK SİSTEM
Henry MOSELEY (1817-1915)
Soygazları keşfetmiştir.
Elementlerin,
karakteristik özelliklerini belirleyenin
atom ağırlıkları değil atom numaraları
olduğunu savunarak atomları proton
sayılarına (atom numaralarına) göre
sıralamıştır.
14
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ / PERİYODİK SİSTEM
Glenn SEABORG (1912-1999)
Lantanit ve aktinitleri yerleştirerek
periyodik tabloya son şekli vermiştir.
15
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ / PERİYODİK SİSTEM
PERİYODİK TABLO
Oluşturulan periyodik
tabloda dikey sütunlara
grup, yatay sıralara ise
periyot adı verilir.
Periyodik tabloda
aynı gruptaki
elementler benzer
özellikler gösterirken
farklı gruptaki
elementler
değişik özellikler
gösterir.
16
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ / PERİYODİK SİSTEM
!
Elementlerin karakteristik özelliklerini belirleyen,
atom çekirdeğinde bulunan proton sayılarıdır.
Bu nedenle periyodik tablo artan atom numaralarına göre
düzenlenmiştir.
17
Download